20/09/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Α. Σπηλιώτης: Γενικός Γραμματέας της Παρευξείνιας Τράπεζας

Κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην περιφερειακή συνεργασία των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης φιλοδοξεί να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια η Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου, που χαρακτηρίζεται ήδη ως το «success story» της περιοχής.

Η Τ.Ε.Α.Ε.Π., περισσότερο γνωστή ως Παρευξείνια Τράπεζα, είναι ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε από την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Τουρκία και την Ουκρανία. Η έδρα της βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ πρόσφατα δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για τη δημιουργία στη πόλη των μόνιμων, σύγχρονων εγκαταστάσεων της Τράπεζας, γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα εποχή με ιδιαίτερα αυξημένες προσδοκίες, τόσο για την Τράπεζα όσο και για την ίδια τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Παρευξείνιας Τράπεζας, οικονομολόγο με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην τραπεζική και τα χρηματοοικονομικά κύριο Αριστοτέλη Σπηλιώτη, «η λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη ενισχύει το κύρος της πόλης, συμβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως περιφερειακού οικονομικού κέντρου στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ενισχύει την τοπική οικονομία».

Σε μία περίοδο που ο αναπροσανατολισμός των ελληνικών επιχειρήσεων προς την εξωστρέφεια και την καινοτομία αποτελεί την κυρίαρχη προτεραιότητα για την ανάκαμψη της αγοράς και της οικονομίας, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου υποστηρίζει έμπρακτα την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία. Παρέχει δάνεια, πιστωτικές γραμμές, συμμετοχές σε ίδια κεφάλαια και εγγυήσεις για projects και εμπορική χρηματοδότηση στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες μέλη της. Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Τράπεζας είναι 3,45 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα διαθέτει πιστοληπτική διαβάθμιση «Α-» μακροπρόθεσμα από την Standard and Poor’s και «A2» από τη Moody’s.

Ο κ. Σπηλιώτης τονίζει πως «η Παρευξείνια Τράπεζα μορεί να συνδράμει σημαντικά στην ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της υψηλής ρευστότητας και της καλής πιστοληπτικής αξιολόγησης που διαθέτει, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να προσφέρει ανταγωνιστικά επιτόκια στις ενδιαφερόμενες εταιρείες».

Μάλιστα, ο Γεν. Γραμματέας της Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπογραμμίζει πως αρκετοί τομείς της ελληνικής οικονομίας θα βρεθούν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος τα αμέσως επόμενα χρόνια. Για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας σημειώνει πως έχει στέρεες αναπτυξιακές προοπτικές, με την πρόβλεψη για ανάπτυξη του Α.Ε.Π. της να είναι 2% - 2,5%.

Ε7 | Κύριε Σπηλιώτη, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, ή όπως την γνωρίζουν πολλοί, η «Παρευξείνια Τράπεζα», συμπληρώνει φέτος μια εικοσαετή πορεία, στην οποία υπήρξε πλήρως αφοσιωμένη στην αναπτυξιακή της στρατηγική. Πως προέκυψε η ανάγκη ίδρυσής της και ποια θα χαρακτηρίζατε έως τώρα τα πιο σημαντικά ορόσημα σε αυτή τη διαδρομή;

Οι σαρωτικές πολιτικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν αρχές δεκαετίας του 90 στις χώρες του ανατολικού συνασπισμού δημιούργησαν συνθήκες πολιτικής και οικονομικής ρευστότητας στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Οι ηγέτες των ισχυροτέρων χωρών της περιοχής τότε, ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία του Πρόεδρου Οζάλ της Τουρκίας να ιδρύσουν έναν αναπτυξιακό πιστωτικό οργανισμό «από την περιοχή- για την περιοχή».

Παρ’ ό,τι η Τράπεζα ιδρύθηκε από 11 χώρες που προέρχονταν από διαφορετική πολιτικοοικονομική κληρονομιά, με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και διαφοροποιημένη διάρθρωση των οικονομιών τους, κατάφεραν να εργασθούν αρμονικά- αφήνοντας κατά μέρος τις όποιες διαφορές- και να καθιερώσουν την Παρευξείνια Τράπεζα ως σημαντικό οργανισμό περιφερειακής συνεργασίας, που σήμερα - 20 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της να θεωρείται το success story της περιοχής.

