12/06/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Κ. Μπάρκας: Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το σύνολο των ασφαλισμένων στον Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλει πλέον μικρότερες εισφορές συγκριτικά με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού, μετά και τις τελευταίες μειώσεις, υποστηρίζει ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Κώστας Μπάρκας. Υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση παρέλαβε ένα «υπερχρεωμένο ασφαλιστικό σύστημα κατά 1,1 δις ευρώ», ο κύριος Μπάρκας υπογραμμίζει πως η τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, δεν επηρέασαν αρνητικά τους δείκτες απασχόλησης, την ώρα που τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές είναι αυξημένα κατά 2,5% πάνω από το στόχο. «Φαίνεται, λοιπόν, έμπρακτα πως εκτός από τους περίπου 880.000 πολίτες που ωφελούνται από την αύξηση των αποδοχών ή των επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, η αγορά έχει αφομοιώσει την αλλαγή αυτή, την στιγμή που διατηρείται και μια ανοδική πορεία σε σχέση με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», σημειώνει.

Ο Υφυπουργός Εργασίας υπογραμμίζει πως την τουριστική περίοδο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι έτοιμο να διενεργήσει εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για την αδήλωτη εργασία, καθώς τα τμήματα των νησιωτικών περιοχών ενισχύονται με εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού.

Για τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, ο κύριος Μπάρκας τονίζει πως πέρα από τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας έχουν σχεδιασθεί και θα υλοποιούνται προγράμματα σύζευξης επιστημόνων με την αγορά εργασίας, ενώ προαναγγέλλει και νέα προγράμματα με στόχευση στις νέες τεχνολογίες και τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. Αναφέρεται επίσης σε δράσεις και προγράμματα για την ανάσχεση του brain drain, εκτιμώντας πως τα αποτελέσματα στην προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας είναι πλέον ορατά και στους πολίτες. «Τα τελευταία τέσσερα αυτά χρόνια έχουν δημιουργηθεί συνολικά σχεδόν 400.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η ανεργία μειώνεται σταθερά. Για εμάς ήταν ξεκάθαρο, από την πρώτη στιγμή, πως δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας και της κοινωνίας χωρίς προστασία της εργασίας, και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαστήκαμε», επισημαίνει.

Ε7 |Η αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών επέφερε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία, ή μήπως αντισταθμίσθηκε από μετατροπές συμβάσεων πλήρους σε μερική απασχόληση, εκ περιτροπής ή και υποδηλωμένη εργασία; Τι δείχνουν τα στοιχεία του Ε.Φ.Κ.Α.;

Σήμερα, τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές της μισθωτής εργασίας εμφανίζονται αυξημένα κατά 43 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει 2,5% παραπάνω από τον στόχο, αν συνυπολογίσουμε, μάλιστα, πως στον προϋπολογισμό του 2018 είχε ληφθεί υπ’ όψιν η αύξηση του κατώτατου μισθού. Την ίδια στιγμή, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ μας δίνει την δυνατότητα, κάτι που ήδη υλοποιείται, να καταγράφουμε τις επιχειρήσεις που αμείβουν εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό. Σε πρώτο χρόνο, λοιπόν, μπορούμε να δούμε πόσες επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν και πόσες όχι με την αύξηση, ενώ αντίστοιχα, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της επιθεώρησης εργασίας, μπορούμε να εντοπίσουμε όλες τις πρακτικές αποφυγής της αύξησης αυτής και να προβούμε στις αντίστοιχες κυρώσεις.

Τώρα, όσον αφορά την αναλογία πλήρους – μερικής απασχόλησης, όλα τα στοιχεία παρουσιάζουν αμελητέες διακυμάνσεις, ενώ για το 2018, η αναλογία αυτή στις νέες θέσεις εργασίας ήταν 72% και 28% αντίστοιχα. Ας αναλογιστούμε όμως, μιας και αναφερθήκατε στον Ε.Φ.Κ.Α., τι σημαίνει όχι μόνο για την εργασιακή αλλά συνολικά για την κοινωνική ζωή μιας χώρας, ένα ασφαλιστικό σύστημα, όπως αυτό που παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, υπερχρεωμένο κατά 1,1 δις ευρώ. Σήμερα, εκτός από τον εξορθολογισμό του συστήματος, το σύνολο των ασφαλισμένων, μετά και από τις πρόσφατες μειώσεις των εισφορών, πληρώνει λιγότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο σύστημα, ενώ με το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, 1.300.000 οφειλέτες αναμένεται να ανακουφιστούν πραγματικά από την αδυναμία εξυπηρέτησης χρεών ετών.

