12/07/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Νέα εβδομάδα, νέα εποχή. Η Εβδομάδα που πέρασε σηματοδοτεί ένα καινούργιο ξεκίνημα για τη χώρα, μετά την αλλαγή της Κυβέρνησης. Ως πολίτες αυτής της Χώρας σκεφτόμαστε θετικά και ελπίζουμε να μειωθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα μας διαχρονικά.

Δευτέρα που πέρασε και ορκίστηκε η νέα Κυβέρνηση. Σχετικοί με τον κλάδο των Οικονομικών, Υπουργοί:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Ποια είναι τα άμεσα μέτρα που έχει εξαγγείλει και περιμένουμε να υλοποιήσει η νέα Κυβέρνηση:

· Στην φορολογία εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται αρχικός συντελεστής 9% (από 22% σήμερα) και ανώτατος στο 40% (από 45%), ενώ το αφορολόγητο θα διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα 8.636 ευρώ. Ο αρχικός συντελεστής 9% θα αφορά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, ενώ πάνω από αυτόν θα υπάρχουν τουλάχιστον πέντε φορολογικά κλιμάκια.

· Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος σε διάστημα δύο χρόνων.

· Καταργείται σταδιακά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

· Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ κατά 30% για όλους εντός της πρώτης διετίας διακυβέρνησης.

· Μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής επί επιχειρηματικών κερδών και φθάνει στο 20%.

· Μειώνεται ο φόρος επί μερισμάτων που διανέμονται από το 2020 στο 5%. (Ως σημείωση της σύνταξης, αναφέρουμε ότι η διανομή μερισμάτων στην Ελλάδα φορολογικά γίνεται ισότιμη ως προς τη φορολογική επιβάρυνση με αυτή της φίλης μεν αλλά ανταγωνίστριας Βουλγαρίας. Έτσι, αντί να κυνηγάμε «ανεμόμυλους» ή άλλως ποιες επιχειρήσεις μετανάστευσαν και γιατί στη γείτονα χώρα, από που ασκείται η πραγματική διοίκηση – αν είναι δυνατόν στον αιώνα της πληροφορικής - και άλλα ευτράπελα, αφαιρείται το κίνητρο της επιχειρηματικής μετανάστευσης).

· Αναστέλλεται ο ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία χρόνια.

· Αναστέλλεται ο ουδέποτε επιβληθείς φόρος υπεραξίας του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013, θα εξετασθεί δε η οριστική κατάργησή του.

· Μειώνεται ο Φ.Π.Α. με την καθιέρωση δύο συντελεστών 11% και 22%.

· Βελτιώνεται η ειδική ρύθμιση των 120 δόσεων για όσους χρωστούν μέχρι 3.000 ευρώ στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και εισαγωγή πλαισίου για ευνοϊκή μεταχείριση των συνεπών φορολογούμενων και δανειοληπτών.

· Καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ των επιχειρήσεων (B2B).

Όλα τα ανωτέρω είναι θετικότατα και απομένει η αποδοχή της εφαρμογής τους από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οψόμεθα.

Η Κρατική Διοίκηση όμως δεν σταματά να εργάζεται, κάτω από κάθε Κυβερνητικό σχήμα, παράγοντας έργο που μετουσιώνεται σε Αποφάσεις, Εγκυκλίους και ότι άλλο. Για την Εβδομάδα που πέρασε, συλλέξαμε και αξιολογήσαμε τα παρακάτω:

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.

Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με εμπρόθεσμη ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης την 30.8.2019.

Εκδόθηκε η Ε.2129/2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, στην περίπτωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του κληρονόμου από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα αναφέρεται, δεδομένου ότι ο δικαστικός εκκαθαριστής είναι υπόχρεος σε δήλωση των εισοδημάτων της κληρονομίας που αποκτώνται μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου, δηλώνει και ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση της κληρονομιαίας ακίνητης περιουσίας στη χειρόγραφη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αρχική ή τροποποιητική (εκπρόθεσμη), που υποβάλλει στο όνομα του κληρονόμου, υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό πρωτ. 1098815 ΕΞ2019/10-7-2019 Απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων αναφορικά με την οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ..». Σύμφωνα με την Απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1123/2018 εγκυκλίου του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4174/2013 (Α' 170)» (Β'2864) όπως ισχύει, αποδίδεται οίκοθεν Α.Φ.Μ. στις περιπτώσεις φορολογούμενου ή προσώπου που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, προκειμένου:

(α) να βεβαιωθούν ή και να εισπραχθούν απαιτήσεις κατά αυτού, σύμφωνα με τη διαδικασία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 (Α' 170)) ή του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/1974 (Α' 90)) και

(β) στο πλαίσιο διαχείρισης του συστήματος M.O.S.S..

