14/06/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Τροποποιητικές Δηλώσεις

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά-Τζίκα

Η περίοδος της υποβολής των δηλώσεων συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς φτάσαμε στα μέσα περίπου του χρονικού περιθωρίου υποβολής τους. Ωστόσο, την εβδομάδα που πέρασε πριν διαλυθεί η Βουλή επισήμως για την προκήρυξη των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, μια πολύ σημαντική τροπολογία ψηφίστηκε. Η συγκεκριμένη τροπολογία κρατάει το αφορολόγητο στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή 8.636€ για τον άγαμο και δεν το «ρίχνει» στα 5.685€ (περίπου). Παρ’ όλα αυτά, για να διατηρηθεί αυτό το ύψος του αφορολόγητου, η κυβέρνηση κατήργησε μια σειρά άλλων μέτρων, τα οποία είχαν ψηφιστεί το 2017 και θα εφαρμόζονταν από 1/1/2020.

Συγκεκριμένα:

α) μείωση 30% του ΕΝΦΙΑ, εφόσον το συνολικό ποσό του δεν υπερβαίνει τα 700€ ή τα 1400€ εάν ο φορολογούμενος κάλυπτε τις σωρευτικές προϋποθέσεις για έκπτωση 50% πληρωμής του φόρου.

β) μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% σε 20% στα πρώτα 20.000€, για φόρο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

γ) τροποποίηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με μετακύλιση της επιβολής της στα υψηλότερα εισοδήματα με διαφορετικούς συντελεστές.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

0 €-30.000 €

0%

30.001 €-40.000 €

2%

40.001 €-65.000 €

5%

65.001 €-220.000 €

9%

220.001 € και πάνω

10%

Σαφώς, η διατήρηση του ήδη μειωμένου αφορολόγητου αποτελεί κάποια ανακούφιση για τους φορολογούμενους, όμως δεν είναι αρκετή, αφού αυτά τα μέτρα αφορούν τη μικρομεσαία τάξη, η οποία ήδη από το 2010 βάζει κάθε χρόνο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αποπληρωμή των φορολογικών της υποχρεώσεων και οι μισθοί - συντάξεις της έχουν περικοπεί αρκετά.

Στο σημερινό μας άρθρο θα ασχοληθούμε με τις τροποποιητικές δηλώσεις και πότε θεωρούνται εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες, πότε επιφέρουν πρόστιμο όταν είναι εκπρόθεσμες, καθώς και για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων λόγω αναδρομικών από μισθούς ή συντάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, βάσει της παρ. 1 του αρ. 19 του Ν.4174/2013, εάν ο φορολογούμενος διαπιστώσει κάποιο λάθος ή έχει παραλείψει να συμπληρώσει κάποιον κωδικό στη φορολογική του δήλωση, είναι υπόχρεος σε υποβολή τροποιητικής δήλωσης.

Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εμπρόθεσμα

Όπως αναφέρει και η παρ. 2 του αρ. 19 του Ν.4174/2013, εάν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εκπρόθεσμα με πρόστιμο

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το τοπίο ξεκαθαρίζεται με την ΠΟΛ.1252/2015 περ. α και β της παρ.2 του κεφαλαίου 2, όπου αναφέρεται πως για παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, δηλαδή είναι πιστωτικές ή μηδενικές και αφορούν τα έτη από 1/1/2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο 100€.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης από την οποία προκύπτει φόρος, τα πρόστιμα κυμαίνονται ως εξής:

  • 100 € σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων.
  • 250 € σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων με βάση τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.
  • 500 € σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων με βάση τα πλήρη λογιστικά πρότυπα.

Για τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα υποθέσεων έως την 31/12/2013 επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997.

Τροποποιητικές δηλώσεις εκπρόθεσμες χωρίς πρόστιμο

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης που υποβάλλεται για τη συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφορικών στοιχείων τα οποία δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, όπως αναφέρει και η ΠΟΛ.1215 του 2018.

Αναλυτικά :

  • Διόρθωση ή συμπλήρωση αριθμού παροχής ΔΕΗ ακινήτου.
  • Διόρθωση ή συμπλήρωση ΑΜΚΑ υπόχρεου ή κάποιου εξαρτώμενου μέλους του υπόχρεου.
  • Τροποποίηση του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).
  • Εισαγωγή κενού ή ημιτελούς κτίσματος ή των στοιχείων συνιδιοκτητών ακινήτων στο έντυπο Ε2.
  • Μεταβολή κάποιου πληροφοριακού στοιχείου του Πίνακα Β΄ της πρώτης σελίδας του Ε3.
  • Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος λόγω καθυστερημένης έκδοσης βεβαίωσης αποδοχών, τόκων, μερισμάτων από τον αρμόδιο φορέα (βάσει Απόφασης Δ.Ε.Δ.).
  • Τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος για διαγραφή συζύγου ύστερα από διαζύγιο (βάσει Απόφασης Δ.Ε.Δ.).

Τροποποιητική δήλωση λόγω αναδρομικών από μισθούς - συντάξεις

Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι υποβάλλοντας τη φετινή τους δήλωση δουν στην ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών εισοδήματα μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα έως το φορολογικό έτος 2015, όπως αναφέρει και η ΠΟΛ.1068/2018, υποβάλλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις τους ηλεκτρονικά όταν ανοίξει το σύστημα δήλωσης αναδρομικών. Μέχρι στιγμής οι τροποποιητικές αυτών των εισοδημάτων δεν έχουν ανοίξει. Συνήθως, η υποβολή αυτού του είδους δηλώσεων γίνεται τον Σεπτέμβριο.

Για δηλώσεις φόρου εισοδήματος αναδρομικών από το 2014 και πίσω, καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η υποβολή τους γίνεται με χειρόγραφες τροποποιητικές στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε και αυτήν την εβδομάδα ότι οι φορολογούμενοι που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια φορολογούμενων (στρατιωτικοί, αστυνομικοί, κ.λπ.), οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά ποσά τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους και είχαν χρεωθεί την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, θα μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση, ώστε να τους μειωθεί το χρεωστικό υπόλοιπο κατά το ποσό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης που τους χρεώθηκε ή να τους επιστραφεί το ποσό αυτό σε περίπτωση που είχαν επιστροφή, αφού διορθώθηκαν οι κωδικοί που είχαν συμπληρωθεί στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1. Πλέον τα ποσά έχουν μεταφερθεί από τους κωδικούς 619-620 στους κωδικούς 617-618, στους οποίους δεν υπολογίζεται Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Οι τροποποιητικές δηλώσεις έχουν ανοίξει και η υποβολή τους δεν έχει πρόστιμο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αρχικών δηλώσεων.

Καλό τριήμερο σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογικές δηλώσεις, Αφορολόγητο όριο, Τροποποιητικές Δηλώσεις