19/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Ο χρόνος προχωράει γρήγορα. Επόμενη εβδομάδα, η Μεγάλη Εβδομάδα. Έφθασε το Πάσχα και μάλιστα προς το τέλος του μήνα. Μόνο που η Άνοιξη δεν δείχνει τον ενθουσιασμό που πρέπει και έτσι, ξαφνικά, θα βρεθούμε στο μακρύ, ζεστό, Ελληνικό καλοκαίρι, μετά από μια περίοδο ατέλειωτων βροχών.

Φυσικά η εβδομάδα που πέρασε, δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και μιλάμε για την καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων. Ένα μνημείο εκατοντάδων χρόνων, οκτακοσίων πενήντα για την ακρίβεια, ένα σύμβολο του καθολικισμού, Μεγάλη Δευτέρα του Καθολικού Πάσχα, καταστράφηκε σε μεγάλο του μέρος από πυρκαγιά. Από τον Κουασιμόδο στον Ναπολέοντα και στην Ζαν Ντ’ Αρκ , ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της Γαλλίας, γραμμένη ταυτόχρονα με την ιστορία της Notre Dame.

Στα δικά μας. Ελλάδα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σχέσεις στοργής ανάμικτης με καταπίεση, ανάλογα την εποχή και ανάλογα με τις συγκυρίες. Έτσι, αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Ελλάδος και εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι τελευταίοι να συναινέσουν στην πρόωρη αποπληρωμή μέρους των τοκοβόρων δανείων προς το Δ.Ν.Τ. και από την άλλη, να δείξουν ανοχή στα κόκκινα δάνεια. Ουσιαστικά όμως η εν λόγω κίνηση αποδεικνύει την "συνέχεια" του ρόλου του ΔΝΤ στην Ελλάδα από διαφορετική θέση.

Από την δική μας πλευρά, ένα επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον άρθρο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα μας την Δευτέρα, γραμμένο από τον συνεργάτη μας κ. Γ. Παπαδόπουλο, σχετικά με θέματα που προκύπτουν από τη νέα διαδικασία υποβολής δηλώσεων παρακράτησης φόρου και βεβαιώσεων αποδοχών. Με τη δημοσίευση των αποφάσεων Α.1099/2019, Α.1100/2019 και Α.1101/2019 επήλθαν αλλαγές στον τρόπο υποβολής των δηλώσεων παρακράτησης φόρου και γεννήθηκαν, ευλόγως, αρκετά ερωτήματα ως προς την ορθή εφαρμογή των οδηγιών. Το άρθρο δίνει απαντήσεις σε εύλογες ερωτήσεις επί των αποφάσεων.

Αλλάζει η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του Ε9. Με τις διατάξεις της τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του Ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.» ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Όσον αφορά το Ε9, οι διατάξεις της τροπολογίας ορίζουν: «1.α. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία, από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σχετικά με τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005 (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, κ.λπ.), η 31 Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των εν λόγω δικαιωμάτων (σήμερα ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των ανωτέρω δικαιωμάτων).»

Με άρθρο του ιδίου σχεδίου νόμου, τροποποιείται το άρθρο 36 του Ν. 2093/2002 και προβλέπεται και για το έτος 2019 (όπως ίσχυε για το έτος 2018) η κατ' εξαίρεση δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα ποσοστά τελών ανάλογα με τους μήνες για τους οποίους γίνεται η άρση, αντί της καταβολής του ετήσιου ποσού που κατά κανόνα ισχύει, υποχρέωση καταβολής αναλογικά των τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους, σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας.

