12/12/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

Οι κρίσιμες παρεμβάσεις για την υποστήριξη του σύγχρονου επαγγελματία

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος πρόκειται για τον σημαντικότερο και σταθερότερο συμπαραστάτη του σύγχρονου επαγγελματία απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση του επαγγέλματος του. Η Δημόσια Διοίκηση, το κανονιστικό πλαίσιο και οι περιορισμοί στην αγορά, οι παθογένειες δεκαετιών που χαρακτηρίζουν τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα συνθέτουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, ανασφάλειας και περιττών δυσκολιών για τον σύγχρονο επαγγελματία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αποστολή του ΟΕΕ είναι να λειτουργεί ως σταθερός σύμμαχος.

Τα τελευταία χρόνια το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατέθεσε εμπεριστατωμένες προτάσεις πολιτικής για όλα τα φλέγοντα θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, εκ των οποίων πολλές έχουν γίνει νόμοι του Κράτους. Από το ασφαλιστικό και την φορολογία μέχρι το νομοσχέδιο για τις οφειλές των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών και τους τρόπους για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη από την Δημόσια Διοίκηση. Αυτή η παρεμβατικότητα στο πολιτικό σύστημα δεν προέκυψε εν μια νυκτί, ούτε την κληρονομήσαμε. Είναι αποτέλεσμα μεθοδικής δουλειάς, εργατικότητας και γνώσης υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων-ΔΗΚΙΟ».

Ήδη έχουν επιτευχθεί υψηλοί στόχοι προς όφελος όλων των μελών και ειδικότερα των λογιστών-φοροτεχνικών. Συγκεκριμένα, η συμβολή του ΟΕΕ υπήρξε καταλυτική στα παρακάτω:

  • Ψήφιση του αιτήματος του ΟΕΕ, οι λογιστές - φοροτεχνικοί Α' τάξης να συνυπογράφουν βεβαίωση υλοποίησης επένδυσης που έχει ενταχθεί σε αναπτυξιακό νόμο
  • Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την παροχή κατάρτισης εσωτερικών ελεγκτών & διαχειριστών αφερεγγυότητας
  • Καθιέρωση της υπογραφής χρηματοοικονομικών καταστάσεων των Α.Ε. από Πιστοποιημένους λογιστές - φοροτεχνικούς Α' Τάξης
  • Θεσμοθέτηση του ΟΕΕ ως αρμόδια αρχή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των κολλεγίων
  • Μείωση του ορίου Ακαθάριστων Εσόδων των επιχειρήσεων από €100.000 σε €50.000 για την υποχρέωση υπογραφής φορολογικών δηλώσεων από λογιστή - φοροτεχνικό, με επαγγελματική ταυτότητα από το ΟΕΕ
  • Εξασφάλιση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έγκριση της νέας διαδραστικής πλατφόρμας για την άμεση ενημέρωση & υποστήριξη όλων των μελών του ΟΕΕ

Μένουν ωστόσο πολλά ακόμα να γίνουν. H κατοχύρωση για παράδειγμα της ειδικότητας του οικονομολόγου - μελετητή επιβάλλεται σήμερα περισσότερο από ποτέ. Δεδομένου ότι η ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων και μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς φορείς οικονομικής δραστηριότητας αναφέρονται στις δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος, η κατοχύρωση αποτελεί προτεραιότητα και το ΟΕΕ έχει ήδη μεριμνήσει γι' αυτό το σκοπό, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση στον Υπουργό Ανάπτυξης.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την κατάρτιση των νέων πτυχιούχων οικονομολόγων, ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές, όπως:

  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης με την ενημέρωση και εξειδίκευση του μελετητή στις διαδικασίες του Νέου Επενδυτικού Νόμου,
  • Σύνταξη επενδυτικών προτάσεων για χρηματοδότηση φυσικών και νομικών προσώπων από Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020,
  • Εκπόνηση μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων & λοιπών Οργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος στις κατηγορίες μελετών με οικονομικό αντικείμενο,

Τρίτον, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνέχιση του επιστημονικού έργου του Φορέα μας, με έρευνες και μελέτες, στην κατεύθυνση της παρέμβασής του στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας μας.

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου είναι Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, υποψήφιος με το συνδυασμό «Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων-ΔΗΚΙΟ» στις επικείμενες εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στις 15 Δεκεμβρίου για την για την Συνέλευση Αντιπροσώπων (ΣτΑ) της Κεντρικής Διοίκησης.

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εκλογές ΟΕΕ 2019