06/12/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Κοινωνικό Μέρισμα 2019

Σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά – Τζίκα

Προτού αναφερθούμε στο θέμα μας για αυτήν την εβδομάδα , μια απόφαση από την επιστημονική ομάδα της Βουλής έρχεται να ταράξει τα νερά λίγο πριν την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου και να προβληματίσει ενδεχομένως τους αρμοδίους . Η συγκεκριμένη απόφαση χαρακτηρίζει ως αντισυνταγματικό το μέτρο συλλογής του 30% των δαπανών μέσω πλαστικού χρήματος .

Όπως όλοι γνωρίζουμε από 1/1/2020 και μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν το 30% των πραγματικών εισοδημάτων τους σε συναλλαγές μέσω πλαστικού χρήματος . Μικρή εξαίρεση είναι στην περίπτωση που το 60% και άνω των συναλλαγών είναι για την κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων και πληρωμή διάφορων φόρων αλλά και ενοικίων όπου το ύψος του ζητούμενου ποσού μειώνεται στο 20% .

Στην περίπτωση όμως, αδυναμίας συλλογής του ζητούμενου ποσοστού ο επιπλέον φόρους που θα επιβάλλεται θα είναι 22% επί της διαφοράς του ποσού που δεν καλύφθηκε . Επιπλέον πρόβλημα αποτελεί ότι ο υπολογισμός του ποσοστού γίνεται στο φορολογητέο εισόδημα πριν την αφαίρεση του φόρου .

Σαφώς, όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερο άρθρο μας (βλ. Έκπτωση φόρου μισθωτών : στο έλλειμμα πληρώνεις , στο πλεόνασμα τι γίνεται ; ) η λογική της συλλογής αποδείξεων θα πρέπει να λειτουργεί επιβραβευτικά και όχι με την μορφή επιβολής επιπλέον φόρου, αφού με το κίνητρο συλλογής περισσότερων αποδείξεων η πιθανότητα φοροδιαφυγής μειώνεται . Ας ελπίσουμε να ληφθεί σοβαρά η απόφαση της επιστημονικής ομάδας της Βουλής και να διορθωθεί αυτό το κακώς κείμενο προτού το φορολογικό νομοσχέδιο ψηφιστεί και γίνει νόμος του Κράτους.

Πέραν του φορολογικού νομοσχεδίου λοιπόν το επόμενο μεγάλο θέμα δεν είναι άλλο από την απόφαση διανομής του κοινωνικού μερίσματος. Σύμφωνα λοιπόν με τη χθεσινή ανακοίνωση στη Βουλή του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου ΣταΪκούρα για το Κοινωνικό Μέρισμα , φέτος θα δοθεί σε συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι το ποσό που θα μοιραστεί είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με πέρσι ( 175 εκατ. ευρώ αντί 710 εκατ. ευρώ που ήταν πέρσι ) οι δικαιούχοι που θα μπορούν να το λάβουν περιορίζονται σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη διανομή του συγκεκριμένου βοηθήματος . Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπολογίζεται ότι φέτος θα το λάβουν περίπου 80% λιγότεροι δικαιούχοι.

Αναλυτικά , το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί σε νοικοκυριά τα οποία ανήκουν σε 1 από τις 4 κοινωνικές ομάδες οπού ορίζονται και οι οποίες πληρούν τα κάτωθι κριτήρια :

1η Κοινωνική Ομάδα : Οικογένειες με 4 τέκνα και άνω, πολύτεκνες οικογένειες δηλαδή οι οποίες έχουν εισόδημα έως 20.000€ βάσει της τελευταίας δήλωσης 2019.

2η Κοινωνική Ομάδα: Οικογένειες που ένας γονέας είναι μακροχρόνια άνεργος (άνω των 12 μηνών) , έχουν τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000€ . Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

3η Κοινωνική Ομάδα: Οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι (κάτω των 12 μηνών) με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000€ . Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

4η Κοινωνική Ομάδα: Οικογένειες με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο ΑΜΕΑ που λαμβάνει το σχετικό επίδομα, έως 24 ετών.

Με λίγα λόγια καταλαβαίνουμε ότι βασική προϋπόθεση είναι στην οικογένεια να υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα , ενώ με εξαίρεση τους πολύτεκνους ή τις οικογένειες που κάποιο προστατευόμενο μέλος έως 24 ετών είναι στην κατηγορία των ΑΜΕΑ, θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος γονέας άνεργος άνω των 12 μηνών ή να είναι άνεργοι και οι δύο.

Οι οικογένειες χωρίς τέκνα είναι εκ προοιμίου εκτός του επιδόματος , ακόμα και αν κάποιοι λαμβάνουν το ΚΕΑ. Επίσης παρατηρούμε ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο η εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και η ανανέωση της κάρτας ανεργίας .

Ύψος κοινωνικού μερίσματος

Η έκτακτη αυτή ενίσχυση θα ανέρχεται στα 700€ ανά νοικοκυριό ενώ όπως αναφέρθηκε θα ωφεληθούν περίπου 250.000 νοικοκυριά .

Προϋποθέσεις

Εκτός του να ανήκουν οι οικογένειες σε μία από τις 4 προαναφερόμενες ομάδες , θα πρέπει για την λήψη της έκτακτης αυτής Οικονομικής Ενίσχυσης από τα νοικοκυριά να τηρούνται και οι κάτωθι προϋποθέσεις:

· Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει να διαμένει, νόμιμα και μόνιμα, στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 10 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία δεκαετία.

· Την στιγμή της αίτησης θα πρέπει και οι δύο γονείς να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας .

· Το συνολικό άθροισμα από καταθέσεις, μετοχές και τόκους να μην υπερβαίνει τις 20.000€ .

Μία ακόμη διαφορά σε σχέση με το περσινό βοήθημα οικονομικής ενίσχυσης, είναι ότι φέτος δεν λαμβάνονται υπόψιν τα περιουσιακά κριτήρια του νοικοκυριού.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει . Εικάζεται ότι έως το τέλος του χρόνου θα πιστωθεί αυτόματα το έκτακτο βοήθημα ενίσχυσης του κοινωνικού μερίσματος. Παρόλα αυτά επειδή αρκετοί φορολογούμενοι δεν έχουν συμπληρώσει το IBAN στη ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. ή στις πρόσφατες φορολογικές τους δηλώσεις , διότι δεν είχαν επιστροφή φόρου , δημιουργούνται εμπόδια στην άμεση και αυτόματη καταβολή του έκτακτου αυτού βοηθήματος.

Θεωρούμε ότι εντός των ημερών θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τη διαδικασία της υποβολής του κοινωνικού μερίσματος και πολύ πιθανόν να συμπεριληφθούν και κάποιες επιπλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως για παράδειγμα οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. Σε κάθε περίπτωση εάν μπούμε σε λογική τύπου υποβολής αιτήσεων και το ποσό δεν καλυφθεί, καλό θα είναι να δοθεί η ευκαιρία να κάνουν αίτηση και εκείνοι οι οποίοι το έχασαν και αποκλείστηκαν σε προηγούμενες αιτήσεις.

Τέλος κλείνοντας αξίζει να αναφέρουμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η παράταση υποβολής των αιτήσεων και για το επίδομα θέρμανσης, αφού τα κρύα τώρα ξεκίνησαν και η προθεσμία λήγει πολύ σύντομα και συγκεκριμένα στις 20 Δεκεμβρίου για αγορές που θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του χρόνου .

Καλό ΣΚ σε όλους,comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κοινωνικό μέρισμα