Ως σημαντικά ορόσημα, θεωρώ τον διπλασιασμό του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας το 2008, την πρώτη κερδοφορία το 2004 που επαναλαμβάνεται συνεχώς από τότε για 15 συνεχή χρόνια και το γεγονός ότι η Τράπεζα έχει πιστοληπτική αξιολόγηση «Α» (από Standard & Poor’s και Moody’s) και παραμένει ο οργανισμός με την υψηλότερη αξιολόγηση στην Παρευξείινια περιοχή για τα τελευταία αρκετά χρόνια.

Ε7 | Πρόσφατα, άνοιξε ο δρόμος για να δημιουργηθούν οι μόνιμες εγκαταστάσεις της Παρευξείνιας Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη για τις προοπτικές της Τράπεζας σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και ειδικότερα για τις δραστηριότητές της στη χώρα μας;

Η απόφαση της προηγούμενης Κυβέρνησης να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο δυσχέραινε τις σχέσεις της Τράπεζας με την ελληνική πολιτεία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη λειτουργία μας και χαράζει νέες προοπτικές για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση είχε αναλάβει τη δέσμευση να βρει χώρο στη Θεσσαλονίκη για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων της Παρευξείνιας Τράπεζας, καθώς τόσο οι εργασίες όσο και το προσωπικό της αυξάνουν συνεχώς και η ανάγκη εξεύρεσης χώρου για την οριστική εγκατάστασή της είχε καταστεί πλέον επιτακτική. Όπως γνωρίζετε, η Τράπεζα είναι ένας διεθνής χρηματοδοτικός οργανισμός, η λειτουργία του οποίου στη Θεσσαλονίκη ενισχύει το κύρος της πόλης, συμβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως περιφερειακού οικονομικού κέντρου στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ενισχύει την τοπική οικονομία.

Ε7 | Ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων μπορούν να ωφεληθούν από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που προσφέρετε;

Πρακτικά όλες οι επιχειρήσεις που υποβάλουν μία bankable πρόταση στην Τράπεζα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Σαφώς και η Τράπεζα έχει συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, οι υποδομές, οι τηλεπικοινωνίες, και η μεταποίηση. Αυτό που πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας είναι τα αναπτυξιακά οφέλη που οι χρηματοδοτήσεις μας επιφέρουν στις οικονομίες των χωρών-μελών, καθώς και το αν από την χρηματοδότησή μας ωφελούνται περισσότερες από μία χώρες.

Ε7 | Ποιοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας εκτιμάτε ότι θα παρουσιάσουν επενδυτικό και άρα χρηματοδοτικό ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια;

Η ελληνική οικονομία έχει ήδη αρχίσει να ανακάμπτει και, παρά τις όποιες προκλήσεις, υπάρχουν αρκετοί τομείς που πιστεύω ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο του επεπνδυτικού ενδιαφέροντος στα αμέσως επόμενα χρόνια. Ο τουρισμός και η αγροτική βιομηχανία όπως και η αλιεία είναι τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο εδιαφέρον και πιστεύω ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα επόμενα χρόνια.

Ε7 | Πως μπορούν οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις να προσελκύσουν κεφάλαια και να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις που θα ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό;

Η Παρευξείνια Τράπεζα μπορεί να συνδράμει σημαντικά στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω της υψηλής ρευστότητας και της καλής πιστοληπτικής αξιολόγησης που διαθέτει, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να προσφέρει ανταγωνιστικά επιτόκια προς τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Βλέπουμε πολύ θετικά τη χρηματοδότηση καλών επιχειρηματικών προτάσεων στην Ελλάδα, ειδικά δε εκείνων που θα αποφέρουν σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Σπηλιώτη στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2019 του περιοδικού Epsilon7 που θα κυκλοφορήσει τις προσεχείς μέρες.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τράπεζα, Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα