05/07/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Καλό μήνα. Καρδιά του καλοκαιριού, μόνο που η θερινή ραστώνη θα ξεκινήσει φέτος μία εβδομάδα αργότερα, φυσικά λόγω των εθνικών εκλογών. Κυριακή 7 Ιουλίου και θα αποφασίσουμε για την πορεία της χώρας μας και ειδικότερα για τη δική μας πορεία. Ίσως οι εκλογές αυτές είναι από τις πλέον κομβικές, δεδομένου ότι η μια ή η άλλη απόφαση – ψήφος, οδηγεί, κατά πάσα πιθανότητα, σε δύο εντελώς διαφορετικές πολιτικές στρατηγικές.

1η του Ιούλη τέθηκαν σε εφαρμογή ο νέος ποινικός κώδικας και ο νέος κώδικας ποινικής δικονομίας. Απαρχαιωμένες ποινικές διατάξεις πολλών δεκαετιών εξαφανίζονται (νόμος περί καταχραστών δημοσίου) και απομένει να δούμε την εφαρμογή τους στην πραγματική ζωή, δεδομένου ότι συγγραφικά θεωρούνται σχεδόν άρτιοι, λόγω των ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου Πανεπιστημιακών και άλλων ειδημόνων που ασχολήθηκαν με την σύνταξή τους.

Για το Σαββατοκύριακο που πέρασε, η ΑΑΔΕ συνέχισε μία νομοθετημένη αλλά για πολλούς αμφιλεγόμενη τακτική, την ανάρτηση των οφειλετών στην ιστοσελίδα της. Έτσι μάθαμε για μία ακόμα φορά τι χρωστάει στο Ελληνικό Δημόσιο η Ολυμπιακή Αεροπορία, μια γνωστή το πάλε ποτέ Ασφαλιστική εταιρεία και διάφοροι άλλοι «σκελετοί» της άλλοτε ποτέ «κρατεάς;» Ελληνικής οικονομίας. Επίσης, πολλά ονόματα φυσικών προσώπων, με αρκετά αλλοδαπών, που υποτίθεται, αφού «κρεμαστήκαν στα μανταλάκια» θα τρέξουν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Επειδή όμως η «Δημόσια μηχανή» παρά τις εκλογές, συνεχίζει το έργο της, ας ρίξουμε μια ματιά σε ενδιαφέροντα φορολογικά, εργατικά, ασφαλιστικά και όχι μόνο «επίκαιρα».

Την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της 1ης κατοικίας, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4605/2019 που ψήφισε η Κυβέρνηση πριν 3 μήνες.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής ρυθμίζονται τα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ως υποθήκη την κύρια κατοικία του οφειλέτη. Η ευνοϊκή ρύθμιση περιλαμβάνει διαγραφή του υπολοίπου δανείου που υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας, εξόφληση του υπολοίπου ποσού σε έως 25 έτη και χαμηλό επιτόκιο euribor +2%.

Επιπρόσθετα μέσω της πλατφόρμας παρέχεται για πρώτη φορά επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου σε ποσοστό έως 50%, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας του δανειολήπτη και για το σκοπό αυτό έχει ενταχτεί κονδύλι ύψους 150 εκατ. € στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2019.

Ήδη, την πρώτη μέρα της λειτουργίας της πλατφόρμας, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης πάνω από 1.500 άτομα.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως 31/12/2019.

Για την υποβολή της αίτησης οι πολίτες και συνεργάτες τους, μπορούν να επισκέπτονται:

 • την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: www.keyd.gov.gr
 • τα 40 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που λειτουργούν πανελλαδικώς, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο Τηλ.: 213.212.57.30

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την ΥΑ "Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς τ. ΟΕΚ και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών".

Μεταξύ άλλων η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Δικαίωμα ένταξης στις ρυθμίσεις

1. α. Σε περιπτώσεις συζύγων στις οποίες ο ένας σύζυγος –αρχικός οικιστής- δεν πληροί τους όρους ένταξής του στις προβλεπόμενες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της ΥΑ (π.χ. συνταξιούχοι, ΑΜΕΑ κ.λπ.) , εξετάζεται και λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στις ρυθμίσεις αυτές η κατάσταση του άλλου συζύγου, εφόσον δεν έχει δικαίωμα κατοίκησης στην παραχωρούμενη οικία.

β. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, στις οποίες ο ένας σύζυγος – αρχικός οικιστής– δεν ενδιαφέρεται να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις της ΥΑ, αποκτά δικαίωμα αίτησης ένταξης ο άλλος, εφόσον έχει δικαίωμα κατοίκησης στην παραχωρούμενη οικία.

2.Αναφορικά με την παρ. 6 του Πρώτου Κεφαλαίου των Γενικών Ρυθμίσεων διευκρινίζεται ότι το προβλεπόμενο 6μηνο για την επιμήκυνση από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης αρχίζει να υπολογίζεται:

- είτε από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του

- είτε από την ημερομηνία έναρξης της κατάστασης που επικαλείται ως λόγο αδυναμίας πληρωμής

- είτε από την ημερομηνία έναρξης της καθυστέρησης πληρωμής.

3. Διευκρινίζεται ότι για το διάστημα μέχρι 31/12/2019, οπότε και παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στις ρυθμίσεις της ΥΑ, είναι δυνατή η τυχόν υποβολή νέας αίτησης από τον οικιστή, σε περίπτωση που ανακύπτουν νέα στοιχεία που τροποποιούν τις προϋποθέσεις ένταξής του στις ρυθμίσεις και αυτή (νέα αίτηση) θα λαμβάνεται υπόψη από τον Οργανισμό για την τελική έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά ένταξης στις ρυθμίσεις

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η ένταξη ή μη ενός οικιστή της κατοικίας στις ρυθμίσεις της ΥΑ προσκομίζονται από το δικαιούχο δικαιολογητικά που, ενδεικτικά, μπορεί να είναι Ε1, Ε2, Ε9, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Υπεύθυνη Δήλωση κλπ.

Υποβολή αίτησης

Σε κάθε περίπτωση για την ένταξη στις ρυθμίσεις απαιτείται αίτηση του οικιστή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2121/1.7.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν.4607/2019 (Α΄65) σχετικά με το Νέο Συνυποσχετικό του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα». Επί της εγκυκλίου, επισημαίνουμε:

 • Με τα άρθρα 1ο, 2ο και 3ο του Νέου Συνυποσχετικού, διάρκειας αορίστου χρόνου, ορίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, τελικοί μέτοχοι ή εταίροι ή πραγματικοί δικαιούχοι πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, με προϋπόθεση τη διαχείριση αυτών (των υπό ξένη σημαία πλοίων) από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, δεσμεύονται να καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο Νέα Οικειοθελή Παροχή καθοριζόμενη σε σταθερό ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των εισαγόμενων στην Ελλάδα ποσών, προερχόμενων από εισοδήματα εκ μερισμάτων των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.
 • Με την καταβολή της Παροχής αυτής εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, καθώς και από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το παγκόσμιο εισόδημα από μερίσματα των παραπάνω πλοιοκτητριών εταιρειών (εισαγόμενα και μη).
 • Όπως ορίζεται στην Α.1201/2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., το ποσό των εισαχθέντων μερισμάτων συμπληρώνεται από τους υπόχρεους στους κωδικούς 299-300 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του Εντύπου Ε1, με τίτλο «Εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που φορολογούνται με τον Ν.4607/2019»
 • Τα μη εισαχθέντα μερίσματα που λαμβάνουν τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, από τις ως άνω πλοιοκτήτριες εταιρείες, δηλώνονται από τους υπόχρεους στους κωδικούς 435-436 του Εντύπου Ε1 με τίτλο «Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που φορολογούνται με τον Ν.4607/2019» για σκοπούς κάλυψης δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή στην περίπτωση που το τίμημα καταβληθεί στην αλλοδαπή.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1236/2019 «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του Ν. 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση» στην οποία αναφέρεται ότι ο οφειλέτης σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί κατάσχεση από τη Φορολογική Διοίκηση (εφεξής «αιτών») στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος ή λοιπών υπόχρεων προσώπων του άρθρου 62 του Ν. 4170/2013 (εφεξής «τρίτος») εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.aade.gr, προκειμένου να αιτηθεί την εκκίνηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής χορήγησης του περιορισμού του άρθρου 130 του Ν. 4611/2019 (εφεξής «περιορισμός»).

Στη συνέχεια, καταχωρεί τον κωδικό αριθμό του δεσμευθέντος συνεπεία της κατάσχεσης, κοινού ή ατομικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών που έχει επιλέξει για τον περιορισμό της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν.Δ. 356/1974, αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά κατά τις οικείες διατάξεις, πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης του άρθρου αυτού. Ο περιορισμός χορηγείται στον ήδη δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό και σε περίπτωση μεταβολής του μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού, απαιτείται η εκ νέου υποβολή αίτησης χορήγησης του περιορισμού.

Μετά την καταχώριση του λογαριασμού του προηγούμενου εδαφίου ελέγχεται αυτόματα, με ηλεκτρονικά μέσα, η ακρίβειά του. Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και ενημερώνεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής της αίτησης για το ποσό του περιορισμού. Εξαιρετικά, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο ή άλλη Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

Μετά την υποβολή της αίτησης της ακολουθεί διαδικασία ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον τρίτο.

Αναφορικά με θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή στην περίπτωση που το τίμημα καταβληθεί στην αλλοδαπή, εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στις ΠΟΛ. 1106/2014 και Ε.2008/2019 εγκυκλίους.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η με Αριθμ.29164/755/2-7-2019 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με την οποία κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων, σε συνέχεια της 2063/Δ1 632/3-2-2011 απόφασης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 1η Ιουλίου, ημερίδα απολογισμού του σχεδίου δράσης για τη χρήση εργαλείων ανάλυσης κινδύνου για την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, που υλοποίησε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) από την 1η Φεβρουαρίου ως τις 31 Μάιου 2019.

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου δράσης επιχειρήθηκε σε τέσσερα Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων o συνδυασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων “ΕΡΓΑΝΗ” και ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για τη στόχευση των ελέγχων με τη χρήση πρακτικών ανάλυσης κινδύνου. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά μέσα, επιτυγχάνονται αυξημένες επιδόσεις στον εντοπισμό της παραβατικότητας.

Μέσα από το σχέδιο αναδείχθηκε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τη στόχευση των ελέγχων, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραβατικών επιχειρήσεων και τη χρήση προληπτικών μέσων, όπως η αποστολή ενημερωτικών επιστολών. Η προσέγγιση αυτή, η οποία είναι μια καλή πρακτική που χρησιμοποιούν διεθνώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, μπορεί να αναβαθμίσει κατακόρυφα την αποτελεσματικότητα του Σ.ΕΠ.Ε.

Παράλληλα, ενεργοποιείται η κοινοποίηση εγγράφων και πράξεων του Σώματος ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς των εργοδοτών μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Η υπηρεσία θα αρχίσει να χρησιμοποιείται από τις 15 Ιουλίου, εξοικονομώντας ετησίως πάνω από 200.000 ευρώ, κάνοντας πιο φιλική τη σχέση του με τον πολίτη και επιταχύνοντας τις διαδικασίες διεκπεραίωσης των ελέγχων.

Η ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα, μειώνοντας την αδήλωτη εργασία περισσότερες από 11 ποσοστιαίες μονάδες το διάστημα 2014-18 και βάζοντας κανόνες στην τήρηση των ωραρίων.

Η εφαρμογή πρακτικών ανάλυσης κίνδυνου και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής εποχής αποτελούν κρίσιμα βήματα για ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό Σ.ΕΠ.Ε.

Ιδιαίτερα σημαντικό: Την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 δημοσιεύτηκε απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γ. Δημαρά (ΦΕΚ 2708/Β/2019) με την οποία ορίζεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο έως και την 30η Σεπτεμβρίου για τις περιοχές της Χώρας που η σχετική προθεσμία λήγει εντός Ιουλίου. Σημειώνουμε ότι για την Βόρεια Ελλάδα, η παράταση αφορά και την Χαλκιδική, προθεσμία η οποία έληγε την 15η Ιουλίου τρέχοντος έτους.

Σημαντικές αλλαγές επήλθαν μετά την ψήφιση και την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4619/2019 και 4620/2019 ΦΕΚ 95 Α΄/11.6.2019), οι οποίοι ισχύουν και εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2019.

