10/10/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος-Ιούνιος 2019

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανήλθε στα 4.077 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.693 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,4%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (κατά 637 εκατ. ευρώ ή 13,3%) από αυτή των ταξιδιωτικών πληρωμών (κατά 253 εκατ. ευρώ ή 23,4%). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 79 ευρώ ή 17,5% (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019: 533 ευρώ, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 453 ευρώ), καθώς η εισερχόμενη κίνηση μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκε κατά 3,6%.

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 10,3% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019: 76 ευρώ, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 69 ευρώ), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 7,0 διανυκτερεύσεις, αυξημένες κατά 6,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 2,8% και διαμορφώθηκε στις 71.347 χιλ. διανυκτερεύσεις (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 69.429 χιλ. διανυκτερεύσεις).

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 διαμορφώθηκαν στα 5.414 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 κατά 6,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.550 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 65,6% του συνόλου των εισπράξεων, καθώς και των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 κατά 29,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.694 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.323 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,5%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.227 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,3%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 3,6% και διαμορφώθηκαν στα 911 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 27,6% και διαμορφώθηκαν στα 346 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκαν κατά 6,4% και διαμορφώθηκαν στα 746 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 27,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 397 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 8,4% και διαμορφώθηκαν στα 112 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 92,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, έναντι 92,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ οι συναφείς εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,1%. Εντός της κατηγορίας των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019: 81,8%, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 80,4%), των οποίων οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,2% και διαμορφώθηκαν στα 4.427 εκατ. ευρώ. Τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 5,9% του συνόλου και παρουσίασαν μείωση στις εισπράξεις τους κατά 1,6%. Αύξηση κατά 84,8% παρουσίασαν τα ταξίδια για λόγους υγείας και οι συναφείς εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 37 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους εμφάνισαν αύξηση κατά 4,9%, μειώνοντας όμως τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019: 7,5%, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 8,0%).

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 μειώθηκε κατά 3,6% και διαμορφώθηκε στις 10.161 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 10.536 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 4,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 12,7%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ-28, με ποσοστό συμμετοχής 62,8%, και οι χώρες εκτός της ΕΕ-28, με ποσοστό 29,8%.[1] Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 5,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 11,7% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε στις 2.846 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,7% και διαμορφώθηκε στις 3.530 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασε αύξηση κατά 11,0% και διαμορφώθηκε στις 3.031 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, μείωση κατά 7,1% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε στις 1.352 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 15,2% και διαμορφώθηκε στις 528 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης σημείωσε αύξηση κατά 4,0% και διαμορφώθηκε στις 1.101 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 21,4% και διαμορφώθηκε στις 422 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στις 153 χιλ. ταξιδιώτες.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ταξιδιωτικό ισοζύγιο, ΤτΕ