10/08/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Δημοσιεύτηκε ο νόμος για την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ο νόμος "Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα". Με το άρθρο 117 του Ν.4623/2019 γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

1.Το άρθρο 9 του ν. 4554/2018 καταργείται αφότου ίσχυσε.

2.α) Τα άρθρα 48 και 58 του ν. 4611/2019 (Α 73) καταργούνται αφότου ίσχυσαν.

β) Δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920 όπως ισχύει και του ν. 3198/1955 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α' 5).

Δείτε το σύνολο του Νόμου 4623/2019 στην Online τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Νόμος, Βάσιμος λόγος καταγγελίας