30/09/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

120 δόσεις ασφαλιστικών ταμείων – Εκτός από την επιβεβλημένη παράταση – Τι πρέπει να αλλάξει

Δεν μπορούμε παρά να είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι με την παράταση που έστω για μια εβδομάδα (μέχρι 7/10) που ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός, όπως φυσικά και για τη μείωση του επιτοκίου στο 3 από 5%.

Νομίζω όμως πως στο Υπουργείο και στον ΕΦΚΑ διαθέτουν στοιχεία για το πόσοι ασφαλισμένοι και εργοδότες έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τις παλιότερες ρυθμίσεις που κατά καιρούς δίδονται από την Πολιτεία με ευνοϊκούς όρους. Όλοι μας ακούμε για ρυθμίσεις που δεν μπόρεσαν να τηρηθούν και μάλλον αυτό αφορά στην πλειοψηφία των πολιτών που αιτήθηκαν.

Δεν αρκεί όμως η αδυναμία μεγάλης μερίδας ασφαλισμένων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, υπάρχει και η ομολογημένη χρόνια έλλειψη και αδυναμία επικοινωνίας των συστημάτων του ΕΦΚΑ που αποβαίνει εις βάρος του πολίτη. Μετά τη θέσπιση του ΕΦΚΑ έγιναν ελάχιστα βήματα στην ενοποίηση των συστημάτων και στην ψηφιοποίηση του αρχείου. Με το παρόν θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε μερικά από τα προβλήματα που προκαλούν την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και παράλληλα να αρθρώσουμε κάποιες προτάσεις για επίλυσή τους.

Έστω πχ. ότι είσαι δικηγόρος ή μηχανικός και θέλεις να ρυθμίσεις σε δόσεις τις οφειλές σου…

1. Κατά την είσοδό σου στην πλατφόρμα δεν βλέπεις τα χρέη, αλλά τη φράση εκτελείται εργασία προσδιορισμού των οφειλών… Ταλαιπωρία 1η, να επισκεφθείς τα Ταμεία, να διορθωθούν τυχόν λάθη, να υπολογιστούν τυχόν καταβολές που δεν φαίνονται. Πολλές διαμαρτυρίες για λάθη στην αποστολή των χρεών στην πλατφόρμα…

2. Ταλαιπωρία 2: Μέχρι προχτές έβλεπες «η αίτησή σου καταχωρίστηκε εμπρόθεσμα» από σήμερα βλέπεις «έχετε κατοχυρώσει το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης» (σχ.εικόνα). Τι κάνουμε; Επιλέγουμε οριστική υποβολή ή όχι; Τι κάνω αν μέχρι 31.12.2019 δεν έχουν ανέβει τα χρέη;3. Έστω ότι τα καταφέρνεις και τα χρέη σου ανέβηκαν…. Ταλαιπωρία 3η, πρέπει να επιλέξεις επανυπολογισμό ή όχι! Καμία επίσημη ενημέρωση, κανένα παράδειγμα, τι συνέπειες θα έχει η πράξη σου? Και ναι μεν μπορείς (αν είσαι ειδικός) και αν έχεις τα έτη οφειλής, να συγκρίνεις την εισφορά 117 ευρώ της κύριας σύνταξης με αυτήν των σχετικών εγκυκλίων, όμως, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση αν ο τελικός υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης θα αφορά μόνο το χρονικό διάστημα της οφειλής, ή το σύνολο του χρονικού διαστήματος από 1.1.2002 και μέχρι 31.12.2016 και αν θα συνυπολογιστούν ή όχι οι κοινωνικοί πόροι?

4. Έστω ότι έχεις λύσει τα πιο πάνω προβλήματα, πλην όμως είχες παλαιά ρύθμιση στην πλατφόρμα του ΚΕΑΟ. Ταλαιπωρία 4η, οι καταβολές που έγιναν στο ΚΕΑΟ δεν έχουν αφαιρεθεί από το χρέος που στέλνει το Ταμείο και άρα πρέπει να τρέχεις στο ΚΕΑΟ και στο Ταμείο και για το λόγο αυτό. Οι προθεσμίες όμως τρέχουν….

5. Έστω τα χρέη σου εντάχθηκαν ορθά στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και ολοκληρώνεις την αίτηση, προσπαθείς να πιστοποιηθείς στο ΚΕΑΟ (επόμενο στάδιο) Ταλαιπωρία 5η: λαμβάνεις μήνυμα ότι δεν υπάρχει οφειλέτης με αυτό τον αριθμό μητρώου. (Μα φυσικά μετά την οριστική υποβολή απαιτούνται κάποιες εργάσιμες ημέρες για να μεταβιβαστεί το χρέος στην πλατφόρμα ΚΕΑΟ).