Μετά από τις ανωτέρω δομικές αλλαγές στο ποινικό μας σύστημα και ως απόρροια αυτών, εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ η Ε.2125/5.7.2019 εγκύκλιος με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο». Ιδιαίτερα σημαντικά θέματα που τροποποιούνται, όσον αφορά την φορολογική διοίκηση, αναφέρονται σε:

 • Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 περί του ποινικού αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους, με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και ειδικότερα με την προσθήκη νέου εδαφίου (γ΄) στην παράγραφο αυτή.
 • Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του νόμου αυτού, από την 1.7.2019. Λόγω της αναδρομικής ισχύος της επιεικέστερης διάταξης ποινικού νόμου κατά το άρθρο 2 του νέου Ποινικού Κώδικα, οι κοινοποιούμενες διατάξεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς, δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 , στο ακροατήριο υποθέσεις.
 • Επαναρρυθμίζεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 25 του Ν. 1882/1990 ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ποινικής ευθύνης του προσώπου, οι ακόλουθες οφειλές:
  (α) Χρέη που προέρχονται από τη μη εκτέλεση (αμιγώς) χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικό δικαστήριο και οι σχετικές με αυτές προσαυξήσεις, τόκοι και λοιπές επιβαρύνσεις.
  (β) Χρέη που προέρχονται από τα φορολογικά αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), μαζί με τις σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.
 • Για τις νέες αιτήσεις ποινικής δίωξης που υποβάλλονται από τη φορολογική διοίκηση για τις περιπτώσεις τέλεσης του ποινικού αδικήματος του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 , οι οφειλές των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) θα πρέπει να εξαιρούνται από τον πίνακα χρεών.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2123/1.7.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ. 732/2019 απόφασης του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας». Η συγκεκριμένη εγκύκλιος διαταγή, είναι απόρροια της πιλοτικής δίκης του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ στο οποίο εισήχθη προσφυγή κατόπιν πράξης της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3900/2010 (πιλοτική δίκη).

Δεδομένης της Απόφασης του ΣτΕ και σύμφωνα με την αριθμ.732/2019 απόφαση του ΣτΕ, τροποποιείται η ΠΟΛ.1165/2018 εγκύκλιος ΑΑΔΕ, ως προς την εφαρμογή της δεκαπενταετούς προθεσμίας παραγραφής σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης μετά την πενταετία. Ειδικότερα, με την παρούσα διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης μετά την πάροδο της αρχικής πενταετούς παραγραφής, ήτοι για δηλώσεις που υποβάλλονται από το έκτο έτος και μετά, δεν εφαρμόζεται η δεκαπενταετής παραγραφή, αλλά βραχύτερη τριετής προθεσμία, αρχόμενη από τη λήξη του έτους υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης και μη υπερβαίνουσα, κατ’ ανώτατο όριο, τα δεκαπέντε έτη. Ως εκ τούτου, για όσες εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται στο δέκατο τρίτο, δέκατο τέταρτο ή δέκατο πέμπτο έτος από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, δεν τίθεται θέμα περαιτέρω παρέκτασης της προθεσμίας της δεκαπενταετούς παραγραφής.

Επισημαίνεται ότι για τις χρήσεις μετά την 01-01-2014 για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παραγραφής του Ν.4174/2013, με βάση τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Η υπόψη περίοδος παρατείνεται, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας.

Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, με την εργασιακή εβδομάδα να τελειώνει για τους περισσότερους, αλλά το ίδιο να συμβαίνει και με την «προεκλογική» εβδομάδα. Το Σάββατο θα είναι μια ημέρα νηνεμίας και η Κυριακή «έγκυος γυναίκα» θα δώσει τον καρπό του εκλογικού αποτελέσματος. Όπως και να είναι τα πράγματα, ότι και να γίνει, η εβδομάδα που έρχεται θα είναι μια ξεχωριστή εβδομάδα, επειδή, ανεξάρτητα του αποτελέσματος, θα αποτελέσει αφετηρία για νέες πολιτικές.

Δεδομένων των ημερών, σας ευχόμαστε καλή ψήφο, επιτυχία στην επιλογή σας και σε κάθε περίπτωση μην απέχετε, αφήνοντας άλλους να αποφασίσουν για εσάς, χωρίς εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΟΕΚ, Ακατάσχετος λογαριασμός, προστασία πρώτης κατοικίας, Παραγραφή, Πρόστιμα ΣΕΠΕ, Ρύθμιση δανείου