15/10/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ: παροχή νέων ευκαιριών σε καιρούς παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας

Παρά το δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό κλίμα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολούθησαν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δημιουργεί το εμπορικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης —που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Το 2018 το δίκτυο αυτό κάλυψε το 31 % των εμπορικών συναλλαγών της Ευρώπης, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά (σε σχεδόν 40 %), καθώς αρχίζουν να ισχύουν περισσότερες εμπορικές συμφωνίες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, που δημοσιεύτηκε σήμερα. Συνολικά, το εμπόριο αντιπροσωπεύει το 35 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ.

Το 2018 οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της ΕΕ προς και από τους εταίρους της εμπορικής συμφωνίας παρουσίασαν θετικές εξελίξεις, με συνεχιζόμενη αύξηση της τάξης του 2 % και 4,6 % αντίστοιχα, με υψηλή απόδοση των εξαγωγών γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ. Το αυξανόμενο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για τους εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ υποστηρίζουν περισσότερες από 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 84,6 δισ. ευρώ στις εμπορευματικές συναλλαγές με τους εμπορικούς της εταίρους, σε σύγκριση με το συνολικό εμπορικό της έλλειμμα με τον υπόλοιπο κόσμο που ανέρχεται σε 24,6 δισ. ευρώ περίπου.

Σχολιάζοντας την έκθεση, η επίτροπος Εμπορίου κ. Σεσίλια Mάλμστρομ δήλωσε: «Οι εμπορικές συμφωνίες δημιουργούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την πρόσληψη περισσότερων ατόμων. Η σημερινή έκθεση δείχνει ότι, συνολικά, το εμπόριο αυξάνεται και ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών μας καλύπτεται από προτιμησιακές συμφωνίες σε σχέση με το παρελθόν. Ειδικότερα, οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών ανθίζουν χάρη στη μείωση των δασμών και στη νομική προστασία στο εξωτερικό για παραδοσιακά προϊόντα της ΕΕ, όπως η σαμπάνια και η φέτα. Η έκθεση παρέχει επίσης στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η επικέντρωσή μας στο εμπόριο και στη βιώσιμη ανάπτυξη αποδίδει καρπούς. Επιπλέον, έχουμε λάβει μια σειρά μέτρων άνευ προηγουμένου για την επιβολή των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι εμπορικοί εταίροι μας το περασμένο έτος, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Βεβαίως, πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά. Ωστόσο, με τη δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων στο ευρύτερο κοινό, ελπίζουμε να ξεκινήσει μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες θα αποκομίσουν οφέλη από τις εμπορικές συμφωνίες.»

Εξετάζοντας συγκεκριμένους τομείς σε όλες τις συμφωνίες, η έκθεση του 2018 επισημαίνει τα εξής:

  • Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ σε εμπορικούς εταίρους εξακολούθησαν να αυξάνονται με συνολική αύξηση της τάξης του 2,2 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής προς τη Νότια Κορέα αυξήθηκαν επίσης κατά 4,8 %. Αξίζει επίσης να αναφερθούν οι εξαγωγές γεωργικών ειδών διατροφής προς τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 11 % σε σύγκριση με το 2017·
  • οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων της ΕΕ αυξήθηκαν επίσης συνολικά κατά 2 %, με μεγαλύτερη αύξηση, μεταξύ άλλων, για τις χημικές ουσίες (2,5 %), τα ορυκτά προϊόντα (6 %) και τα βασικά μέταλλα (4,4 %).

Εξετάζοντας, για παράδειγμα, μία από τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες, η έκθεση δείχνει ότι κατά το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος (2018) της εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά:

  • οι διμερείς εμπορευματικές συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 10,3 % και το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ με τον Καναδά αυξήθηκε κατά 60 %·
  • οι εξαγωγές προϊόντων από την ΕΕ προς τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 15 % (ή 36 δισ. ευρώ σε επιπλέον έσοδα από εξαγωγές), ιδίως σε τομείς όπου οι εισαγωγικοί δασμοί ήταν προηγουμένως υψηλοί, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα (αύξηση κατά 29 %), τα μηχανήματα (16 %) ή οι οργανικές χημικές ουσίες (77 %)·
  • οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ προς τον Καναδά (που αντιπροσωπεύουν το 9 % των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ) αυξήθηκαν κατά 7 %.

Επιπλέον, έπειτα από εντατικές συζητήσεις στις μεικτές επιτροπές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των διαφόρων εμπορικών συμφωνιών, αρκετές χώρες-εταίροι εξάλειψαν τα εμπόδια στις συναλλαγές, καθιστώντας έτσι δυνατό σε περισσότερες εταιρείες της ΕΕ να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι εν λόγω συμφωνίες. Οι γεωργοί της Δανίας και των Κάτω Χωρών, για παράδειγμα, θα μπορούν να εξάγουν βόειο κρέας στη Νότια Κορέα, ενώ η Πολωνία και η Ισπανία θα μπορούν να εξάγουν κρέας πουλερικών στη Νότια Αφρική.

Η έκθεση διερευνά επίσης τον αντίκτυπο των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα ειδικά κεφάλαια για το «Εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη», τα οποία αποτελούν μέρος όλων των σύγχρονων εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ. Τα κεφάλαια αυτά αποσκοπούν στη συνεργασία με τους εμπορικούς εταίρους για την εφαρμογή των διεθνών κανόνων για την απασχόληση και το περιβάλλον, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί σε πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες ή στις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Στα πρόσφατα επιτεύγματα πριν από την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων συμφωνιών περιλαμβάνονται η επικύρωση από το Μεξικό και το Βιετνάμ της σύμβασης αριθ. 98 της ΔΟΕ σχετικά με τα δικαιώματα οργάνωσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, οι συμφωνίες με το Βιετνάμ, την Ιαπωνία, τη Σινγκαπούρη, τη Mercosur και το Μεξικό περιλαμβάνουν ενισχυμένες δεσμεύσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Το 2018 και το 2019 η ΕΕ έλαβε επίσης διάφορα μέτρα επιβολής στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τα πρότυπα εργασίας. Μεταξύ άλλων παραδειγμάτων, η ΕΕ ζήτησε να συσταθεί ειδική ομάδα μετά την αδυναμία της Νότιας Κορέας να επικυρώσει τις συμβάσεις της ΔΟΕ για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, στην έκθεση τονίζεται επίσης η ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες — από κοινού με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη — για ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι εμπορικές συμφωνίες, καθώς και για να ενισχυθούν τα μέτρα επιβολής, έτσι ώστε οι συμφωνίες να αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Η έκθεση θα υποβληθεί πλέον προς συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο Συμβούλιο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Εμπορική συμφωνία