Τέλος, μιας και κάνατε λόγο για την υποδηλωμένη εργασία, αξίζει να αναφέρω πως μετά την εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής προ-δήλωσης των υπερωριών, είχαμε αύξηση κατά 174% των δηλωμένων ωρών υπερωρίας και υπερεργασίας.

Ε7 |Αν έχουν συνολικά αυξηθεί, όπως δηλώνει η κυβέρνηση, οι μισθοί σε 1 εκατομμύριο εργαζόμενους με τις επεκτάσεις συλλογικών συμβάσεων και την αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί η εσωτερική κατανάλωση στα εμπορικά καταστήματα δεν αυξάνεται ανάλογα;

Είναι αλήθεια πως μια αύξηση στον μισθό, στην περίπτωση που αυτή η αύξηση έχει αναφορά στα χαμηλά εισοδήματα, σχετίζεται με την τόνωση της ζήτησης, και αυτό γιατί ως συνήθως το κομμάτι του επιπλέον αυτού μισθού θα κατευθυνθεί σε ανάγκες και όχι στην αποταμίευση. Το πόσο όμως επηρεάζει η αύξηση του μισθού το ύψος των δαπανών για αυτές τις ανάγκες εξαρτάται από το πόσο απαραίτητες είναι στην καθημερινότητά μας. Οι αγορές σε εμπορικά καταστήματα πρέπει να συγκριθούν με την πορεία των αγορών σε ηλεκτρονικά καταστήματα και να ελέγξουμε επίσης την πορεία της κατανάλωσης σε άλλες κατηγορίες δαπανών. Παρ’ όλα αυτά, και έστω σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την αύξηση του κατώτατου μισθού, υπάρχουν θετικά σημάδια. Για παράδειγμα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, τα συνολικά ποσά, δηλαδή, που έχει τιμολογήσει μια επιχείρηση για μεταπώληση αγαθών χωρίς μετασχηματισμό, παρουσιάζει αύξηση 3,4% από τον Ιανουάριο στον Φεβρουάριο του 2019. Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε σίγουρα περισσότερο χρόνο για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τη σχέση της αύξησης της εμπορικής κίνησης και του κατώτατου μισθού.

Ε7 |Το καλοκαίρι είναι περίοδος που παραδοσιακά «ανθίζει» η αδήλωτη εργασία κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Ποιο είναι φέτος το σχέδιο ελέγχων ή και πρόληψης του φαινομένου από το Υπουργείο Εργασίας;

Τα τελευταία 4 χρόνια η αδήλωτη εργασία στη χώρα έχει μειωθεί περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες. Ο αγώνας ενάντια στην παραβατικότητα και την εργοδοτική αυθαιρεσία παραμένει στη κορυφή της ατζέντας μας. Παραλάβαμε, ξέρετε, ένα Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με κατηργημένα πληροφοριακά συστήματα και 200 κατηργημένες οργανικές θέσεις. Στον αντίποδα ακριβώς, εμείς ενισχύσαμε το ανθρώπινο δυναμικό του Σ.ΕΠ.Ε., αναβαθμίσαμε τις υποδομές του και καταφέραμε να επιστρέψουμε πάνω από 46 εκατομμύρια ευρώ δεδουλευμένων στους εργαζόμενους. Τα προηγούμενα τρία καλοκαίρια το Σ.ΕΠ.Ε. διενήργησε συνολικά 29.805 ελέγχους ενώ επέβαλε πρόστιμα που ανήλθαν σε 250 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε χρόνο εντάσσουμε στον προγραμματισμό των τμημάτων της επιθεώρησης την εντατικοποίηση των ελέγχων καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ενώ ενισχύουμε τα τμήματα των Νησιωτικών περιοχών με εσωτερικές μετακινήσεις επιθεωρητών. Ταυτόχρονα ειδικοί επιθεωρητές από την Αθήνα διενεργούν στοχευμένους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς και νησιά. Αυτό σημαίνει πως το Σ.ΕΠ.Ε. εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποτελεσματική καταπολέμηση φαινομένων αδήλωτης, υποδηλωμένης και απλήρωτης εργασίας, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες στόχευσης που μας δίνουν τα πληροφοριακά συστήματα, όπως το risk analysis.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Μπάρκα Κώστα στο τεύχος Ιουνίου 2019 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κατώτατος μισθός, ΕΦΚΑ, Επιθεώρηση εργασίας, Ασφαλιστικές εισφορές