25/07/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την εξάλειψη των παράνομων φορολογικών ελαφρύνσεων στον κλάδο των θαλαμηγών σε Ιταλία και Κύπρο

Η Επιτροπή λαμβάνει σήμερα περαιτέρω μέτρα για την εξάλειψη των παράνομων φορολογικών ελαφρύνσεων στον κλάδο των θαλαμηγών σε Ιταλία και Κύπρο, οι οποίες αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά μέσω των εγγράφων Paradise Papers. Η παρούσα ένδικη διαδικασία εντάσσεται επίσης στη διαρκή προσπάθεια της Επιτροπής να εξαλείψει τις αθέμιτες πρακτικές φοροαποφυγής στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο της παρούσας δέσμης αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έλαβε μέτρα για την αντιμετώπιση ενός παράνομου συστήματος απαλλαγών όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για ναυλωμένες θαλαμηγούς στα ύδατα της ΕΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες στην Ιταλία και την Κύπρο για την μη είσπραξη ορθού ποσού φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στη μίσθωση θαλαμηγών. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις αυτού του τύπου μπορούν να επιφέρουν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Αναλυτικά, οι διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν σήμερα αφορούν:

  • Παραπομπή στο Δικαστήριο: Κανόνες που διέπουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα καύσιμα μηχανοκίνητων σκαφών στην Ιταλία. Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επιτρέπουν στα κράτη μέλη να μην φορολογούν τα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι ναυτιλιακές εταιρείες για εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών. Εξαίρεση χωρεί μόνο σε περίπτωση που το πρόσωπο που μισθώνει το σκάφος παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες σε τρίτους. Κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ, η Ιταλία επιτρέπει να χαρακτηρίζονται «εμπορικά» τα ναυλωμένα σκάφη αναψυχής, όπως οι θαλαμηγοί, ακόμη και αν προορίζονται για προσωπική χρήση. Η κατάσταση αυτή ενδεχομένως τους επιτρέπει να αντλούν ωφέλεια από την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των κινητήρων τους.
  • Αιτιολογημένες γνώμες: οι φορολογικές νομοθεσίες της Κύπρου και της Ιταλίας προβλέπουν μειωμένη βάση ΦΠΑ για τη μίσθωση θαλαμηγών. Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ επιτρέπουν φορολογικές απαλλαγές για υπηρεσίες όταν η πραγματική χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση του προϊόντος γίνεται εκτός ΕΕ. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί δεν επιτρέπουν γενική κατ' αποκοπή μείωση χωρίς απόδειξη του τόπου πραγματικής χρησιμοποίησης της υπηρεσίας. Η Κύπρος και η Ιταλία έχουν θεσπίσει κανόνες για τον ΦΠΑ σύμφωνα με τους οποίους όσο μεγαλύτερο είναι το σκάφος τόσο μικρότερο τεκμαίρεται ότι είναι το μέρος της μίσθωσης που λαμβάνει χώρα σε ύδατα της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η εφαρμοστέα βάση του ΦΠΑ μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Εάν η Κύπρος και η Ιταλία δεν λάβουν μέτρα ως προς τις ανωτέρω αιτιολογημένες γνώμες εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Λόγω του μεγέθους του οικείου τομέα, αυτά τα παράνομα και ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα αντιβαίνουν και στις διαδικασίες δημοσιονομικής εξυγίανσης των εν λόγω κρατών μελών.

Από την αρχή της θητείας της, η Επιτροπή Γιούνκερ πρωτοστατεί στον ευρωπαϊκό και διεθνή αγώνα κατά της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ, που θα είναι λιγότερο ευάλωτος στην απάτη και θα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Το ζήτημα της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά μόνο με τη συντονισμένη κοινή προσπάθεια των κρατών μελών.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χώρες > Ιταλία, Χώρες > Κύπρος, Φορολογική ελάφρυνση