20/09/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΣτΠ: Τα προβλήματα για την ένταξη στην ρύθμιση των 120 δόσεων

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να δοθεί εύλογη παράταση της προθεσμίας της 30.9.2019 για την ένταξη κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών στην ρύθμιση των 120 δόσεων.

Τα σηµαντικά προβλήµατα σχετικά µε τη ρύθµιση των 120 δόσεων του ν. 4611/2019, τα οποία παραµένουν ανεπίλυτα εξετάζει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη ρύθµιση κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών, σε πλήθος περιπτώσεων δεν εµφανίζεται καθόλου ή εµφανίζεται εσφαλµένα το σύνολο των πραγµατικών οφειλών.

Επίσης, σε περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεµεί απόφαση επί αιτήσεως αµφισβητήσεως οφειλής λόγω «εύλογης αµφιβολίας» (ν. 4554/2018), η σχετική πλατφόρµα δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση υποβολής αίτησης, µε άµεσο κίνδυνο απώλειας της προθεσµίας.

Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές οφειλές, µόλις πρόσφατα (1η Σεπτεµβρίου) δηµοσιεύθηκε νέα απόφαση των συναρµοδίων φορέων, µε την οποία προστέθηκαν επιπλέον περιπτώσεις που υπάγονται στη ρύθµιση (για παράδειγµα οφειλές που βεβαιώνονται µέχρι την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθµιση), η δυνατότητα εξόφλησης µέρους της οφειλής µε προκαταβολή, η µείωση της µηνιαίας δόσης από 50 στα 20 ευρώ και η µείωση του µηνιαίου επιτοκίου από το 5% στο 3%.

Εντούτοις, η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρµα του Υπουργείου Οικονοµικών δεν ήταν προσβάσιµη στους χρήστες του taxisnet ούτε παρείχε ενηµέρωση για τις νέες ρυθµίσεις.

Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την πρόσφατη ένταξη και των νοµικών προσώπων στις ευνοϊκές ρυθµίσεις του νόµου, καθιστούν αναγκαία την παράταση της σχετικής προθεσµίας.

Σε έγγραφό του, ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης υποστηρίζει, µεταξύ άλλων, ότι η κατά τα ανωτέρω µη πλήρης και ορθή απεικόνιση των κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών, πέρα από τη δικαιολογηµένη ανασφάλεια που προκαλεί στους πολίτες, τους εµποδίζει να λάβουν κρίσιµες αποφάσεις για τη ρύθµιση των οφειλών τους.

Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή προτείνει τη χορήγηση επαρκούς χρονικής παράτασης για ένταξη στη ρύθµιση, προκειµένου έτσι να διατεθεί ο αναγκαίος χρόνος επίλυσης των προαναφερθέντων προβληµάτων, χωρίς αυτά να έχουν οποιεσδήποτε δυσµενείς συνέπειες σε βάρος πολιτών.


Έγγραφο της Αρχής με αρ. πρωτ. 264446/44689/2019comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφαλιστικές οφειλές, Συνήγορος του πολίτη, Οφειλές σε εφορία, Ρύθμιση οφειλών, Ρύθμιση 120 δόσεων