05/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Μια πρώτη ματιά στα βασικά σημεία των Φορολογικών Δηλώσεων του 2019

Πέρασε η πρώτη εβδομάδα από την έναρξη των Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος και από τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, περίπου 60.000 φορολογούμενοι, μέχρι στιγμής, έχουν στείλει τις φορολογικές τους δηλώσεις θέλοντας να ξεμπερδεύουν γρήγορα με αυτήν τους την υποχρέωση. Ο μαραθώνιος όμως τώρα ξεκινά

Προτού όμως αναφερθούμε στα των δηλώσεων, που θα είναι και το κύριο θέμα του σημερινού μας άρθρου, θα ανοίξουμε μια παρένθεση αναφορικά με τους υπόχρεους πληρωμής του επικουρικού τους ταμείου ΕΤΕΑΕΠ. Συγκεκριμένα, από σήμερα θα μπορούν Γιατροί, Δικηγόροι, Μηχανικοί, Αρτοποιοί και Βενζινοπώλες να καταβάλλουν τις εισφορές τους στο επικουρικό ταμείο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στον ιστότοπο του www.eteaep.gr και με την ταυτότητα πληρωμής που θα κατεβάζουν θα μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους. Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιες οφειλές όμως, αφού η ταυτότητα πληρωμής των οφειλών είναι μία και μοναδική και αφορά το 2017, το 2018 και τις τρέχουσες...

Βάσει του ενημερωτικού σημειώματος που αναρτήθηκε, με κάθε καταβολή θα εξοφλούνται οι οφειλές κατά προτεραιότητα. Αφαιρούνται πρώτα οι τρέχουσες προσαυξήσεις, εάν τυχόν υπάρχουν, απαιτούμενες δόσεις 2017, απαιτούμενες δόσεις 2018, τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα, παλαιότερες τρέχουσες εισφορές και τρέχουσα εισφορά. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εάν θέλουν να φανούν συνεπείς και σε αυτήν τους την υποχρέωση, οι συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε μήνα επιπλέον ένα αξιοσέβαστο ποσό στο επικουρικό τους ταμείο, όπως έκαναν και πριν το 2017.

Αναφορικά τώρα με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ας δούμε τα βασικά που θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ανεξαιρέτως οι φορολογούμενοι:

  • Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κι έχουν τεκμαρτό ή πραγματικό εισόδημα, καθώς και ανήλικα τέκνα τα οποία αποκτούν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις.
  • Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου για όλα τα νομικά πρόσωπα και για το μεγαλύτερο μέρος των φυσικών προσώπων.
  • Για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρεία με απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 15 Ιουλίου.
  • Έως τις 31 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν δήλωση όσα άτομα έχουν αιτηθεί τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας, με την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που ορίζει η ΠΟΛ.1201/2017.
  • Επίσης έως τις 31 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. οι κληρονόμοι των φυσικών προσώπων που απεβίωσαν το 2018.
  • Τα έγγαμα ζευγάρια, καθώς και αυτά που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, εκτός εάν έχουν δηλώσει διάσταση, έχουν καταθέσει την αίτηση διαζυγίου ή έχουν υποβάλλει αίτημα για υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Τα ζευγάρια που παντρευτήκαν το 2019 μπορούν να συμπληρώσουν την εν λόγω ηλεκτρονική αίτηση μέχρι και πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσής τους, ώστε να υποβάλλουν τη δήλωσή τους χωριστά.
  • Η εξόφληση γίνεται σε 3 ισόποσες δόσεις, ανα δίμηνο, με προθεσμίες πληρωμής το τέλος Ιουλίου, τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος Νοεμβρίου για τα φυσικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, θα πληρώσουν την εκκαθάριση σε δύο δόσεις (τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος Νοεμβρίου), ενώ αυτά που θα υποβάλλουν νόμιμα τις δηλώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου, θα πληρώσουν την εκκαθάριση σε μία δόση που θα είναι τον Ιανουάριο του 2020.

