17/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Α.Νάκας: Οι προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. διασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση στην «e-Δ.Ο.Υ.»

Σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων το οποίο φέρνει ακόμη πιο κοντά την «e-Δ.Ο.Υ.» χαρακτηρίζει την προαναγγελθείσα από την Α.Α.Δ.Ε. καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ο φοροτεχνικός κ. Αστέριος Νάκας, μέλος του Δ.Σ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε..

Αναλύοντας τις επιπτώσεις των αλλαγών στην καθημερινή λειτουργία των λογιστικών γραφείων, υπογραμμίζει πως η ομαλή μετάβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία προϋποθέτει συγκεκριμένες ενέργειες εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης, τις οποίες έχει προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Όπως επισημαίνει, «η Α.Α.Δ.Ε. για τη μετάβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία θα πρέπει – σε συνεννόηση με τον κλάδο μας - να δώσει τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής, τουλάχιστον εννέα μήνες» και συμπληρώνει : «Λείπει ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι από το παζλ, που λέγεται πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής του κατά νόμου Λογιστή – Φοροτεχνικού».

Ο κύριος Νάκας επεξηγεί τη διαδικασία υποβολής των μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε ο κ. Πιτσιλής στην πρόσφατη συνάντηση του με εκπροσώπους της Διοίκησης της Π.Ο.Φ.Ε.Ε..

Το μέλος του Δ.Σ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προτείνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων προκειμένου όλες οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν σύγχρονες λύσεις μηχανογράφησης. Βάζει «θετικό πρόσημο» στις προοπτικές του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού, εκφράζει όμως την αντίθεσή του στην ανεξέλεγκτη διεύρυνση της γκάμας των υπηρεσιών που προσφέρουν μέσω της διεκπεραίωσης παντός είδους υποβολής αιτήσεως από τους φορολογούμενους προς τους φορείς του Δημοσίου.

E7 | Τι θα σημάνει για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, λογιστές και φοροτεχνικούς η καθιέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων, την οποία σχεδιάζει και έχει προαναγγείλει η Α.Α.Δ.Ε.; Ποιες είναι οι σημαντικότερες προϋποθέσεις που θέτει η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς;

Η καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων την οποία έχει προαναγγείλει η Α.Α.Δ.Ε., θα σημάνει μία νέα εποχή στον τρόπο λειτουργίας του φορολογικού συστήματος, μέσα από τις τρέχουσες εξελίξεις της τεχνολογίας. Ακόμη, θα σημάνει και την αρχή της «ηλεκτρονικοποίησης» όλων των φορολογικών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης, αφού η Α.Α.Δ.Ε. θα έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεσή της για αυτή την πραγματοποίηση. Για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις αποτελεί ένα καίριο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό τους και μαζί με τη διαφάνεια των συναλλαγών αποτελεί ασπίδα των υγιών επιχειρήσεων που θέλουν τον ανταγωνισμό να αποτελεί προτέρημα και όχι μειονέκτημα για τη λειτουργία τους. Όσον αφορά τον κλάδο μας, αποτελεί ένα εγχείρημα που πάλι ο Λογιστής – Φοροτεχνικός καλείται να υλοποιήσει. Αναμένουμε από τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. να υιοθετήσει τις θέσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. όπως έχουν γνωστοποιηθεί με την επιστολή που απέστειλε η Ομοσπονδία στις 6 Μαρτίου 2019 στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις που θέτει η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την υλοποίηση τους είναι:

α) η πιστοποίηση (certification) και διαπίστευση (accreditation) της διαδικασίας ενημέρωσής τους, από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο Λογιστή – Φοροτεχνικό, συνδυαστικά με τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και την υποβολή των κάθε είδους δηλώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την προς τούτο προσαρμογή τους. (σχετ. άρθρο 1 του Ν.2515/1997, άρθρο 38 του Ν.2873/2000, άρθρο 2 του Π.Δ. 340/1998, άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

β) η κατάργηση των Μ.Υ.Φ. και

γ) η απάλειψη της επιβολής προστίμων των τροποποιητικών δηλώσεων σε εμπρόθεσμη πάντα αρχική κάθε είδους φορολογίας σε συνδυασμό πάντα με τη μείωση των αδικαιολόγητα υψηλών προστίμων εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων.

Σε κάθε περίπτωση η Α.Α.Δ.Ε. για τη μετάβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία θα πρέπει - σε συνεννόηση με τον κλάδο μας - να δώσει τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής που κατά την άποψή μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα μήνες. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μετά από επικοινωνία με τις Ενώσεις της στις προτάσεις της αναφέρει 17 σημεία για την καλύτερη διαχείριση – σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών βιβλίων.

E7 | Πόσο κοντά είναι στη χώρα μας η «e-Δ.Ο.Υ.»; Ποια είναι τα απαραίτητα βήματα για την υλοποίησή της;

Με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων από την Α.Α.Δ.Ε., η υλοποίηση ενός νέου εγχειρήματος όπως είναι η «e-Δ.Ο.Υ.», πιστεύω έρχεται ακόμα πιο κοντά. Ωστόσο, λείπει ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι από το παζλ, που λέγεται πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής του κατά νόμου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Η Ομοσπονδία μας χρόνια τώρα διεκδικεί την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής στο επάγγελμά μας, διότι μέσα από αυτό θα μπορέσει η Α.Α.Δ.Ε. να πραγματοποιήσει πολλούς στόχους της, όπως είναι και η «e-Δ.Ο.Υ.». Μην ξεχνάμε επίσης ότι μέσα από εμάς τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς υλοποιείται η οποιαδήποτε δημοσιονομική πολιτική καθώς και ότι τα γραφεία μας εξυπηρετούν το 97% περίπου των ασφαλιστικών, εργατικών και φορολογικών υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

