12/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Πώς θα μειώσετε τον φόρο

Όλο και συχνότερα, οι φορολογούμενοι ρωτούν τους συναδέλφους με ποιόν τρόπο θα μειώσουν τον φόρο που τους έχει επιβληθεί ή με ποιον τρόπο δεν θα πληρώσουν υψηλό φόρο εισοδήματος.

Και όχι άδικα, δεδομένου ότι η τελευταία δεκαετία έχει αποδειχτεί από τις πιο δύσκολες οικονομικά για όλους τους φορολογουμένους, αφού οι επιβαρύνσεις που έχουν υποστεί δεν οφείλονται μόνο στην αύξηση του ποσοστού φορολόγησης σε όλες τις κλίμακες, αλλά και στη δημιουργία νέων πρόσθετων άμεσων ή έμμεσων φορολογικών επιβαρύνσεων, σε συνδυασμό με τη μείωση μισθών και συντάξεων, καθώς επίσης και την αύξηση των τιμών σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, είτε πρόκειται για προϊόντα, είτε πρόκειται για υπηρεσίες. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να αυξάνονται μαθηματικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, τόσο από φυσικά, όσο και από νομικά πρόσωπα, γεγονός που μετατρέπει τις εξαγγελίες για ρυθμίσεις σε πανάκεια.

Στο άρθρο μας αυτήν την εβδομάδα αποφασίσαμε να ασχοληθούμε εκτενώς με τους κωδικούς του πίνακα 7 του φορολογικού εντύπου Ε1, με τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να μειωθεί ο φόρος ή και να εξαλειφθεί. Σίγουρα ο εν λόγω πίνακας στο παρελθόν ήταν πολύ πλουσιότερος, αλλά ακόμη υπάρχει και δίνει μερικές λύσεις στους φορολογούμενους.

Ας ξεκινήσουμε όμως από τον διαχωρισμό του είδους εισοδημάτων: Το φορολογητέο εισόδημα κάθε χρόνο, βάσει των όσων ορίζει ο Ν.4172/2013 της φορολογίας εισοδήματος, είναι το υψηλότερο ανάμεσα στη σύγκριση του πραγματικού σε σχέση με αυτό που προκύπτει από τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού.

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ :

Στην περίπτωση που το τεκμαρτό εισόδημα είναι υψηλότερο από το πραγματικό, ο τρόπος μείωσης του φόρου είναι να ασχοληθούμε με τους κωδικούς του πίνακα 6 του εντύπου Ε1, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τηρούμε τις προϋποθέσεις. Σε παλαιότερα άρθρα μας έχουμε αναφερθεί εκτενέστερα σε περιπτώσεις αύξησης του εισοδήματος από διάφορες πηγές και τους τρόπους εκμετάλλευσής του μελλοντικά. (Βλ. άρθρα: 1. Ανάλωση κεφαλαίου:Πως μπορείτε να γλιτώσετε φόρο και μείωση επιδομάτων, 2. Ζητείται επειγόντως γαμπρός ή νύφη)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ :

Στην περίπτωση που το υψηλότερο εισόδημα είναι το πραγματικό, δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι άμεσο από τον πίνακα 6 του Ε1, αφού τα τεκμήρια έχουν καλυφθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι μόνοι κωδικοί οι οποίοι θα καταφέρουν να μειώσουν τον φόρο είναι οι κωδικοί του πίνακα 7.

Ας δούμε όμως τον καθένα κωδικό ξεχωριστά και πώς μπορεί να μειώσει τον φόρο και σε ποιο ποσοστό:

Κωδ.049-050 Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών :

Ο κωδικός αναφέρεται στη μείωση φόρου 1.900€-2.100€ υπό προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα τη χρήση τραπεζικού μέσου συναλλαγής και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 16 του Ν.4172/2013. Ο συγκεκριμένος κωδικός βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε, αφορά μόνο όσους έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 12 του Ν.4172/2013, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες. Η μη συμπλήρωση του κωδικού αυτού επιφέρει αύξηση φόρου κατά 22%, όπως ομοίως επιφέρει και το ποσό της μη κάλυψης δαπανών από τον μισθωτό.

Κωδ.059-060 Δωρεές χρηματικών ποσών (άρθρο 19 Κ.Φ.Ε.) :

Αφορά δωρεές άνω των 100€ που γίνονται σε δημόσιο, ιερούς ναούς, ιδρύματα, σωματεία μη κερδοσκοπικά, κ.λπ.. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μείωση φόρου κατά το 10% της αξίας της δωρεάς. Βασική προϋπόθεση για να γίνεται δεκτή η έκπτωση φόρου είναι η δωρεά να δίνεται με τραπεζική κατάθεση, όπου αναγράφεται ξεκάθαρα το όνομα του δωρητή σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου.

