01/11/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Μια εργασιακή εβδομάδα πιο σύντομη, λόγω της αργίας της 28η Οκτωβρίου η εβδομάδα που πέρασε, αλλά ιδιαίτερα φορτωμένη από υποχρεώσεις για τον κλάδο μας, καθώς συνέπεσε με τις τελευταίες μέρες του μήνα.

Στη Βόρεια Ελλάδα, παρά τον εξαιρετικό εφετινό καιρό, τα πρωινά και οι νύχτες άρχισαν να μας ενημερώνουν ότι μπαίνουμε στον Νοέμβρη, ο Νοέμβρης, όσο καλός και να είναι καιρικά, απαιτεί θέρμανση και η θέρμανση είναι ιδιαίτερα ακριβή στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και των Υφυπουργών κ.κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και Θεόδωρου Σκυλακάκη, εγκρίθηκε η χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020.

Το επίδομα ολόκληρης της χειμερινής περιόδου θα δοθεί εμπροσθοβαρώς και προσαυξημένο, σε όλους τους δικαιούχους πριν τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν τα ίδια με πέρυσι, ωστόσο το επίδομα θα είναι σημαντικά αυξημένο, αποτέλεσμα του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που δημιουργήθηκε εφέτος, και ο οποίος κατευθύνεται αποκλειστικά στην κοινωνία, ιδιαίτερα στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Πιο συγκεκριμένα πέρυσι είχε δοθεί επίδομα ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης και υπήρχαν συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης με βάση τα τετραγωνικά της κατοικίας και την γεωγραφική ζώνη.

Ωστόσο αυτό είχε ως συνέπεια είτε να επιδοτείται ένα μικρό μόνο μέρος του κόστους που κατέβαλε ο δικαιούχος (περί του 15%), είτε νοικοκυριά που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να καταναλώσουν το μέγιστο επιτρεπτό να λαμβάνουν πολύ μικρότερη επιδότηση από αυτή που δικαιούνταν.

Φέτος για να λάβει ο δικαιούχος το ανωτέρω επίδομα αρκεί να πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης αξίας ίσης ή μεγαλύτερης με το διπλάσιο του ανωτέρω επιδόματος. Έτσι η επιδότηση αυξάνεται στο 50% επί του σχετικού κόστους που καταβάλει ο δικαιούχος για τις αγορές μέχρι του ανωτέρω ύψους.

Με αυτό τον τρόπο νοικοκυριά που δεν έχουν την δυνατότητα να καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες θα λάβουν σημαντικά υψηλότερο επίδομα.

Επιπροσθέτως προβλέπεται αύξηση του επιδόματος κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ώστε να καταστεί το επίδομα ακόμη πιο κοινωνικά δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα των νοικοκυριών.

Επιπλέον, φέτος για πρώτη φορά, θα λάβουν πρόσθετο επίδομα οι ορεινοί Δήμοι της Α΄ Ζώνης, που αντιμετωπίζονταν ως πεδινοί μέχρι τώρα.

Επίσης, οι ορεινές κοινότητες που ανήκουν σε Δήμους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί, θα λάβουν υψηλότερο επίδομα κατά 20%, όπως προβλέπεται για τους ορεινούς Δήμους.

Το επίδομα θα δοθεί κατόπιν αίτησης του δικαιούχου στην σχετική εφαρμογή του TAXISNET, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019 και θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις σχετικές αγορές πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το επίδομα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του επιδόματος αναμένεται να ανέλθει στα 68 εκατ. ευρώ, έναντι 57,5 εκατ. ευρώ που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2019 και αναμενόταν ισόποσο ποσό να δοθεί το 2020.

Με αριθμό Ν.4635/2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 167 ο νόμος με τίτλο "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διατάξεις για το ΓΕΜΗ και σημαντικές εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις. Το τελικό κείμενο του νόμου όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθώς και την αιτιολογική έκθεση, μπορείτε όπως πάντα να τα βρείτε στο www.e-forologia.gr .

Όπερ και εγένετο: Υπογράφηκε της Τετάρτη τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στην καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν πρότασης, μεταξύ άλλων και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αποφασίζει να δοθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος, από τη νομοθεσία, χρόνος, ώστε οι νομικές οντότητες της χώρας μας να ενημερωθούν πλήρως και να συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο.

Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση στα νομικά πρόσωπα της απόφασης με αριθμ. 67343/2019 (Β’ 2443) ως εξής:

· Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019

· Ομάδα Β’ έως 28/11/2019

· Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει, έμπρακτα, σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Φυσικά, εμείς αναμένουμε περαιτέρω διευκρινίσεις, τόσο επί της ηλεκτρονικής εφαρμογής, όσο σε επιμέρους θέματα του νομοθετικού πλαισίου, δεδομένου ότι στην παρούσα περίπτωση ισχύει το «κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και μια ξεχωριστή περίπτωση». Εξάλλου, ο πολύ μεγάλος αριθμός ερωτημάτων που δέχθηκε και απάντησε η υπηρεσία της EPSILON NET «KOMVOS», σχετικά με το θέμα, μαρτυρά την αγωνία των εμπλεκόμενων και την μη επαρκή τροφοδότηση της Διοίκησης με επιπλέον επεξηγήσεις σε ένα τόσο πολύπλοκο και πολυδιάστατο θέμα.

Σήμερα, 1/11/2019, το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον έλεγχο των αιτήσεων που εκκρεμούν προς εκδίκαση, υπό το Νόμο 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής οι πιστωτές μπορούν να λαμβάνουν τα φορολογικά στοιχεία εισοδήματος και περιουσίας των οφειλετών τους και έτσι να διαμορφώνουν άποψη για το αν κάποιος είναι επιλέξιμος για τη διατήρηση της προστασίας που παρέχει ο Ν. 3869/2010.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης αποτελεί στρατηγικό κακοπληρωτή, δηλαδή ότι διαθέτει επαρκή εισοδήματα και περιουσία αλλά δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, τότε ο πιστωτής θα προβαίνει σε νομικές ενέργειες για τη διακοπή της προστασίας. Με τον τρόπο αυτό οι οφειλέτες με υψηλή ικανότητα αποπληρωμής θα κληθούν να πληρώσουν. Αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση για την καταπολέμηση των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Η «μικρή» εργασιακή εβδομάδα, ελέω εθνικής εορτής κάπου εδώ τελειώνει και φυσικά, για την εβδομάδα που έρχεται, θα ασχοληθούμε εκτενώς με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπεται να γίνει νόμος του κράτους έως το τέλος του μήνα. Από τις προαναγγελίες επί του φορολογικού νομοσχεδίου του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ως νεότερο στοιχείο είναι αυτό του «πέναλτι» με ποσοστό φόρου 22% στη διαφορά μεταξύ των e-αποδείξεων που θα απαιτούνται από το 2020 (σ.σ. στο 30% του εισοδήματος) και αυτών που θα έχει συγκεντρώσει ο φορολογούμενος με πλαστικό χρήμα, αλλά και τα κίνητρα συλλογής. Εξήγγειλε όμως ο κ. Υπουργός ότι θα προσμετράται και το εισόδημα από ενοίκια, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν την ίδια υποχρέωση. Σημαντικό στοιχείο περαιτέρω του νομοσχεδίου είναι και η πάγια ρύθμιση από 24 έως 48 δόσεων για όλους από 1η Ιανουαρίου με κριτήρια αλλά και με κυμαινόμενο επιτόκιο. Αυτά και άλλα πολλά, που σύμφωνα με την Κυβέρνηση θα ωφελήσουν περίπου το 90% των φορολογουμένων, εκτενέστερα την εβδομάδα που έρχεται.

Ο Νοέμβρης έφθασε μαζί με το τέλος του παρατεταμένου ελληνικού καλοκαιριού. Ένας ακόμα χρόνος, χωρίς να το καταλάβουμε, οδεύει στο τέλος του. Για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, με τις «ενδιάμεσες εκπτώσεις» σε εξέλιξη, καταναλώστε για τον εαυτό σας, στο μέτρο που μπορείτε, έτσι, απλώς για να ευχαριστηθείτε εσείς. Καταναλώνω ίσον υπάρχω, σύμφωνα με τον καθηγητή Γιώργο Πιπερόπουλο. Καλό μήνα και Καλό Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.