24/09/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

12η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (A Κύκλος)

Ανακοινώθηκε η δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (A' Κύκλος), λόγω ένταξης επιπλέον δεκαοκτώ (18) ερευνητικών έργων/πράξεων του Α' Κύκλου της Δράσης.

Επιπλέον, απεντάσσονται 3 έργα για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση ανάκλησης χρηματοδότησης του Α' Κύκλου.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 323.420.998,80 ευρώ

Οι δικαιούχοι των επιπλέον δεκαοκτώ (18) ερευνητικών έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με την παρούσα, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης, μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
κρατική ενίσχυση, ΕΠΑνΕΚ