02/05/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

O συμψηφισμός των γραμματίων προκαταβολής δικηγόρων με τις εισφορές ΕΦΚΑ - Συνηθισμένα λάθη

Ως γνωστόν οι δικηγόροι (οι μόνοι ασφαλισμένοι) προκαταβάλλουμε τις εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και μάλιστα σε ποσοστό 20% επί της ονομαστικής αξίας των γραμματίων προκαταβολής. Ας δούμε τι λέει η σχετική διάταξη της παρ.11 του άρθρου 39 του N.4387/2016:

"11. α. Ειδικά για τους δικηγόρους, καταβάλλεται υπέρ του ΕΦΚΑ ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου.

β. Αν τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει τη διαφορά σε χρήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2042/1992.

γ. Αν τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν τη μηνιαία εισφορά που οφείλεται, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους."

Σύντομη κριτική της διάταξης:

α) Η έννοια του γραμματίου προείσπραξης δεν υφίσταται πλέον αφού κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων αυτό ονομάζεται γραμμάτιο προκαταβολής.

β) Η αναφορά για ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων δεν έπρεπε να υπάρχει γιατί με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο 10 του ιδίου άρθρου οι εισφορές μέσω ενσήμων έχουν καταργηθεί από 1.7.2016, δηλαδή προ της ενάρξεως εφαρμογής της πλατφόρμας εισφορών μη μισθωτών ΕΦΚΑ (από 1.1.2017).

γ) Δεν υπήρχε λόγος αναφοράς της διατάξεως του άρθρου 5 του Ν.2042/1992, αφού δεν τίθεται ζήτημα παράδοσης βιβλιαρίου ενσήμων, όπως η διάταξη αυτή προέβλεπε, ούτε τίθεται θέμα επιβολής τόκου, αφού ο τόκος πλέον επιβάλλεται ενιαία, μόλις η οφειλή από εισφορές γίνει βεβαία και εκκαθαρισμένη, ήτοι μετά την εκκαθάριση εκάστου έτους και εφόσον οι ληξιπρόθεσμες δόσεις εκκαθάρισης δεν πληρωθούν εντός της προθεσμίας.

Η διαδικασία

Τα ποσά των γραμματίων προκαταβολής διαβιβάζονται κάθε μήνα από το Δικηγορικό Σύλλογο στον ΕΦΚΑ και καταχωρούνται σε ειδική στήλη στο ειδοποιητήριο (κάτω αριστερά).

Σημείωση: Καλό είναι να ελέγχουμε μέσω της καρτέλας μας στο portal τα γραμμάτιά μας, πράγμα που οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε και κατά την εκκαθάριση, αντιπαραβάλλοντας το σύνολο της καρτέλας των εκδοθέντων γραμματίων με αυτά που καταχωρούνται ως πληρωμές στον ΕΦΚΑ.

Τα γραμμάτια καταχωρούνται επίσης στην καρτέλα Καταβολές (ξεχωριστά από τις τραπεζικές πληρωμές μέσω ΔΙΑΣ) και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουμε σε αυτά από τις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΗ/ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Παραπλεύρως του έτους γραμματίου (πχ.2019) εμφανίζεται το σύνολο των ποσών από γραμμάτια του έτους, ενώ πατώντας το βελάκι δίπλα, αναπτύσσονται οι μήνες και πατώντας το βελάκι εκάστου μηνός εμφανίζονται αναλυτικά τα γραμμάτια εκάστου μήνα.

Συνήθη λάθη:

Πολλές φορές συνάδελφοι διαμαρτύρονται γιατί οι εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω γραμματίων δεν έχουν αφαιρεθεί από την τρέχουσα εισφορά. Σε άλλες περιπτώσεις έχουν δίκιο (ένα παράδειγμα ακολουθεί) σε άλλες περιπτώσεις όχι, γιατί πχ. το ποσόν των γραμματίων έχει εξοφλήσει άλλη προηγούμενη οφειλή.

Το συνηθέστερο λάθος που συμβαίνει και ταλαιπωρεί τους ασφαλισμένους είναι η μη συμπερίληψη στον υπολογισμό εκάστου ειδοποιητηρίου προηγούμενης πληρωμής μέσω ΔΙΑΣ (είτε γιατί αυτή έγινε εκπρόθεσμα, είτε γιατί είχε δοθεί παράταση, την οποία από εγγενή αδυναμία το σύστημα δεν βλέπει, είτε από άλλη αιτία).

Ακολουθεί το παράδειγμα συναδέλφου:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Στην προκείμενη περίπτωση έχουμε ένα κανονικό ειδοποιητήριο, όπου έχει αφαιρεθεί η εισφορά γραμματίου, ενώ η συνάδελφος κατέβαλε εμπρόθεσμα το ποσόν των 116,25 ευρώ, κάτι που μπορεί να ελεγχθεί, ως προελέχθη, στην καρτέλα ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2019).

Στη συνέχεια εκδίδεται το ειδοποιητήριο Μαρτίου 2019

Στην προκείμενη περίπτωση ενώ η συνάδελφος έχει ποσόν γραμματίων 172,60, πιστώνεται (αφαιρείται) μόνον 56,35 ευρώ. Τούτο έχει γίνει διότι η πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ για το Φεβρουάριο 2019 ποσού 116,25 ευρώ από λάθος του ΕΦΚΑ δεν έχει συμπεριληφθεί στην εξόφληση του μήνα 2ου 2019 και έτσι ποσόν 116,25 εκ των γραμματίων Μαρτίου χρησιμοποιείται (κακώς) στην εξόφληση της υποτιθέμενης οφειλής του Φεβρουαρίου και έτσι πιστώνεται το υπόλοιπο 56,35 (ήτοι 172,60-116,25=56,35).

Ως εκ τούτου το ειδοποιητήριο Μαρτίου 2019 της συναδέλφου είναι εσφαλμένο και για το λόγο αυτό (αφού βεβαιωθούμε ότι υπάρχει η πληρωμή μας στην καρτέλα ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ), αφαιρούμε μόνοι μας το σύνολο των γραμματίων 172,60 από την εισφορά 199,05 και πληρώνουμε τη διαφορά 26,45 ευρώ (με τον ίδιο κωδικό πληρωμής RF). Τον επόμενο μήνα το σύστημα θα δει και τις δύο πληρωμές και η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ:

Σε περίπτωση που έχουμε αμφιβολία για την ορθότητα των ειδοποιητηρίων και αφού είμαστε σχετικά βέβαιοι για το δίκιο μας, καλό είναι να πληρώνουμε τουλάχιστον την ελάχιστη εισφορά 185,18 ανά μήνα (γραμμάτια συν ΔΙΑΣ) ώστε να μην απωλέσουμε την ασφαλιστική μας ικανότητα. Εν τέλει κατά την εκκαθάριση τα τυχόν λάθη θα ευρεθούν.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Γραμμάτια προκαταβολής, Δικηγόροι, Εισφορές ΕΦΚΑ