Κωδ.075-076 Δωρεές χρηματικών ποσών στον λογαριασμό αλληλοβοήθειας, για την απόσβεση του δημοσίου χρέους :

Είναι ανενεργοί πλέον, ύστερα και από την ΠΟΛ.1068/2018.

Κωδ.061-062 Πολιτιστικές χορηγίες του Ν.3525/2007 :

Αφορά χορηγίες άνω των 100€ στο δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., που έχουν σκοπούς πολιτιστικούς. Ολόκληρο το ποσό αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, υπό την προϋπόθεση να μην ξεπερνά το 10% του φορολογούμενου εισοδήματος, αλλά και να μην έχει ληφθεί υπόψη για έκπτωση με άλλη διάταξη του νόμου. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται αυτόματα από τα στοιχεία που έχουν δώσει οι φορείς που λαμβάνουν τις χορηγίες και δεν μπορεί να συμπληρωθεί χειρόγραφα από τον φορολογούμενο.

Κωδ.077-078 Μισθώματα επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα :

Ο κωδικός αυτός αναφέρεται σε συγκεκριμένου είδους επιχειρήσεις που εδρεύουν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μεταξουργείου. Οι επιχειρήσεις αυτές σε περίπτωση που πληρώνουν ενοίκιο για την έδρα τους, αφαιρείται από τον φόρο το διπλάσιο ποσό του ενοικίου, με ανώτατο χρονικό όριο τα 5 έτη από την πρώτη εγκατάσταση, βάσει της έναρξης της επιχείρησης.

Κωδ.663-664, κωδ.033-035 & κωδ.034-036 Ποσό επένδυσης για κινηματογραφικές ταινίες :

Αφόρα όσους ιδιώτες επενδύουν σε ταινίες μεγάλου μήκους, οι οποίες θα προβληθούν σε κινηματογραφική αίθουσα. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από το ετήσιο εισόδημα το 40% της επένδυσης, εφόσον το πρόσωπο που χορηγεί δεν δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα. Αντίστοιχα, αφαιρείται από το ετήσιο εισόδημα το 20% της επένδυσης εφόσον το πρόσωπο που χορηγεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα ή είναι μέλος - μέτοχος νομικού προσώπου που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο έκπτωσης είναι το 20% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου.

Κωδ.055-056 Ποσό δαπάνης για την ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων (άρθρο 8, Ν.3023/2002) :

Αφορά ποσά χορηγιών άνω των 100€ και έως 20.000€, με τη βασική προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Επίσης, εάν το ποσό υπερβαίνει τα 300€, αποτελεί τεκμήριο και πρέπει να αναγραφεί και στους κωδ.725-726 του πίνακα 5. Τέλος, εάν το ύψος του ποσού είναι άνω των 500€, η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά στην τράπεζα, ενώ εάν είναι μικρότερο των 500€, θα πρέπει να εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης με αναλυτικά τα στοιχεία του καταθέτη.

Κωδ.057-058 Ποσό δαπάνης για την ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφίων Βουλής Ελλήνων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 8, Ν.3023/2002) :

Αφορά ποσά χορηγιών άνω των 100€ και έως 5.000€, με τη βασική προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Επίσης, εάν το ποσό υπερβαίνει τα 300€, αποτελεί τεκμήριο και πρέπει να αναγραφεί και στους κωδ.725-726 του πίνακα 5. Τέλος, εάν το ύψος του ποσού είναι άνω των 500€, η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά στην τράπεζα, ενώ εάν είναι μικρότερο των 500€, θα πρέπει να εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης με αναλυτικά τα στοιχεία του καταθέτη.

Όπως έχουμε αντιληφθεί, οι κωδικοί οι οποίοι μειώνουν τον φόρο λιγοστεύουν αντί να αυξάνονται, αφού όλο και περισσότεροι κωδικοί καταργούνται, με τελευταίους τους κωδικούς 051-052 που αφορούσαν τις δαπάνες υγείας, που πλέον απουσιάζουν εντελώς από το έντυπο. Επίσης, απουσιάζουν εδώ και πολλά χρόνια από το έντυπο οι κωδικοί που αφορούσαν τα ιδιωτικά ασφάλιστρα, τους τόκους δανείων πρώτης κατοικίας, τα φροντιστήρια, το ενοίκιο πρώτης κατοικίας, που πλέον δεν αποτελεί φοροαπαλλαγή και πολλοί άλλοι. Αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει αρκετοί από αυτούς να επανέλθουν, καθώς επίσης και να αλλάξουν φιλοσοφία οι κωδικοί 049-050, ώστε να υπάρχουν πραγματικά κίνητρα στους φορολογούμενους.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογικές δηλώσεις, Τεκμαρτό Εισόδημα