14/06/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Την εβδομάδα που πέρασε κηρύχθηκε η λήξη εργασιών της Βουλής εν όψει των εθνικών εκλογών που προκηρύχθηκαν για τις 7 Ιουλίου. Τελευταίο, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας» (Ν.4618/2019) με το οποίο καταργήθηκαν και τα άρθρα 10 , 11 , 12 και 13 του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Έτσι, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα απολαύσουν για ένα ακόμα φορολογικό έτος, υψηλό αφορολόγητο.

Στα δικά μας και ας ξεκινήσουμε από το Υπουργείο Εργασίας, με απόφαση του οποίου ορίζεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 48 του Ν.4611/2019 (Α’ 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», και δεδομένου ότι, διαπιστώνεται η ανάγκη της ομαλής μετάβασης και προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις νέες διαδικασίες, κατά την τακτική διακοπή την Τετάρτη 19/6/2019 (και όχι στις 12/6/2019, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά), θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στο Έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).

Συγκεκριμένα, προστίθεται νέο πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα τιμών που θα δίνει τρεις επιλογές, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α’ 5) ως εξής:

«1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας,

2. Συμπεριφορά του εργαζομένου και

3. Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.»

Τέσσερις συλλογικές συμβάσεις εργασίας επεκτείνονται με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου,

Οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις που επεκτάθηκαν και καθίστανται γενικώς υποχρεωτικές, οι οποίες καλύπτουν συνολικά 14.820 εργαζόμενους αφορούν:

 • το υπαλληλικό προσωπικό των ναυτιλιακών πρακτορείων και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας,
 • τους εργαζόμενους στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας,
 • τους εργαζόμενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου,
 • τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων Κρήτης.

Το Υπουργείο Εργασίας έχει επεκτείνει συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε 15 κλάδους της οικονομίας, οι οποίες καλύπτουν συνολικά περισσότερους από 220.000 εργαζόμενους. «Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, μέσω της ευρείας κάλυψης της αγοράς εργασίας από συλλογικές συμβάσεις, αποτελεί κεντρική στόχευση του Υπουργείου Εργασίας. Γι’ αυτό το σκοπό, θα συνεχίσει να εξετάζει όλες τις εν ισχύ συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όσες υπογραφούν στο μέλλον, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επέκτασή τους», επισημαίνεται από το Υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση.

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΕΦΚΑ 2019 (παιδιών ασφαλισμένων και συνταξιούχων τέως Ο.Α.Ε.Ε.).

H Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργείου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα εγκρίθηκε η φιλοξενία σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις για 3.000 παιδιά δικαιούχων υπαλλήλων των τ. ΟΑΕΕ, συνταξιούχων υπαλλήλων του τ. ΟΑΕΕ , ασφαλισμένων και συνταξιούχων αυτού.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα ( να μην υπάρχουν οφειλές στον Οργανισμό ή να είναι σε ενεργή ρύθμιση)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά γεννηθέντα 2003 – 2013.
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από 10/6/2019 – 14/6/2019 ώρα 12:00μ.μ.
Για την 2η & 3η κατασκηνωτική περίοδο οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν 17/6/2019- 28/6/2019.

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας αλλά για κάποιο λόγο το μηχανογραφικό σύστημα δεν είναι ενημερωμένο ή τα στοιχεία του είναι ελλιπή και δεν του δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης θα μπορεί να προσέλθει από 10/6/2019 – 14/6/2019 στο πλησιέστερο στην κατοικία του Περ/κό Τμήμα τ. ΟΑΕΕ προκειμένου εξουσιοδοτημένος υπάλληλος να τον εντάξει στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι ασφαλισμένοι θα συνδέονται με κωδικούς taxisnet στο https://services.oaee.gr/camps2019/login.php

Δημοσιεύτηκε η Ε.2105/10.6.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 51 (Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης απόλυσης), 78 (Επίδομα Στέγασης), 80 (Οικονομική ενίσχυση οικογενειών θανόντων από φυσικά φαινόμενα) και 81 (Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία) του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73). Περιληπτικά επισημαίνουμε:

 • Οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου.
 • Το Επίδομα Στέγασης δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
 • Η καταβαλλόμενη έκτακτη οικονομική βοήθεια στις οικογένειες θανόντων από φυσικά φαινόμενα δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
 • Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται, συνεπώς δεν υπάγονται και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Δημοσιεύθηκε η με Πρωτ.: Ε.2104/10-6-2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 115 του Ν.4549/2018, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.

