30/07/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Μπορεί ο εργοδότης να καταγγείλει τη σύμβαση ορισμένου χρόνου λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει;

Κατ’ αρχάς, για την καταγγελία μιας συμβάσεως ορισμένου χρόνου απαιτείται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου.

Το ζήτημα που τίθεται είναι το κατά πόσον η οικονομική δυσπραγία της επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί ως σπουδαίος λόγος. Είναι δυνατόν η προσωρινή ή οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης, για να αποφευχθεί η άμεση κατάρρευσή της, να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος.

Κατά κανόνα πάντως, περιστατικά που ανάγονται στη σφαίρα του επιχειρηματικού κινδύνου του εργοδότη δεν εμπίπτουν στην έννοια του ως άνω σπουδαίου λόγου, καθώς ο εργοδότης είναι εκείνος που φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την πορεία των εργασιών της επιχείρησης και επιβαρύνεται με τον επιχειρησιακό κίνδυνο. Επομένως δεν μπορεί να επιρρίψει την ευθύνη στον εργαζόμενο, προκαλώντας δυσμενείς συνέπειες στο πρόσωπό του. Είναι, συνεπώς δύσκολο, ο εργοδότης να αποδεσμευτεί από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχει συνάψει. Σε τέτοια περίπτωση καταγγελίας εργασιακής σύμβασης, θα οφείλει στον εργαζόμενο τις συμπεφωνημένες αποδοχές του για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που προβλέπει η σύμβασή του έως τη λήξη αυτής.

Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.gr.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Σύμβαση ορισμένου χρόνου, Οικονομικά προβλήματα, Καταγγελία Σύμβασης ορισμένου χρόνου