04/10/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Ναι μεν πάγια ρύθμιση, αλλά με το νέο έτος...

Σε συνεργασία με τους Φοροτεχνικούς Ηλία Χατζηγεωργίου και Παναγιώτη Τσουκαλά-Τζίκα

Ο Σεπτέμβριος αποτελεί παρελθόν, δίνοντας την θέση του στον Οκτώβριο, αλλά και στη μικρή παράταση της διαδικασίας των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4611/2019.

Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δόθηκε η παράταση στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ωστόσο κανείς δεν περίμενε ότι η παράταση θα ήταν μόνο μιας εβδομάδας (έως τις 07/10/2019). Όπως είχαμε αναλύσει και σε προηγούμενο άρθρο μας, η παράταση της παρούσας ρύθμισης θα έπρεπε να είναι έως το τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να υπαχθούν σε αυτήν όλοι οι φορολογούμενοι, αλλά κυρίως και οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων.

Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των μη μισθωτών, οι οφειλέτες μέχρι τη Δευτέρα που μας έρχεται θα πρέπει να τρέξουν την Α’ φάση, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική οδηγία του ΕΦΚΑ (Γ36/02/329), προκειμένου να κλειδώσουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση έως τις 31/12/2019. Τώρα, εάν τα ταμεία θα είναι καθ’ όλα εντάξει είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε στην πορεία των ημερών, χωρίς να θέλουμε να προδικάσουμε τα αποτελέσματα.

Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και στο εξής, δεδομένου ότι η παραμονή στη ρύθμιση του Ν.4611/2019 συνδέεται άμεσα με τις τρέχουσες οφειλές κι εάν αυτές πληρώνονται στην ώρα τους.

Χαρακτηριστικά, ο Ν.4611/2019 εκτός των άλλων αναφέρει ότι :

  • Για τις οφειλές προς την εφορία η ρύθμιση απόλλυται όταν δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος Μέρους, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.
  • Για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019. Ειδικά επί μη μισθωτών ασφαλισμένων, ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 61501/3398/30.12.2016 (Β΄ 4330) και 61502/3399/30.12.2016 (Β΄ 4330) υπουργικές αποφάσεις, και βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.

Με λίγα λόγια, η παραμονή στις 120 δόσεις συνδέεται άμεσα με την πάγια ρύθμιση την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι οφειλέτες, αλλά και να την τηρούν μέχρι την ολική αποπληρωμή της. Στο κομμάτι της εφορίας ειδικά, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των νέων οφειλών, κάτι που δεν ισχύει για τα ασφαλιστικά ταμεία, όπου δεν δίνεται το δικαίωμα να δημιουργούνται νέες οφειλές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αλλά και σχετικές δηλώσεις των αρμοδίων, μελετάται αναπροσαρμογή της όλης διαδικασίας της πάγιας ρύθμισης, με ταυτόχρονη αύξηση των δόσεων που θα μπορεί να λάβει ο φορολογούμενος υπό προϋποθέσεις. Βέβαια, τα όσα θα αναλύσουμε παρακάτω είναι ακόμη σκέψεις και υποθέσεις, αφού δεν υπάρχει ούτε το βασικό στάδιο του σχετικού νομοσχεδίου.

Μέχρι και σήμερα η μοναδική ρύθμιση που υπάρχει για την τακτοποίηση των οφειλών είναι η γνωστή σε όλους πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013, με την οποία ο φορολογούμενος μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του σε 12 ή 24 δόσεις, ανάλογα με την πηγή προέλευσης των οφειλών.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει επιτόκιο 5% για τη δημιουργία της, ενώ η προσαύξηση σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης καταβολής είναι 15%, κάνοντας αποτρεπτικό το ενδεχόμενο απώλειας πληρωμής της μηνιαίας δόσης, ειδικά σε μεγάλα ρυθμιζόμενα ποσά. Επίσης, δεν δίνεται κάποιο κίνητρο επιλογής λιγότερων δόσεων, αφού το επιτόκιο είναι ίδιο, ενώ ταυτόχρονα το ρίσκο της επιβολής της προσαύξησης 15% σε περίπτωση απώλειας μία δόσης μεγαλώνει όσο αυξάνεται και το ποσό της δόσης.

Σύμφωνα λοιπόν με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, οι οφειλές που θα δημιουργούνται με το νέο έτος ή υπάρχουν και δεν έχουν συμπεριληφθεί στις 120 δόσεις, θα μπορούν να ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις για τις τρέχουσες οφειλές που δημιουργούνται (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, Φόρος Εισοδήματος, κ.λπ.) και σε έως 48 δόσεις όταν οι οφειλές είναι από έκτακτη αιτία, (φόρος κληρονομιάς, αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου, οφειλές άλλων υπηρεσιών, κ.λπ.)

Ωστόσο, ο αριθμός των δόσεων δεν θα δίνεται «δωρεάν», αφού ως φαίνεται θα ισχύσει η κλίμακα με τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως εφαρμόστηκε στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Αξίζει να θυμίσουμε ότι στον Νόμο 4611/2019, ο ακριβής αριθμός των δόσεων που δικαιούται να κάνει ο φορολογούμενος και το ετήσιο ποσό που θα πρέπει να αποπληρώνει, υπολογίζονται βάσει του ετήσιου δηλωθέντος εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς, όπου εφαρμόζεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού:

Εισόδημα από

Εισόδημα έως

Συντελεστής υπολογισμού

0,00 €

10.000 €

0%

10.001 €

15.000 €

4%

15.001 €

20.000 €

6%

20.001 €

25.000 €

8%

25.001 €

30.000 €

10%

30.001 €

50.000 €

12%

50.001 €

75.000 €

15%

75.001 €

100.000€

20%

100.001 €

και άνω

25%

Από εκεί και πέρα αναμένεται να εφαρμοστεί ως εξής:

Ρύθμιση Τρεχουσών Οφειλών

Για 0 έως 12 δόσεις => Κανένα εισοδηματικό κριτήριο

Για 12 έως 24 δόσεις => Βάσει δηλωθέντος εισοδήματος προηγούμενης χρονιάς


Ρύθμιση Έκτακτων Οφειλών

24 δόσεις => Κανένα εισοδηματικό κριτήριο

Για 24 έως 48 δόσεις => Βάσει δηλωθέντος εισοδήματος προηγούμενης χρονιάς

Όσον αφορά το επιτόκιο της καινούριας πάγιας ρύθμισης, αναμένεται να είναι πάλι στο 5% κι όχι στο 3% που ίσχυε στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Επίσης, δεν έχει γίνει αναφορά στο εάν η επιβάρυνση της εκπρόθεσμης καταβολής δόσης θα αλλάξει από το πολύ υψηλό 15% που ισχύει μέχρι τώρα.

Μια σημαντική παράμετρος που περιμένουμε με αγωνία είναι εάν θα ενταχθεί στη νέα αυτή πάγια ρύθμιση η πλήρης αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, η οποία εφαρμόζεται στη ρύθμιση των 120 δόσεων, όπου εκδίδεται η σχετική βεβαίωση αποδέσμευσης από το TAXIS.

Σε κάθε περίπτωση θα επανέλθουμε επί του θέματος όταν υπάρχει το σχετικό νομοσχέδιο που θα αναλύονται όλα τα δεδομένα.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πάγια ρύθμιση, Οφειλές σε εφορία, Οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, Ρύθμιση 120 δόσεων