Βασική καινοτομία των φετινών δηλώσεων αποτελεί το γεγονός ότι η εκκαθάριση της δήλωσης θα εκδίδεται χωριστά για τα ζευγάρια που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Ως εκ τούτου, πλέον οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει ο καθένας το δικό του iban στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης, ειδικά στην περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό ποσό εκκαθάρισης για έναν εκ των δύο. Μάλιστα θα πρέπει στους δικαιούχους του ΙΒΑΝ που αναγράφεται στη δήλωση, να είναι ο φορολογούμενος που έχει την επιστροφή, προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί μετά τις σχετικές διαδικασίες και τους τυχόν συμψηφισμούς.

Αξίζει βέβαια να τονίσουμε ότι θα εκδίδεται ξεχωριστή πράξη προσδιορισμού φόρου για τους δύο φορολογούμενους και τυχόν επιστροφή του ενός δεν θα συμψηφίζεται με τυχόν οφειλή του αλλού. Άρα, με λίγα λόγια, θα προκύψουν περισσότερα βεβαιωμένα ποσά, αφού οι χρεωστικές δηλώσεις των έγγαμων θα δημιουργούν δύο διαφορετικές ταυτότητες οφειλής. Μέσω αυτής της διαδικασίας ενδεχομένως θα δημιουργηθεί μια επιπλέον ανάγκη, όπου θα πρέπει ο καθένας να έχει τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, αφού το χρεωστικό ποσό της συζύγου δεν θα υπάρχει δυνατότητα να είναι διαχειρίσιμο από τους κωδικούς του συζύγου. Για παράδειγμα, εάν η σύζυγος θέλει να κάνει ρύθμιση, θα πρέπει να έχει τους δικούς της κωδικούς.

Εκτός αυτού όμως, θα δημιουργηθούν και περισσότερες επιστροφές, αφού δεν θα συμψηφίζονται με το χρεωστικό ποσό του άλλου. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη λύσης του θέματος που υπάρχει με τις επιστροφές, που εάν θες να μάθεις την τύχη τους, θα πρέπει να κάνεις επίσκεψη στην εφορία, όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενά μας άρθρα. Θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης της ύπαρξης της επιστροφής, αλλά και της πορείας ολοκλήρωσής της ηλεκτρονικά, ώστε να μειωθούν οι επισκέψεις και να περιοριστούν αρχικά στη διαδικασία της αίτησης. Το ιδανικό βέβαια θα ήταν να μπορείς να αιτηθείς ηλεκτρονικά τον συμψηφισμό…

Σε ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να αναφερθούμε είναι στους κωδικούς 049-050, που θα πρέπει να συμπληρωθούν από όσους έχουν εισόδημα που θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει προκειμένου να πάρουν την πολυπόθητη έκπτωση φόρου των 1.900€ - 2.100€, όπου θα πρέπει να έχει καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό δαπανών βάσει του δηλωθέντος εισοδήματος σύμφωνα με τον πίνακα:

Εισόδημα σε Ευρώ

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης

1 € - 10.000€

10%

10.001€ – 30.000€

15%

30.000€ και άνω

20% και έως 30.000€

Στη χθεσινή Απόφαση Α.1109/2019 που δημοσιεύθηκε, δίνονται νεότερες οδηγίες για τις δαπάνες που θα πρέπει να παρουσιάσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά και για τους φορολογούμενους που μπορούν να προσκομίσουν χειρόγραφες αποδείξεις, εκτός αυτών που έχουν κάνει με τη χρήση του «πλαστικού χρήματος».

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τα ζευγάρια που επέλεξαν να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, στα οποία δεν θα δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς των αποδείξεων από τον έναν στον άλλον. Θα πρέπει με άλλα λόγια να έχει ο καθένας τις δικές του δαπάνες, ώστε να τύχει του αφορολόγητου.

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιστροφή φόρου, Αφορολόγητο, Φορολογικές δηλώσεις, Συμψηφισμός φόρου, Πληρωμή με κάρτα, Εισφορές, ΕΤΕΑΕΠ, Επιστροφή φόρου εισοδήματος, Χωριστές δηλώσεις συζύγων, Επικουρικό ταμείο, Εκκαθάριση