Με την ανωτέρω εγκύκλιο σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι όταν νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 (κεφαλαιουχικές εταιρείες, προσωπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, κλπ) αλλάζει σύστημα τήρησης των λογιστικών του αρχείων από διπλογραφικό σε απλογραφικό, τα κέρδη του εν λόγω προσώπου, όπως αυτά εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί για το τελευταίο φορολογικό έτος που τηρούνταν τα λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική μέθοδο, και τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων, με συντελεστή 10% (για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2019 και μετά), ανεξάρτητα από την πραγματική καταβολή των σχετικών κερδών στους εταίρους των πιο πάνω προσώπων.

Στην περίπτωση αυτή χρόνος κτήσης του εισοδήματος, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του, είναι ο χρόνος αλλαγής του συστήματος τήρησης λογιστικών αρχείων ή ο χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώνεται η μετατροπή, κατά περίπτωση. Συνεπώς, στο φορολογικό έτος που έγινε η αλλαγή τήρησης των λογιστικών αρχείων του νομικού προσώπου/νομικής οντότητας από διπλογραφικό σε απλογραφικό σύστημα, τα φυσικά πρόσωπα εταίροι/μέλη αυτών, υποχρεούνται να δηλώσουν τα μη διανεμηθέντα κέρδη ως εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα) στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους. Το ως άνω εισόδημα μαζί με τον παρακρατηθέντα φόρο αποστέλλεται από το νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα στη ΔΗΛΕΔ με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με την Α.1009/2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (παράρτημα 3 κωδικός: 1).

Δημοσιεύτηκε η Ε.2103/10.6.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την «Φορολογική μεταχείριση ιδιωτών μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ σε Υπηρεσίες του Δημοσίου». Ειδικά, προσδιορίζεται ότι:

Με την αριθμ. 109/2018 γνωμοδότηση, το ΝΣΚ (Τμήμα Α΄), μεταξύ άλλων, γνωμοδότησε ομόφωνα ότι οι ιδιώτες μεταφραστές που συνεργάζονται με την Μεταφραστική Υπηρεσία (Μ.Υ.) του ΥΠΕΞ και αμείβονται με Δ.Π.Υ. για τη μετάφραση εγγράφων που προσκομίζονται σε αυτήν είτε από ιδιώτες είτε από Υπουργεία ή δημόσιες υπηρεσίες και το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα είναι το Ελληνικό Δημόσιο, κατ’ αρχήν, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.9 του Ν.4387/2016, με συνέπεια από 1.1.2017 για την ασφάλισή τους, το συνολικό ποσοστό εισφοράς αλλά και την κατανομή του να εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόμου που αφορά τις εισφορές των μισθωτών. Υπόχρεος δε για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι το Ελληνικό Δημόσιο και όχι οι επί μέρους Υπηρεσίες του Δημοσίου, όταν προσκομίζουν έγγραφα στη Μ.Υ. του ΥΠΕΞ για μετάφραση, ανεξαρτήτως του τεχνικού θέματος της τελικής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού κάθε Υπουργείου, που υποβάλλει έγγραφα προς μετάφραση, για την ασφαλιστική κάλυψη των εν λόγω μεταφραστών, που θα πρέπει να ρυθμισθεί κανονιστικώς.

