08/08/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Οι προτεινόμενες αλλαγές στον ΚΦΔ για διαφύλαξη πληροφοριών – απόρρητο

Σε τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» προτείνεται η αλλαγή των διατάξεων του άρθρου 17 του ΚΦΔ, που αφορούν στη διαφύλαξη των απόρρητων στοιχείων και πληροφοριών των φορολογουμένων.

Ειδικότερα:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 τροποποιείται η περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και καθορίζεται ο σκοπός χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών που δύνανται να αποκαλύπτονται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στη βάση και του εντοπισμού των πηγών αποπληρωμής των απαιτήσεων των φορολογουμένων προς αυτούς.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2, προτείνεται η εξαίρεση από τον περί απορρήτου περιορισμό της παρ. 1 του άρθρου 17 του 4174/2013, ορισμένων στοιχείων και πληροφοριών στοιχείων μητρώου φορολογουμένων, τα οποία συνιστούν δεδομένα πληροφοριακού χαρακτήρα, αναγκαία για την επικαιροποίηση των σχετικών αρχείων των προσώπων των περιπτώσεων (ε) και (ιστ) της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, και τη διευκόλυνση της συνεργασίας της Φορολογικής Διοίκησης με τα πρόσωπα αυτά, ως προς την ανταλλαγή στοιχείων και δεδομένων.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προτείνεται, προς διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3979/2Ο1 (Α' 138), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η χορήγηση προσωποποιημένων στοιχείων ανά ΑΦΜ, καθώς και συγκεντρωτικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013, σχετικά με τον τρόπο χορήγησης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων για την αποκάλυψη αυτών από τη Φορολογική Διοίκηση σε τρίτο πρόσωπο.

Δείτε τη τροπολογία εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΚΦΔ, Απόρρητο πληροφοριών