02/08/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου η Εβδομάδα που πέρασε και φυσικά, πρώτη του Αυγούστου. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας «ιερός» για τον Έλληνα εργαζόμενο, συνεπώς, καλό είναι να μην γίνεται τίποτα, μιας και ο μήνας είναι αφιερωμένος στις διακοπές. Άλλωστε, η σχεδόν πάντα αφόρητη ζέστη, μόνο σε παραγωγικότητα δεν παραπέμπει.

Βέβαια, στη χρονιά που διανύουμε και με την νέα Κυβέρνηση άρτι αναλάβουσα την εξουσία και δηλώνοντας τις προθέσεις της, αναμένεται πλήθος φορολογικών νομοσχεδίων. Εκτός από τον ΕΝΦΙΑ, το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος στη Βουλή, φέρνει σημαντικές αλλαγές και στη ρύθμιση χρεών προς την εφορία σε 120 δόσεις. Με το νομοσχέδιο βελτιώνεται η ρύθμιση για τις 120 δόσεις στα σημεία που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ελάχιστη δόση η οποία μειώνεται στα 20 ευρώ από 30 ευρώ και το επιτόκιο το οποίο περιορίζεται στο 3% από 5%. Επίσης παρέχεται κίνητρο σε όλους τους οφειλέτες να καταβάλλουν αυξημένη προκαταβολή κατά την ένταξη στη ρύθμιση για να κερδίσουν μεγαλύτερη έκπτωση στις προσαυξήσεις και τους τόκους. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 120 δόσεις αλλά παρέχεται ισχυρό κίνητρο με μείωση των προσαυξήσεων και των τόκων από 75% έως και 95% για όσες από αυτές επιλέξουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία σε έως και 36 μηνιαίες δόσεις. Ανάλογο κίνητρο δίνεται για τους οφειλέτες που είναι φυσικά πρόσωπα. Ειδικά, διευρύνεται η ρύθμιση, σε έως και 120 δόσεις, με την υπαγωγή σ’ αυτή όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή (δηλαδή το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών χωρίς προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής) μέχρι 1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα έχουν ισχυρό κίνητρο να επιλέξουν μικρότερο αριθμό δόσεων για να κερδίσουν μεγάλη μείωση των προσαυξήσεων και των τόκων ως εξής:

· 100% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ

· 95% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις

· 85% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 μηνιαίες δόσεις

· 80% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις

· 75% εάν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις.

· 45% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις

· 30% εφόσον η οφειλή εξοφλείται σε 49 έως 60 δόσεις

· 20% για 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις

· 10% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως 120 δόσεις.

Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ και σύμφωνα με το άρθρο 1 του νέου νόμου, ορίζεται ότι:

«Ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.».

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Τελικά, ψηφίστηκε την Τρίτη από την Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει μείωση του ΕΝΦΙΑ και βελτιωτικές ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις (Ν. 4621/2019 ΦΕΚ Α 128). Το σχέδιο νόμου υπερψηφίστηκε επί της αρχής. Επί της αρχής υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Με το "παρών" τοποθετήθηκε το ΚΚΕ. Το ΜεΡΑ25 ψήφισε "όχι" επί της αρχής και "ναι" στην ρύθμιση για τις 120 δόσεις.

Ας συνεχίσουμε με τα ευχάριστα… Ολοκληρώθηκε η 30η φορολοταρία με βάση τις δαπάνες των φορολογούμενων για τον Ιούνιο μέσω καρτών ή άλλων μορφών ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ «aade.gr» με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Σημειώνεται ότι σε κάθε δημόσια κλήρωση 1.000 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2147/26.7.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την «Πίστωση, σύμφωνα με το άρθρο 23Β παρ.1 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα αλλοδαπής που αποκτούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και για τα οποία η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης βάσει ισχυουσών ΣΑΔΦ-συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018». Από την εγκύκλιο, σημειώνουμε ότι:

 • Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43 Α του ν.4172/2013 έχει τον χαρακτήρα «τακτικού»/συνήθους φόρου επί του εισοδήματος ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) εισοδήματος.
 • Στις ΣΑΔΦ που έχει συνάψει η Ελλάδα περιλαμβάνονται διατάξεις για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας, οι οποίες προβλέπουν τη μέθοδο της πίστωσης, αντίστοιχες. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις αφορούν φορολογικό κάτοικο Ελλάδος που αποκτά εισόδημα αλλοδαπής και για το οποίο έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης.
 • Στην έννοια του φόρου εισοδήματος Ελλάδας έναντι του οποίου παρέχεται η πίστωση του φόρου αλλοδαπής με βάση τα οριζόμενα και στο άρθρο 9 του ν.4172/2013, περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 και του άρθρου 43 Α του ν.4172/2013 κατά το ποσό που αναλογεί στο εισόδημα αλλοδαπής.
 • Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 και επόμενα σε συμμόρφωση με την απόφαση ΣτΕ 2465/2018.
 • Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις χειρόγραφα, στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος έτους χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2144/22.7.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα το «Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου». Σημεία προσοχής της εγκυκλίου αναφέρονται σε:

· Τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 η ηλεκτρονική έκδοση του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου (κληρονομιά, γονική παροχή, δωρεά κλπ).

· Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων και, από τους φόρους κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, καταβάλλονται εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή την έκδοση την πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

· Εφόσον συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε αυτό από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

· Το αποδεικτικό καταβολής εκτυπώνεται από την εφαρμογή έκδοσης «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» του πληροφοριακού συστήματος TAXISNET από τον υπόχρεο σε καταβολή με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2146/25.7.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την «Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1103/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τυχόν αναπόσβεστο υπόλοιπο δαπανών ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων από τον μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, κατά τον χρόνο πρόωρης λύσης της σύμβασης, μεταφέρεται σωρευτικά στα φορολογικά αποτελέσματα του φορολογικού έτους που επήλθε η λύση της μίσθωσης.

Δευτέρα, τελευταία ημέρα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και ακόμα μια φορά οι φορείς ζητούσαν εναγωνίως παράταση υποβολής, η δε Κυβέρνηση, λίγες ώρες πριν λήξει η προθεσμία, έδωσε παράταση μιας ημέρας. Έτσι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αριθμό Α.1302 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου με θέμα "Εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013".

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης:

1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς κυρώσεις μέχρι την 30η Ιουλίου 2019.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία δεν έχει λήξει, υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς κυρώσεις μέχρι την 30η Ιουλίου 2019.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3085/31.7.2019 η Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ A.1293/2019, με θέμα το Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητή, επισημαίνονται τα εξής:

 • Το Πρόγραμμα Ελέγχου αποσκοπεί στον καθορισμό των ενδεδειγμένων ελεγκτικών βημάτων και επαληθεύσεων που πρέπει να διενεργούνται κατά περίπτωση, στο φορολογικό έλεγχο των προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
 • Ο ελεγκτής, ύστερα από την έκδοση εντολής ελέγχου, συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, για αξιοποίησή τους.
 • Πέραν του φορολογικού έτους που αφορά η εντολή ελέγχου, ελέγχεται υποχρεωτικά η εκπλήρωση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων των παρακρατούμενων και λοιπών φόρων.
 • Επαληθεύονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα, γίνεται έλεγχος ορθής τήρησης των φορολογικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), έλεγχος ορθής μεταφορά των δεδομένων των βιβλίων στις φορολογικές δηλώσεις, έλεγχος κλειστής αποθήκης σε τουλάχιστον δύο είδη, έλεγχος ορθής αποτίμησης της απογραφής και γενικά αξιοποιείται κάθε πληροφορία που διαθέτει η φορολογική αρχή.
 • Γίνονται επαληθεύσεις επί των εσόδων και των αγορών (ορθή καταχώρηση παραστατικών).
 • Αναλύονται αριθμοδείκτες της επιχείρησης (Συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους).
 • Γίνεται έρευνα και έλεγχος διαδικτυακών συναλλαγών και ειδικά αν υφίσταται καταχώρηση του ελεγχόμενου προσώπου στο Γ.Ε.Μ.Η., αναφορικά με την δραστηριοποίησή του σε ηλεκτρονικό ή εξ αποστάσεως εμπόριο ή παροχή υπηρεσιών, όπως ορίζεται υποχρεωτικά από τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Στην περίπτωση που προκύψει δραστηριοποίηση του ελεγχόμενου προσώπου στην αλλοδαπή, ερευνάται η ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης με βάση την εθνική νομοθεσία και τις συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας.
 • Γίνεται έλεγχος συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4172/2013.
 • Εξετάζεται η ύπαρξη τυχόν διευθετήσεων για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4174/2013. (Φοροαποφυγή).
 • Γίνεται έλεγχος για τυχών ύπαρξη πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων.
 • Πραγματοποιείται έλεγχος φορολογίας εισοδήματος και ειδικά εξετάζονται τα θέματα των μη εκπιπτόμενων δαπανών, των πραγματοποιθέντων αποσβέσεων, των αποθεματικών κλπ.
 • Πραγματοποιείται έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί Φ.Π.Α. και απόδοσης του φόρου.
 • Γίνεται έλεγχος επί των λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών της επιχείρησης.

Σε δημόσια διαβούλευση έως και την 6/9/2019 τέθηκε το θέμα των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, my DATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι πρωτίστως να εξυπηρετήσουμε τις επιχειρήσεις, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρε3σιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα my DATA παρέχει εύκολες λύσεις για όλους. Τόσο για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν μηχανογραφημένα λογιστήρια και θα μπορούν να διαβιβάζουν μαζικά και αυτοματοποιημένα τα αναγκαία δεδομένα, όσο και για τις λοιπές επιχειρήσεις, που θα μπορούν να διαβιβάζουν τα δεδομένα με απλό τρόπο, μέσω ειδικής φόρμας καταχώρισης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ δεν παύει η λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ κρίσιμος παραμένει και ο ρόλος του λογιστή για την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στην πλατφόρμα my DATA.

Κάπου εδώ τελειώνει και αυτή η εργασιακή εβδομάδα και αρχίζει η μεγαλύτερη έξοδος των αδειούχων. Η οικογένεια των λογιστών μετά και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (για το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων), μπορεί πλέον να εκδράμει απερίσπαστη.

Για όλους τους αδειούχους του Αυγούστου, μεταξύ των οποίων και εμείς, ευχόμαστε από καρδιάς, αυτό το καλοκαίρι να είναι από τα πιο όμορφα της ζωής σας, μαζί με αγαπημένα σας πρόσωπα. ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΝΦΙΑ, Εισφορά Αλληλεγγύης, Ρύθμιση οφειλών, Ρύθμιση 120 δόσεων