Στην παραπάνω τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ, αντέδρασε μέρος του τύπου με δημοσιεύματα που μιλούσαν για «παγίδες» στον ήδη υφιστάμενο φόρο. Σε αυτά απάντησε με δελτίο τύπου το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικά αναφέρει ότι:

«Σχετικά με δημοσιεύματα του τελευταίου 24ώρου, τα οποία αναφέρονται στην πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για το Ε9 και μιλούν για «παγίδα για έξτρα ΕΝΦΙΑ» και για «τοκισμένο ΕΝΦΙΑ», το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:

Στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, ενσωματώθηκε τροπολογία με την οποία:

1) Παρέχεται πλέον ένα ευρύτατο διάστημα στους πολίτες για να υποβάλλουν τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι παρερμηνείες ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Συγκεκριμένα, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για όλες τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται από την 1/1/2019 και εφεξής, η 31 Μαΐου του επομένου έτους από τη σύσταση, απόκτηση ή μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών, ενώ μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη προθεσμία οριζόταν στις 30 ημέρες από τη σύσταση, απόκτηση ή μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών.

2) Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που θα υποβάλλονται μέχρι και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, με στόχο οι πολίτες να διορθώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση χωρίς την επιβολή προστίμων.

3) Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ-πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.

4) Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31/12/2014 μέχρι και τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου.

Όπως γίνεται κατανοητό, η συγκεκριμένη ρύθμιση έγινε με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών. Πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω, ουδεμία άλλη ρύθμιση ή αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας δεν προβλέπεται».

Στα του κλάδου και ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Με την Αριθμ. A.1123/2019 απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών τροποποιείται η ΠΟΛ.1008/2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2873/2000.

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης:

1. Τροποποιούμε την παρ. 1 της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:

Τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (Α΄ 285) ορίζονται στις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.

Τα προγράμματα διδυμοποίησης (twinning) είναι μία σημαντικότατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σκοπό έχει να υποβοηθήσει την ένταξη των υποψηφίων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και των χωρών της Μεσογείου και των πρώην Σοβιετικών δημοκρατιών. Στοχεύει στη δημιουργία και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων δημοκρατικών θεσμών, οργάνων και υπηρεσιών των χωρών αυτών, την εγκαθίδρυση της οικονομίας της αγοράς, την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου και τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας στις ανωτέρω χώρες Μέσα υλοποίησης είναι κατά κύριο λόγο η αδελφοποίηση Υπουργείων και Δημοσίων φορέων των κρατών μελών με αντίστοιχους φορείς των δικαιούχων χωρών και οι μακροπρόθεσμες αποσπάσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων του Δημοσίου τομέα στις χώρες αυτές, οι οποίοι βοηθούν και κατευθύνουν τους ομολόγους τους στις χώρες αυτές. Άλλα μέσα υλοποίησης είναι η αποστολή εμπειρογνωμόνων για σύντομο χρονικό διάστημα και η διοργάνωση σεμιναρίων.

Με την Ε.2060/16.4.2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ και θέμα «Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης», δίνονται σχετικές οδηγίες σχετικά με την παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών και ειδικά:

Με την ΠΟΛ.1120/2014 διευκρινίσθηκε ότι σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται μόνο οι αμοιβές που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα εάν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τα οποία παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε υπόχρεους του άρθρου 61 του ίδιου νόμου (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.).

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κατά την καταβολή αμοιβών σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης, δεν προκύπτει υποχρέωση παρακράτησης φόρου ούτε από την τρίτη χώρα με την οποία αυτοί συμβάλλονται, με βάση τα αναφερόμενα στην παρ.4 του παρόντος, αλλά ούτε και από τον «εντεταλμένο φορέα» που προβαίνει σε πληρωμές προς αυτούς, καθόσον οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τη δημόσια διοίκηση τρίτης χώρας και όχι προς τον «εντεταλμένο φορέα».

