05/11/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Διαθέσιμο το σύστημα για υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Διαθέσιμο είναι το σύστημα για υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω της ιστοσελίδας https://iris.bankofgreece.gr/.

Σκοπός του Πληροφοριακού Συστήματος IRIS (Internet Reporting Information System) είναι η υποστήριξη της ασφαλούς ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και εξωτερικών φορέων (πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιρειών, κλπ) μέσω του Διαδικτύου (Internet).

Στην παρούσα φάση, η παραπάνω ανταλλαγή στοιχείων υλοποιείται:

  1. Με αποστολή ενός ή περισσότερων αρχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (όπως π.χ. τα αρχεία με τα στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών ή της Λογιστικής Κατάστασης που αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε μηνιαία βάση από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας).
  2. Με παραλαβή ενός ή περισσότερων αρχείων από την Τράπεζα της Ελλάδος (όπως π.χ. τα αντίγραφα λογαριασμών δημόσιων οργανισμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος).

Η αποστολή αρχείων προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή η παραλαβή αρχείων από αυτήν, μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  1. Μέσω μιας φόρμας «αποστολής αρχείων» (upload form), ή αντίστοιχα μιας φόρμας «παραλαβής αρχείων» (download form), την οποία χρησιμοποιεί ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης για λογαριασμό του εξωτερικού φορέα στον οποίο ανήκει (User to Application - U2A).
  2. Μέσω Υπηρεσιών Ιστού (Web Services). Στην περίπτωση αυτή η ανταλλαγή των αρχείων γίνεται με επικοινωνία μεταξύ δύο προγραμμάτων (Application to Application - A2A), ενός από τη μεριά του εξωτερικού φορέα και ενός από τη μεριά της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι δύο παραπάνω τρόποι αποστολής ή παραλαβής αρχείων παρουσιάζονται αναλυτικά στο έγγραφο με τίτλο Οδηγίες χρήσης.

Δείτε σχετικά:

Συνοπτικές οδηγίες - Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα

Τεχνικές οδηγίες - Προδιαγραφές συστήματος συλλογής και ανάλυσης στοιχείων Ισολογισμών μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων

Υπόδειγμα Α_ΔΠΧΑ

Υπόδειγμα Β_ΕΛΠ

Υπόδειγμα Γ_ΕΛΠ ΠΜΕ

25/06/2019 - ΤτΕ: Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

24/6/2019 - Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χρηματοοικονομική κατάσταση, Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