19/11/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

Οριστικοποίηση των Πινάκων των Υποψηφίων στις Εκλογές για την Ανάδειξη των Μελών των Τ.Δ. των Π.Τ. του ΟΕΕ

H Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) στην Μ/73/18-11-2019 συνεδρίαση της έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του ΠΔ 225/1986, προέβη στην οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που συμπεριλαμβάνονται στους παρακάτω συνδυασμούς για τις Τοπικές Διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΕΕ:

1ο Π.Τ. Θράκης

Ανεξάρτητη Κίνηση Θράκης

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.- Ε.)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

2ο Π.Τ. Ανατολικής Μακεδονίας

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.- Ε.)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ανατολικής Μακεδονίας

3ο Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.- Ε.)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Κεντρικής Μακεδονίας

4ο Π.Τ. Κεντροδυτικής Μακεδονίας

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.- Ε.)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ελλάδος

5ο Π.Τ. Δυτικής Μακεδονίας

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.- Ε.)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ελλάδος

6ο Π.Τ. Ηπείρου

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.- Ε.)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ελλάδος

7ο Π.Τ. Θεσσαλίας

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.- Ε.)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ελλάδος

Τρικαλινοί Οικονομολόγοι

8ο Π.Τ. Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ελλάδος

9ο Π.Τ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία Οικονομολόγων (Α.Ρ.ΣΥ.Ο.)

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος

10ο Π.Τ. Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.- Ε.)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ελλάδος

11ο Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.- Ε.)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Συνεργασία Οικονομολόγων Πελοποννήσου

12ο Π.Τ. Δωδεκανήσου

Αιγαίο

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

13ο Π.Τ. Ανατολικού Αιγαίου

Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

14ο Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων – Νέοι Οικονομολόγοι

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι

Λασιθιώτικη Συνεργασία Οικονομολόγων

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο)

Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ελλάδος

15ο Π.Τ. Δυτικής Κρήτης

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος (Α.ΚΙ.Ο.Ε)

«Αλλιώς» Κίνηση Οικονομολόγων Δυτικής Κρήτης

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο. – Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (Δ.Π.Κ.Ο.)

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

16ο Π.Τ. Ιονίων Νήσων

Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΔΗ.ΚΙ.Ο.-Σ)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (Δ.Π.Κ.Ο)

Ενωτική Κίνηση Οικονομολόγων Ιονίου

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εκλογές ΟΕΕ 2019