Ύστερα από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι οι διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου προς τις οποίες οι ιδιώτες μεταφραστές παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Μ.Υ. του ΥΠΕΞ, όπως και η ίδια η Μ.Υ. του ΥΠΕΞ εντάσσονται στη γενικότερη έννοια του Δημόσιου τομέα όπως αυτός αναλύθηκε στην παρ.2 της παρούσας. Κατά συνέπεια, για τους ιδιώτες μεταφραστές του ΥΠΕΞ οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Μ.Υ. του ΥΠΕΞ σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, δύνανται να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, υπό την επιφύλαξη της τήρησης και των υπόλοιπων προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, και στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω μεταφραστές θεωρείται ότι παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς ένα (1) νομικό πρόσωπο, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο, ανεξαρτήτως του αριθμού των Υπηρεσιών του Δημοσίου προς τις οποίες εξέδωσαν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του N.4308/2014 παραστατικά.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος υπ΄ αριθμ. 4619/2019 με τίτλο «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα».

Κυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος ο Ποινικός Κώδικας, ο οποίος συντάχθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 74 παρ. 1α του Ν.4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄74), με την απόφαση 38882/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 80884/Φ.279/8.11.2018 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 676/15.11.2018) και συμπληρώθηκε με διαδοχικές αποφάσεις του ίδιου Υπουργού.

Στη δημοσιότητα δόθηκε επίσης ο νόμος υπ΄ αριθμ. 4620/2019 με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», όπου κυρώνεται, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος συντάχθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 74 παρ. 2α του Ν.4193/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 74), με την απόφαση 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις του ίδιου Υπουργού.

Με την Α.1167/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ τροποποιείται η ΠΟΛ.1161/2017 περί προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι σημαντικότερες αλλαγές στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για το πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων (φορολοταρία) είναι οι παρακάτω:

 • Ο προσδιορισμός του πλήθους των λαχνών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών του κάθε φορολογούμενου γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε αφενός να επιβραβεύεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση των Ηλεκτρονικών Μέσων Πληρωμής, αφετέρου να αυξάνονται οι πιθανότητες για έναν μέσο καταναλωτή, που κάνει συναλλαγές με πλαστικό χρήμα μέχρι και €1.000 το μήνα, να είναι ένας από τους τυχερούς.
 • Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων, σε συνδυασμό με τις ως άνω αλλαγές, ορίζεται ότι κάθε συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί τυχερός μέχρι δύο φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Εγχειρίδιο έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ, σχετικό με το τέλος επιτηδεύματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Το εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε όπως πάντα στην ιστοσελίδα μας.

Μια ακόμα εργασιακή εβδομάδα πέρασε, μια εβδομάδα «σταθμός» για τα Ελληνικά πολιτικά δρώμενα, λόγω των εκτάκτων Βουλευτικών εκλογών. Δήλη ημέρα αυτών η 7η Ιουλίου. Έως τότε και για τις εβδομάδες που έπονται, είναι έκδηλο ότι η επικαιρότητα θα στρέφεται στις πολιτικές «μάχες» με αναφορές φυσικά στην φορολογική και εργατική πολιτική των κομμάτων.

Μέσα Ιουνίου, πρώτος μήνας του καλοκαιριού και οι θερμοκρασίες για το τριήμερο που έρχεται προμηνύονται «εκρηκτικές». Το υδάτινο στοιχείο μας καλεί και οφείλουμε μια ανάσα ξεκούρασης στους εαυτούς μας. Όπου και να πάτε, για το τριήμερο λόγω της αργίας του Αγίου πνεύματος, όπου και να «αποδράσετε» και να πάρετε μια μικρή γεύση των καλοκαιρινών διακοπών, να περάσετε υπέροχα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τέλος επιτηδεύματος, Αλλαγή Κατηγορίας Βιβλίων, Προνοιακά επιδόματα, Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, Κατασκηνώσεις, Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, Επέκταση συλλογικών συμβάσεων, Μείωση αφορολόγητου, Φορολοταρία, μη διανεμηθέντα κέρδη, Μεταφραστής, Επίδομα Στέγασης, κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής ΣΣΕ, Κήρυξη υποχρεωτικής, Βάσιμος λόγος καταγγελίας, Αποζημίωση Απόλυσης, Απαλλασσόμενα εισοδήματα