12/07/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Το τέλος επιτηδεύματος και τα ευτράπελα του ΕΟΠΥΥ

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά-Τζίκα

Λίγες ημέρες έμειναν για το φινάλε και των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, ωστόσο αρκετοί φορολογούμενοι ακόμη δεν την έχουν υποβάλλει.

Τα ευτράπελα όμως δεν έχουν σταματημό ούτε και φέτος κι ο λόγος είναι ο ΕΟΠΥΥ...

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες (μικροβιολόγοι, φυσικοθεραπευτές, κ.α.), καθώς και τα νομικά πρόσωπα (Διαγνωστικά κέντρα) δεν μπορούν ακόμη να εκκαθαρίσουν τη φετινή φορολογική τους δήλωση, αφού ο ΕΟΠΥΥ μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδώσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Claw back του Β’ Εξαμήνου 2018, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να είναι σε αναμονή. Ο ΕΟΠΥΥ ωστόσο τηρεί στάση σιγής, αφού επισήμως δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση σχετικά με το τι θα γίνει...

Το πρόβλημα όμως αυτό δεν είναι πρωτοφανές, καθώς έχει παρουσιαστεί ξανά στο παρελθόν (βλ. προηγούμενο άρθρο Φορολογικές Δηλώσεις 2017 : Κάτι τρέχει με τον ΕΟΠΥΥ ) και η λύση δόθηκε από τον ΕΟΠΥΥ με την κοινοποίηση των σημειωμάτων μια εβδομάδα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

Η πολυπόθητη εκκαθάριση του ΕΦΚΑ ωστόσο πραγματοποιήθηκε, ξεμπλοκάροντας μια σειρά θεμάτων που είχαν δημιουργηθεί. Πλέον, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές έως και 31/12/2018, θα μπορούν να τις εντάξουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων υπό τη βασική προϋπόθεση ότι εντος δύο μηνών από την ένταξή τους στη ρύθμιση, θα έχουν εξοφλήσει όλες τις τρέχουσες εισφορές του 2019. Τέλος, με το νοικοκύρεμα όλων των εκκρεμών ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων θα μπορούν να αποκτήσουν και ασφαλιστική ενημερότητα.

Στο σημερινό μας άρθρο όμως, θα ασχοληθούμε με το τέλος επιτηδεύματος: Τι είναι το τέλος επιτηδεύματος, ποτέ θεσπίστηκε, τι πόσο ορίζεται, σε ποιους απευθύνεται και ποιοι απαλλάσσονται από αυτό.

  • Τι είναι το τέλος επιτηδεύματος και σε ποιους απευθύνεται ;

Για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης το 2011, το κράτος εφάρμοσε για πρώτη φορά κάποια επιπλέον μέτρα στα φυσικά πρόσωπα. Έτσι, με τη θέσπιση του Ν.3986/2011 βασει του αρ.31, όλοι οι επιτηδευματίες, τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα, αλλά και οι νομικές οντότητες, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα είναι υπόχρεοι καταβολής του τέλους επιτηδεύματος.

  • Ποιο είναι το ποσό του τέλους επιτηδεύματος ;

α) 650 € ετησίως για ατομικές – εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

β) 600€ ετησίως για κάθε υποκατάστημα

γ) 1000€ για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν έδρα σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων

δ) 800€ για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν έδρα σε τουριστικούς τόπους, πόλεις με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

ε) 500€ για αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα που προέρχεται μέχρι και από 3 φυσικά πρόσωπα ή το 75% του εισοδήματος είναι από έναν εργοδότη (αρ.12 Ν.4172, παρ.2, περ. στ) σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων

στ) 400€ για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα σε έως 3 φυσικά πρόσωπα ή το 75% του εισοδήματος είναι από έναν εργοδότη ( αρ.12 Ν.4172 παρ.2 περ. στ ) σε πόλεις με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους

ζ) 300€ για κάθε υποκατάστημα των περιπτώσεων ε και στ.

  • Πότε βεβαιώνεται το τέλος επιτηδεύματος ;

Το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται και στα φυσικά πρόσωπα και στα νομικά πρόσωπα με τη δήλωση της φορολογίας εισοδήματος.

  • Ποιοι εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος ;

Από το οικονομικό έτος 2013 εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος:

- Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική-εμπορική επιχείρηση ή ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση του 80%

- Οι εμπορικές επιχειρήσεις σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3100 κατοίκους, με εξαίρεση τους τουριστικούς τόπους.

- Όσοι επιτηδευματίες τους υπολείπονται 3 έτη από το έτος συνταξιοδότησής τους (ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος).

- Όσοι έχουν ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή ασκούν το ατομικό ελευθέριο επάγγελμα και δεν έχουν παρέλθει τα 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.

- Τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του αρ.25 του Ν.27/1975.

- Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος.

- Τέλος, με την πρόσφατη Εγκύκλιο Ε.2131/2019, εξαιρούνται οι Αγρότες – μέλη Αγροτικών συνεταιρισμών, οι Αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι Σχολικοί συνεταιρισμοί του αρ.46 του Ν.1566/1985, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή συνεταιρισμοί Εργαζομένων, καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τεθεί σε αδράνεια ή εκκαθάριση ή πτώχευση.

  • Εκπίπτει το τέλος επιτηδεύματος από τα ακαθάριστα έσοδα ;

Το τέλος επιτηδεύματος δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

  • Πως υπολογίζεται το τέλος επιτηδεύματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών μέσα στη χρήση ;

Το τέλος επιτηδεύματος υπολογίζεται μόνο για τους μήνες τους οποίους ήταν σε λειτουργία η επιχείρηση. Η διακοπή των εργασιών της επιχείρησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με τη δηλωθείσα διακοπή εργασιών από το μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ.

Το τέλος επιτηδεύματος μπορεί φορολογικά να μην λογίζεται σαν φόρος και να μην εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, ωστόσο κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από το εάν το λογιστικό αποτέλεσμα είναι κέρδος ή ζημιά για την επιχείρηση, οι υπόχρεοι οφείλουν να το καταβάλλουν. Πλέον, όμως, οι επιχειρήσεις αδυνατούν σιγά-σιγά να καταβάλουν ακόμη κι αυτό, αφού οι φόροι που αποδίδουν ετησίως αυξάνονται και πληθύνονται με γεωμετρική πρόοδο. Μία από τις άμεσες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης είναι και η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνει και στην πράξη.


Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τέλος επιτηδεύματος, ΕΟΠΥΥ