29/11/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Το τελευταίο λίφτινγκ και η κατάθεση του Φορολογικού Νομοσχεδίου προς ψήφιση

Σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά – Τζίκα

Το κλείσιμο του Νοεμβρίου έφερε και την κατάθεση του Φορολογικού Νομοσχεδίου προς ψήφιση στη Βουλή. Ύστερα από ένα καλό λίφτινγκ σε πολλά άρθρα του νομοσχεδίου, τα οποία διορθώθηκαν προς το καλύτερο την τελευταία στιγμή, ενώ ελάχιστα μας προβληματίζουν για το τι μέλλει γενέσθαι. Σε πρόσφατο άρθρο μας (βλ. Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο, η συνέχεια..) είχαμε αναφέρει κάποιες διορθώσεις που θα έπρεπε να γίνουν στη διάρκεια της διαβούλευσης με σκοπό τη διόρθωση κάποιων ασαφειών.

Με χαρά διαπιστώσαμε πως με την κατάθεση του νομοσχεδίου οι προτάσεις που κάναμε μέσα από τη στήλη μας εδώ, καθώς και μέσω των φορέων που συμμετέχουμε εισακούστηκαν. Ας δούμε όμως αναλυτικά ποιες είναι αυτές:

Κάτοικοι Εξωτερικού και αποδείξεις

Στην περίπτωση των κατοίκων εξωτερικού, είχαμε αναφέρει ότι δεν ήταν ξεκάθαρη η αναγραφή τους για εξαίρεσή τους από το μέτρο της συλλογής αποδείξεων στο άρθρο 7 παρ. γ του νομοσχεδίου. Με την ορθή διατύπωση πλέον οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού απαλλάσσονται του μέτρου συλλογής αποδείξεων.

Κλίμακα Φυσικών Προσώπων

Στην κλίμακα των μισθωτών συμπεριλήφθηκαν και οι φορολογούμενοι με περιστασιακό εισόδημα (τίτλος κτήσης, απόδειξη δαπανών) με αποτέλεσμα στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου να συμπεριληφθεί στην παρ. 1 και η διάταξη που είχε αφαιρεθεί. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €, το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 € και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρθρου 16, δηλαδή με την κλίμακα των μισθωτών.

Μείωση του Φόρου για Δαπάνες Ακινήτων

Στην περίπτωση έκπτωσης του φόρου για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των κτιρίων, η έκπτωση παρέμεινε στο 40% σε βάθος τετραετίας με 10% ανά έτος. Ωστόσο, το ανώτατο όριο της συγκεκριμένης δαπάνης μειώθηκε στις 16.000€. Παρόλα αυτά, καταργήθηκε η διάταξη η οποία ανέφερε ότι δε θα εφαρμόζεται για όσους εισπράττουν ενοίκια η έκπτωση 5% «δωρεάν» για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.

Όριο εξόφλησης Δαπανών και Δαπάνη Ενοικίου

Στο συγκεκριμένο άρθρο βλέπουμε ότι τελικά καταργήθηκε η διάταξη που μείωνε το όριο από 500€ που μέχρι σήμερα ισχύει, σε 300€ για κάθε είδους δαπάνη αγοράς αγαθού ή λήψης υπηρεσιών που η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Στην περίπτωση της επαγγελματικής στέγης αναφέρει ότι, από 01/01/2020 η πληρωμή της δαπάνης του ενοικίου για να αναγνωρίζεται ως έξοδο, θα πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που έχει γίνει κατάσχεση εις χείρας τρίτου στον ιδιοκτήτη του ακινήτου;;; Πώς θα είναι καλυμμένη η επιχείρηση, αφού θα πρέπει να καταβάλλει σε άλλο λογαριασμό τα ενοίκια και όχι στου ιδιοκτήτη;;; Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση θα διασαφηνιστεί με κάποια απόφαση στο εγγύς μέλλον, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα.

Διαγραφή Επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους

Απαιτήσεις που το συνολικό ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 300€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου έχουν συμπληρωθεί 12 μήνες από τον χρόνο τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες χωρίς να έχουν ληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης τους. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί τα ποσά που αντιστοιχούν στην οφειλή ως έσοδο και έχει διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων ωστόσο δεν γίνεται να υπερβαίνει όμως το 5% επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

Παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις πλατφόρμες τύπου «Booking, Airbnb» και κυρώσεις

Με την προσθήκη ενός ακόμη άρθρου στον Κ.Φ.Δ και με το παρόν νομοσχέδιο, φαίνεται ξεκάθαρα η «σκληρή» στάση που θα τηρηθεί από τη φορολογική αρχή απέναντι στις ψηφιακές πλατφόρμες, τύπου Airbnb, αλλά και στους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στο αίτημα παροχής πληροφοριών. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στο αίτημα παροχής πληροφοριών η φορολογική αρχή καταστέλλει στην εκάστοτε ψηφιακή πλατφόρμα το δικαίωμα πρόσβασης στους παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου. Επιπλέον, ορίζει ως πρόστιμα:

  • Από 5.000€ έως 30.000€ σε κάθε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα πλην του παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου.
  • Από 30.000€ έως 100.000€ στον πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου σε περίπτωση μη εφαρμογής της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Τέλος, όλα τα υπόλοιπα σχετικά με τις αλλαγές που θα επέλθουν για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με την ένταξη των νέων περιοχών οπού θα αλλάξει ο ΕΝΦΙΑ του 2020, τις κυρώσεις που θα υφίστανται οι φορολογούμενοι σε περίπτωση απώλειας των πάγιων ρυθμίσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία και άλλα πολλά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα αναλυτικά με την ψήφιση του νομοσχεδίου που θα αποτελούν και νόμο του κράτους.

Καλό μήνα και καλό ΣΚ σε όλους,



comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αποδείξεις, Κάτοικος εξωτερικού, Φορολογικό νομοσχέδιο