19/07/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Τέλη ΓΕΜΗ και ΚΕΔΕ

Σήμερα αποφάσισα στην καθιερωμένη πια επικοινωνία μας, να μην ασχοληθώ άλλο με τις φορολογικές δηλώσεις, αφού αυτές έτσι κι αλλιώς οδεύουν προς το τέλος τους.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου και σε συνεργασία με τη Φορολογική Επιτροπή του Ε.Ε.Α., θα ήθελα πρώτα από όλα να σας ενημερώσω ότι έχει ήδη ζητηθεί από το Υπουργείο Απασχόλησης, αλλά και από την ΑΑΔΕ, παράταση για όλες τις υποχρεώσεις που λήγουν μέχρι και 31/8/2019, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και στους συναδέλφους λογιστές-φοροτέχνες να ξεκουραστούν για λίγες μέρες, χωρίς το άγχος της ημερομηνίας και των προστίμων. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή σχετικής ανακοίνωσης.

Ας περάσουμε όμως στο σημερινό μας θέμα… Σκοπός του σημερινού μας άρθρου είναι να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, αλλά και οι φορολογούμενοι σχετικά με μια πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ, την οποία θα βρούμε μπροστά μας όταν επιστρέψουμε το φθινόπωρο.

Όπως είναι γνωστό, με τον νόμο 3419/2015 καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά:

1. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή

2. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύστασή της έγινε κατά ο ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγματος.

Με την ΚΥΑ 79752/30.12.2014 καθορίζονται οι λεπτομέρειες, καθώς επίσης και το ενιαίο τέλος για όλες τις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ ανά κατηγορία υπόχρεου και κατά νομική μορφή:


ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

(σε ευρώ)

Ανώνυμες Εταιρείες

320

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών

300

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού

300

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)

300

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

300

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

150

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

150

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης

100

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

100

Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες)

80

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων και ετερορρύθμων)

80

Ατομικές επιχειρήσεις

30

Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων

Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο

Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005

20

Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ

100

Κοινοπραξίες

100

Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ.

20

Ας επικεντρωθούμε όμως στο άρθρο 3, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα το εξής:

«Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρο 2 και δεν έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Μέχρι και σήμερα - στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης – τα ποσά αυτά που οφείλονται δεν είχαν αποσταλεί στη Φορολογική Διοίκηση ώστε να βεβαιωθούν.

Με την 1197/19.3.2018 Απόφαση της ΑΑΔΕ, καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1911/28.05.2019.

Στο άρθρο 10 της συγκεκριμένης Απόφασης ορίζεται ότι η διαδικασία θα τεθεί σε εφαρμογή από 1/11/2019.

Με άλλα λόγια λοιπόν, εκείνο το οποίο αποφασίζεται, είναι ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μέχρι και σήμερα δεν έχει πληρώσει το ετήσιο τέλος ΓΕΜΗ, το ποσό το οποίο οφείλει, θα βεβαιωθεί στις ΔΟΥ και θα εισπραχθεί με ό,τι προβλέπεται από τον ΚΕΔΕ.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ πριν από την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης Απόφασης. Και τακτοποίηση δεν σημαίνει μόνο πληρωμή των τελών… Μπορεί να σημαίνει και διακοπή εργασιών προηγούμενων ετών.

Δυστυχώς, είναι προφανής η ταλαιπωρία που θα υποστούν, τόσο οι επιχειρήσεις, για παράδειγμα, που έχουν κάνει διακοπή χωρίς να ενημερώσουν το ΓΕΜΗ, όσο και οι λογιστές-φοροτέχνες.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΓΕΜΗ, ΚΕΔΕ