24/12/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Αποδοχή και έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση αποδοχής και έγκρισης των Πρακτικών Νο 88/09.12.2019 και 89/10.12.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη σαράντα τριών (43) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,86 εκατ. ευρώ, την προσκόμιση φυσικού φακέλου εβδομήντα πέντε (75) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικής δημόσιας δαπάνης 4,56 εκατ. ευρώ και την παραμονή ως απορριφθέντων διακοσίων εξήντα δύο (262) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικής δημόσιας δαπάνης 16,07 εκατ. ευρώ.

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, που απαιτείται προσκόμιση Φυσικού Φακέλου, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος XII της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι διευθύνσεις και οι περιφέρειες αρμοδιότητας των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.

Η προθεσμία έως την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση, θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους στη Δράση.

Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μικρές Επιχειρήσεις, δράση