Ωστόσο, ο ημεδαπός «εντεταλμένος φορέας» υποχρεούται στην υποβολή του ετήσιου αρχείου βεβαιώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και αποστέλλει τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων, στην περίπτωση που αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, με τον κωδικό 6 του πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και με μηδενική παρακράτηση φόρου (άρθρο 1 Α.1009/2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ). Τέλος, με τον ίδιο ως άνω κωδικό 6 αποστέλλεται και στην περίπτωση που ο φορέας έκανε παρακράτηση φόρου 20% στις αμοιβές αυτές, έτσι ώστε εισόδημα και παρακρατηθείς φόρος να αποτυπωθεί αντίστοιχα στους κωδ. 403-404 και 605-606 του ΠΙΝΑΚΑ 4Γ2 του εντύπου Ε1 για την ορθή εκκαθάριση της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Μετά την αναστάτωση που δημιουργήθηκε σχετικά με την ασφαλιστική υποχρέωση επί των τίτλων κτήσης, ή των αποδείξεων δαπανών, ο ΕΦΚΑ δημοσίευσε κείμενο με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν τους τίτλους αυτούς. Συγκεκριμένα δίνονται απαντήσεις από πλευράς του φορέα στα ερωτήματα:

· Τι είναι ο Τίτλος Κτήσης;

· Ποιοι ασφαλίζονται με Τίτλο Κτήσης;

· Ποιοι δεν μπορούν να ασφαλιστούν με Τίτλο Κτήσης;

· Ποιοι είναι οι κλάδοι ασφάλισης με τον Τίτλο Κτήσης;

· Που υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές;

· Ποιος επιβαρύνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές;

· Ποιος αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ;

· Τι ισχύει στην περίπτωση που τα πρόσωπα που αμείβονται με Τίτλο Κτήσης ασκούν ταυτόχρονα και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή;

· Τι ισχύει σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ;

· Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος για να ασφαλιστεί με Τίτλο Κτήσης;

· Τι πρέπει να κάνει ο εκδότης του Τίτλου Κτήσης;

· Συνταξιούχος για τον οποίον εκδίδεται Τίτλος Κτήσης ασφαλίζεται;

· Εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 20 του Ν.4387/2016; (περί αναστολής-περικοπής της σύνταξης)

Τις απαντήσεις όπως πάντα, θα τις βρείτε στον ιστότοπό μας.

Το χαρτί παράγεται από το ξύλο, το επεξεργασμένο ξύλο σημαίνει καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (εφόσον τα δένδρα δεν είναι καλλιεργήσιμα), συνεπώς όπου μπορεί να αντικατασταθεί το χαρτί με ψηφιακά αρχεία, είναι πολλαπλώς επωφελές. Έτσι, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, στο συνέδριο του Athens Tax Forum, μετά το Πάσχα θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία το σύστημα της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων. Η ΑΑΔΕ άρχισε να στήνει την ηλεκτρονική εφαρμογή, την οποία θα χρησιμοποιούν οι επιτηδευματίες για να ενημερώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο τα βιβλία τους με τα έσοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιούν κάθε μήνα. Φυσικά, πρωταρχικός σκοπός της ΑΑΔΕ με το μέτρο δεν είναι το «δέντρο» αλλά το δάσος και όπου δάσος η φοροδιαφυγή που αναμένεται να δεχτεί ένα ακόμα πλήγμα.

Η εργασιακή εβδομάδα κάπου εδώ τελειώνει και ακολουθεί η Εβδομάδα που έρχεται, η Μεγάλη Εβδομάδα. Από τα αναμενόμενα οι επερχόμενες τροποποιήσεις του Ν.4548/2018 σχετικά με την αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), με τις διατάξεις της νέας τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Οι τροποποιήσεις αναφέρονται στα εξής σημεία:

· Καθίστανται υπόχρεοι οι αρμόδιοι ελεγκτές, για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης εταιρειών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυτών γίνει κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο αυτών δεν προβαίνει στη συγκεκριμένη υποχρέωση.

· Δίνεται η δυνατότητα υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα, στα οποία το ΔΣ αυτών έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξή τους.

Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και εμείς. Την εβδομάδα που έρχεται, να ζήσετε την κατάνυξη του Θείου Πάθους και τη λύτρωση της Ανάστασης. Αν και εσείς οι ίδιοι «διάγετε βίο παθών», σας ευχόμαστε ολόψυχα να βρείτε - να βρούμε και την δική μας λύτρωση των προσωπικών μας παθών μέσα από την Ανάσταση του Κυρίου. Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλους σας.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έντυπο > Ε9