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών προβαίνει σε οίκοθεν απόδοση, εφ' όσον έχει στη διάθεση της κατ' ελάχιστον:

(α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τα προσωπικά του στοιχεία ήτοι, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, ημερομηνία γέννησης, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του. Κατ' εξαίρεση, εάν η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης αλλοδαπού προσώπου δεν είναι διαθέσιμη κατά το χρόνο απόδοσης του Α.Φ.Μ., απαιτείται η χώρα υπηκοότητας του και

(β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, την επωνυμία και την έδρα του.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2132/10.7.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1006/2013 (Β'19/2014) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της Α.1164/2019 (Β'1618) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». Σύμφωνα με την εγκύκλιο διαταγή:

«Σε συνέχεια έκδοσης της Α.1164/2019 (Β'1618) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της ΠΟΛ.1006/2013 (Β'19/2014) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και προκειμένου να διασφαλισθεί η ενιαία και ορθή εφαρμογή της, επισημαίνεται ότι:

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση, με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διασύνδεσης με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, το Φορολογικό Μητρώο θα ενημερώνεται μέσω διασύνδεσης, χωρίς την υποβολή δήλωσης:

α. με τις μεταβολές στα στοιχεία φορολογουμένων που αφορούν τα ληξιαρχικά γεγονότα του γάμου, της λύσης αυτού, της σύναψης και της λύσης συμφώνου συμβίωσης και του θανάτου,

β. με τις μεταβολές που αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας των φυσικών προσώπων και αναγράφονται στα δελτία αστυνομικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών και του αστυνομικού προσωπικού καθώς και

γ. με τα δελτία των ακυρωμένων και απολεσθέντων ταυτοτήτων, μόνο για φορολογούμενους που ο Α.Φ.Μ. τους έχει ταυτοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης…».

Η ΑΑΔΕ με την Ε.2134/9-7-2019 έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι:

1. Σύμφωνα με τα ΕΛΠ οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνο όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, δηλ. όταν:

- Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση.

- Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.

- Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους.

Ως ανάπτυξη (Development) ορίζεται η εφαρμογή ευρημάτων έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα πλάνο ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων υλικών, εργαλείων, προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών, πριν την έναρξη της παραγωγής ή χρήσης αυτών. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι από 1/1/2015 και μετά οι δαπάνες ανάπτυξης οι οποίες δεν συνδέονται με συγκεκριμένα πάγια στοιχεία θα αποσβένονται με συντελεστή 10% (ως λοιπά πάγια στοιχεία).

2. Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 2356ΕΞ/24-10-2016 γνωμ. ΣΛΟΤ διευκρινίστηκε ότι στις δαπάνες ανάπτυξης περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που επιρρίπτονται άμεσα ή έμμεσα στο στάδιο της παραγωγής (μισθοδοσία, αναλώσεις υλικών, αποσβέσεις κ.λπ.) μέχρι το στοιχείο να είναι έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των δαπανών ανάπτυξης, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται στα έξοδα της περιόδου που πραγματοποιούνται.

3. Αν οι δαπάνες αυτές, μόλις ολοκληρωθούν παράγουν περιουσιακό στοιχείο έτοιμο για χρήση που περιλαμβάνεται στα πάγια της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4172/2013, όπως οι δαπάνες ανάπτυξης λογισμικού, τότε αποσβένονται με τον συντελεστή του εν λόγω παγίου (π.χ. 20% για το λογισμικό), ειδάλλως αποσβένονται με συντελεστή 10% όπως τα λοιπά πάγια. Επισημαίνεται τέλος ότι εφόσον οι δαπάνες αυτές εμπίπτουν και στον ορισμό των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας του άρθρου 22Α εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 30%.

Παρασκευή σήμερα και μια από τις πιο στενάχωρες εβδομάδες του χρόνου, έλαβε τέλος, εργασιακά για τους περισσότερους. Πως αλλιώς θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε, αφού τελειώνει με τον άδικο και παντελώς απρόσμενο χαμό επτά ανθρώπων, σε ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας, τη Χαλκιδική. Ο Θεός της Ελλάδας, κοίταξε ίσως για λίγο κάπου αλλού και δεν χρειάστηκε παρά ένα τέταρτο της ώρας. Υποδομές και φύση, διαλύθηκαν και έμειναν χαλάσματα και πεσμένα τεράστια δένδρα, να θυμίζουν ότι εκεί υπήρχε κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο, την προηγούμενη μόλις μέρα, την προηγούμενη μόλις ώρα.

Κάπως αλλιώς περιμέναμε να κλείσουμε την εβδομάδα που πέρασε και άλλα προσδοκούσαμε για την εβδομάδα που έρχεται. Η στήλη και η μεγάλη οικογένεια της EPSILON NET, έχοντας ισχυρούς, ισχυρότατους δεσμούς με την Χαλκιδική, μιας και ένα μεγάλο μέρος της Διοίκησης και των εργαζομένων έλκουν την καταγωγή τους από τον συγκεκριμένο τόπο, νοιώθουν ανείπωτη θλίψη γι’ αυτούς που έφυγαν και για τις περιουσίες που καταστράφηκαν. Κανένας δεν έχει να πει τίποτε, κανένας, σε ένα τέταρτο της ώρας δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε. Μόνο που οι πληγές επουλώνονται, αργά ή γρήγορα, η ζωή συνεχίζεται, τα άσχημα συμβάντα διυλίζονται μέσα από τα φίλτρα του χρόνου και εμείς προχωράμε μπροστά. Μπορεί να φταίει ο άνθρωπος για τις καταστροφές του πλανήτη, την υπερθέρμανση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μπορεί να είναι απλώς η «ρωγμή του χρόνου» στην τόσο εφήμερη και μικρή ανθρώπινη ζωή, μέσα στα δισεκατομμύρια χρόνια ύπαρξης του σύμπαντος. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε, κάτι παρόμοιο, να μην συμβεί ποτέ και πουθενά, ξανά.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
δαπάνες ανάπτυξης, Ανείσπρακτα μισθώματα, Μητρώο