E7 | Οι σύγχρονες λύσεις μηχανογράφησης αποτελούν για τις επιχειρήσεις όρο επιβίωσης και ανάπτυξης. Παρόλα αυτά πολλοί μικρομεσαίοι καθυστερούν στην υιοθέτησή τους. Τι είναι αυτό που λείπει; Κίνητρα; Οικονομικά μέσα; Γνώση; Σχεδιασμός;

Αναμφισβήτητα η γνώση και ο σχεδιασμός υπάρχουν, πιστεύω από όλους τους επιχειρηματίες. Αυτό που δεν υπάρχει όμως είναι το κίνητρο και τα οικονομικά μέσα στις επιχειρήσεις για να το πραγματοποιήσουν. Θεωρώ ότι η καλύτερη λύση θα ήταν ένα φορολογικό κίνητρο από πλευράς πολιτείας που θα αποδίδει οικονομικά στην επιχείρηση. Δηλαδή, εφόσον η πολιτεία δεν έχει τους Δημόσιους πόρους να το χρηματοδοτήσει μέσω προγραμμάτων, θα μπορούσε να το κάνει έμμεσα, βάσει των φορολογικών κινήτρων, δηλαδή, να έχει δικαίωμα η επιχείρηση τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό αλλά και το λογισμικό να το αποσβένει ολόκληρο μέσα στην χρήση, χωρίς τον περιορισμό των 1.500,00 ευρώ ανά πάγιο. Έτσι, η επιχείρηση θα αύξανε τις αποσβέσεις της, θα μείωνε το φορολογητέο αποτέλεσμα και θα εξοικονομούσε χρήματα από την πληρωμή του φόρου και κατ’ επέκταση του Ε.Φ.Κ.Α.. Βάζοντας η Α.Α.Δ.Ε. και κάποιες δικλείδες ασφαλείας προς αποφυγή καταστρατήγησης του μέτρου, πιστεύω όλο αυτό θα αποτελούσε ένα ισχυρό κίνητρο για τον επιχειρηματία.

E7 | Ποιες είναι οι προοπτικές για το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού; Θεωρείτε θετικό ή αρνητικό το γεγονός ότι διευρύνεται η γκάμα των υπηρεσιών που συνδέονται με τα λογιστικά γραφεία;

Κατά την ταπεινή μου άποψη, οι προοπτικές του επαγγέλματός μας έχουν θετικό πρόσημο. Πιστεύω ότι με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ο Λογιστής – Φοροτεχνικός γίνεται πλέον απαραίτητος για τις επιχειρήσεις. Ένα πράγμα που είναι αναγκαίο όμως για τους συναδέλφους και το οποίο λέω συνέχεια: είναι η γνώση, διότι η γνώση είναι δύναμη και όταν είσαι δυνατός στο επάγγελμά σου τότε σίγουρα δεν σε φοβίζουν οι αλλαγές και ατενίζεις το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Το μόνο θετικό γεγονός που βρίσκω στη διεύρυνση της γκάμας των υπηρεσιών στα λογιστικά γραφεία με τις αιτήσεις επιδομάτων κ.λπ., είναι ότι βοηθήθηκαν αρκετοί συνάδελφοι που είχε μειωθεί η δουλειά τους λόγω κρίσης και κλεισίματος επιχειρήσεων. Ειδάλλως, το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού δεν είναι να κάνει αιτήσεις για όποιο επίδομα υπάρχει ή για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται τους κωδικούς του TAXIS. Δεν γίνεται ο λογιστής να είναι παντογνώστης όλων των νομοθετημάτων της χώρας. Κατά την προσωπική μου άποψη η εργασία μας έχει να κάνει μόνο - και το τονίζω αυτό - μόνο με τη λογιστική, τη Φορολογία καθώς επίσης και τις υπηρεσίες Μισθοδοσίας και ό,τι απορρέει από αυτά. Ξέρετε, έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στις Δημόσιες Υπηρεσίες που απευθύνεται ο πολίτης, όπως ενδεικτικά αναφέρω π.χ. Κ.Ε.Π., ΔΗΜΟΙ, Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ. να του απαντάνε οι υπάλληλοι με τη φράση «πήγαινε στον Λογιστή, ξέρει αυτός», η οποία βέβαια με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Πιστέψτε με, θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να το αλλάξω και να μάθουν επιτέλους σε κάθε υπηρεσία να σέβονται τους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς.

E7 | Είστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή των λογιστών στα κοινά μέσω των συλλόγων και οργανώσεων τους;

Σαφώς και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στο θέμα αυτό γιατί πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. βέβαια τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μία σημαντική αύξηση στον αριθμό των μελών της. Το σημαντικό βέβαια είναι να καταλάβουν οι συνάδελφοι κατά συνείδηση, ότι ο μόνος συνδικαλιστικός φορέας στην χώρα μας για τον κλάδο των Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών είναι η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και κάνοντας εγγραφή στους τοπικούς συλλόγους και ενδυναμώνοντάς τους, ισχυροποιούν τη θέση της Ομοσπονδίας απέναντι στους θεσμικούς φορείς της πολιτείας, βοηθώντας έτσι στην εντονότερη διαπραγμάτευση για τα δικαιώματα του κλάδου μας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Αστέριου Νάκα στο τεύχος Απριλίου 2019 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΠΟΦΕΕ, Ηλεκτρονικά βιβλία, e-ΔΟΥ, Επαγγέλματα > Λογιστής, Επαγγέλματα > Φοροτεχνικός