6. Έστω ότι τα κατάφερες και αυτά. Ταλαιπωρία 6η: Πρέπει να κάνεις 4 διαφορετικές πιστοποιήσεις στο ΚΕΑΟ (πχ. δικηγόρος μια ΤΑΝ, μια ΤΕΑΔ, μια ΤΥΔΑ και μια ΕΦΚΑ), 4 διαφορετικές ρυθμίσεις ή το λιγότερο 4 δόσεις Χ 50 ευρώ. Τέσσερις φορές το μήνα στην Τράπεζα, 4 φορές προμήθεια…. ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 200 ΕΥΡΩ, αντί του νομίμου των 50 ευρώ.

7. Έστω πως ξεπέρασες και αυτό το πρόβλημα και εντάχτηκες στη ρύθμιση, πλήρωσες δε και την πρώτη δόση εμπρόθεσμα. Ταλαιπωρία 7η: Πρέπει παράλληλα να βρεις τα χρήματα να πληρώσεις τις τρέχουσες (έστω εκκαθαρισμένες 2019) εισφορές ΕΦΚΑ κατ’ελάχιστον 185,17 και ΕΤΕΑΕΠ 111,23 (με τα αναδρομικά) συνολικά κοντά στα 300 ευρώ…

Δεν γνωρίζω μάλλον κανέναν από αυτούς που προσπαθούν να ρυθμίσουν τα χρέη να έχει τη δυνατότητα να καταβάλει 500 ευρώ μηνιαίως μόνο για ασφαλιστικές εισφορές!

Και όλα αυτά για περιπτώσεις απλές, χωρίς πολλές ιδιαιτερότητες (πχ. διακοπή ασφάλισης, εσφαλμένος υπολογισμός εισφορών κλπ.).

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

1. Ενοποίηση χρέους εντός της εφαρμογής του ΚΕΑΟ σε μια δόση (50 ευρώ) και μία πληρωμή το μήνα (το απαιτεί και ο ν.4611/2019 στο άρθρο 2 παρ.3 : «3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).»).

2. Αποσύνδεση της διατήρησης της ρύθμισης από την καταβολή των τρεχουσών εισφορών (έστω εκκαθαρισμένων)… Η εμπειρία δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων έχαναν τις προηγούμενες ρυθμίσεις για το λόγο αυτό.

3. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την ασφαλιστική ενημερότητα. Ενοποίηση αυτής εντός του ΕΦΚΑ. Να σημειώσω πως ήδη η ΑΑΔΕ έχει εκσυγχρονίσει πλήρως τις υπηρεσίες της, με ασφαλιστική ενημερότητα εντός της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ενώ ήδη παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής βεβαίωσης άρσης κατασχέσεως εις χείρας τρίτου, για όποιον εντάχθηκε και τηρεί τη ρύθμιση!

4. Στοιχειώδης ενημέρωση από τον ΕΦΚΑ και εντός της πλατφόρμας για τις συνέπειες της επιλογής του επανυπολογισμού ή όχι. Πόσο θα επηρεάσει τη σύνταξή του, θα συνυπολογιστούν οι κοινωνικοί πόροι ή όχι. Ο επανυπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης αφορά το σύνολο του χρονικού διαστήματος, ή μόνον αυτό της οφειλής.

5. Άμεση απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας (υγειονομική περίθαλψη) σε όσους έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα ένταξης στην πλατφόρμα, αφού η καθυστέρηση πλέον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα.

6. Άμεση χορήγηση ενημερότητας, στα πλαίσια της αντίστοιχης ΠΟΛ της ΑΑΔΕ για την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ.

7. Βελτίωση πλατφόρμας ΚΕΑΟ, ώστε να είναι πιο φιλική προς το χρήστη, απαγόρευση ρύθμισης τις τελευταίες μέρες του μήνα, καθόσον πολλοί ασφαλισμένοι δεν προλαβαίνουν να πληρώσουν την πρώτη δόση και χάνουν τη ρύθμιση. Ψηφιοποίηση και αλληλεπίδραση εφαρμογών ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ, παλαιών Ταμείων, ΑΠΔ, ΕΤΕΑΕΠ κλπ.

8. Χορήγηση κινήτρων – εκπτώσεων στους ασφαλισμένους που τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

9. Διασταύρωση οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Δεν είναι δυνατόν, να απειλούνται με αναγκαστικά μέτρα οι ασφαλισμένοι, και να μη γίνεται το αυτονόητο, δηλαδή ο έλεγχος των μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο για ασφαλιστικές οφειλές και η παρακράτησή τους από το μισθό τους (μέχρι του ?).

Οφείλουν όλοι οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης να καταθέσουν την εμπειρία τους, όχι μόνον αυτοί αλλά και οι απασχολούμενοι σ’αυτήν… Να σταθούν δίπλα στα προβλήματα που βιώνουν καθημερινά οι ασφαλισμένοι….. Για να μη λέμε, μετά από λίγο καιρό, ήταν άλλη μια αποτυχημένη ρύθμιση….comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εισφορές ΕΦΚΑ, Οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, Ρύθμιση 120 δόσεων