22/03/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Ένα ακόμα βαθιά ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο πέρασε, ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον στοχασμό και στην πολιτική φιλοσοφία. Υπάρχει τελικά «ολιγαρκής αφθονία» ή ο επιθετικός προσδιορισμός είναι οξύμωρος σε σχέση με το δηλούμενο; Κατά τον Λατούς, ουσία της θεωρίας του είναι η αποανάπτυξη. Αντιπροσωπεύει μια λέξη που αν και περιγράφει την υπανάπτυξη ουσιαστικά επιχειρεί να την ωραιοποιήσει μέσα από οικολογικά ουτοπικά μοντέλα. «Απέναντι στο αδιέξοδο των πολιτικών λιτότητας και την οικολογική ανάγκη να εξέλθει κάποιος από την κοινωνία της ανάπτυξης, μόνον ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από το σχέδιο της αποανάπτυξης μπορεί να επιλύσει την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει χώρες όπως η Ελλάδα». Είναι τελικά ένα μοντέλο εφικτό, ή τελικά οι δυτικές κοινωνίες έλκονται περισσότερο από μοντέλα κοινωνικής αφθονίας, έστω και αν αυτά δέχθηκαν σφοδρές επιθέσεις, όπως το σχετικό έργο του John Kenneth Galbraith.

Και επειδή θα πρέπει να έχουμε αυτογνωσία για το τι συμβαίνει ακριβώς με την απασχόληση και την ανεργία στην Ελλάδα, ας ρίξουμε μια ματιά στα σχετικά στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν. Την τελευταία λοιπόν θέση στην ΕΕ σε ό,τι αφορά τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας είχε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα τη Δευτέρα η Eurostat. Συγκεκριμένα ο δείκτης διαθέσιμων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα ήταν 0,4%, σε σχέση με 0,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 0,1% το ίδιο τρίμηνο του 2017. Ακολουθούν η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία (0,9%). Στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 2,3%. Φυσικά το ερώτημα τίθεται στο πως είναι δυνατόν να μειώνεται η ανεργία και ταυτόχρονα να μειώνονται οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Μάλλον η απάντηση είναι πολύ απλή, επειδή εκτός από τη μικρή οργανική μείωση της ανεργίας, η φαινομενική μείωση των ποσοστών οφείλεται στη μεγάλη αύξηση της ημιαπασχόλησης και φυσικά στο τεράστιο κύμα μετανάστευσης του καλύτερου δυναμικού της χώρας (Brain drain). Βέβαια, δύο ημιαπασχολούμενοι, μειώνουν την ανεργία του ενός πλήρως εργαζόμενου και του ενός ανέργου, μόνο που πλέον και οι δύο είναι οριακά βιώσιμοι (stragglers), διαλύοντας ακόμα περισσότερο τη σχεδόν πλέον ανύπαρκτη μεσαία τάξη της χώρας.

Με Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή, που υπογράφηκαν τη Δευτέρα, καθορίζεται νέος ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (αρχικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων, καθώς και τροποποιητικών). Συγκεκριμένα, την Τετάρτη, εκδόθηκαν οι εξής Αποφάσεις του κ. Διοικητή:

Α.1099/2019 «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις».

Α.1101/2019 «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του N.4172/2013».

Α.1100/2019 «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013.».

Ειδικότερα, με τις Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπεται:

1. Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της μηνιαίας δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (χρεωστική, πιστωτική ή και μηδενική), που αφορά το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από αυτούς. Μέχρι σήμερα, η δήλωση αυτή υποβαλλόταν συγκεντρωτικά από τον εργοδότη για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούσε και δηλωνόταν το σύνολο του φόρου που είχε παρακρατηθεί.

Η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος ή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Φ.Δ. στις μηδενικές δηλώσεις φόρου και εισφοράς που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

2. Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της μηνιαίας δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου κατά περίπτωση, για αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, αμοιβές δικηγόρων και μερίσματα δικηγόρων, με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από αυτούς. Προαιρετικά, η μηνιαία δήλωση μπορεί να υποβάλλεται και για περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου για απόδοση.

Μέχρι σήμερα, η δήλωση αυτή υποβαλλόταν συγκεντρωτικά από τον καταβάλλοντα για το σύνολο των αμοιβών που είχε καταβάλει και δηλωνόταν το σύνολο του φόρου που είχε παρακρατηθεί.

Οι μηδενικές δηλώσεις για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση υποβάλλονται προαιρετικά.

Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο σε παρακράτηση.

Με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ή εκδίδεται τίτλος έκπτωσης σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης από την οποία προκύπτει μικρότερο χρεωστικό ποσό από αυτό της προηγούμενης δήλωσης.

3. Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου για το εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, με αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε έναν από αυτούς.

Μέχρι σήμερα, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονταν έγχαρτα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.. Από το έτος 2019 και εξής, με την αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων και του φόρου που παρακρατήθηκε, θα συμπληρώνονται αυτόματα και οι αντίστοιχες ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών/Συντάξεων, Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα, και Εισοδημάτων από Τόκους, Μερίσματα, Δικαιώματα. Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων απόδοσης των παρακρατούμενων φόρων και οι Πίνακες Κωδικοποίησης για την καταχώρηση αναλυτικά των στοιχείων ανά ΑΦΜ δικαιούχου, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής», με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ή εκδίδεται τίτλος έκπτωσης σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης από την οποία προκύπτει μικρότερο χρεωστικό ποσό από αυτό της προηγούμενης δήλωσης.

Δήλωση με βάση τις διατάξεις της παρούσας υποβάλλεται και για τους δικαιούχους εισοδημάτων όταν από τις οικείες ΣΑΔΦ προβλέπεται μηδενικός συντελεστής παρακράτησης.

Ως «καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής» νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του N.4172/2013.

Ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, σε κάθε περίπτωση, νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα.

Η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή ή την πίστωση των ποσών των σχετικών εισοδημάτων.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για πληρωμές που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση της παρούσας και εφεξής.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο συντελεστής παρακράτησης επί φόρου μερισμάτων, έχει μειωθεί από 1/1/2019 σε 10%. (Όπως η παρ.1 του άρθρου 40 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 65 Ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48/14-03-2019) και σύμφωνα με την παρ.3 του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2019 και μετά).

Από την ΑΑΔΕ και η επόμενη είδηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ το έντυπο Ν μπορεί να υποβληθεί με τις διατάξεις του N.4512/18. (Άρθρα 71Α, 71Β και 71Γ Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε.). Για την επιβολή και βεβαίωση του προστίμου του άρθρου 58 του Ν.4174/2013 θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Από τα άρθρα της Επιστημονικής μας Ομάδας, σχετικά με την αναπροσαρμογή του ανώτατου πλαφόν κατά την υποβολή της Α.Π.Δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 «Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.»

Μετά τον καθορισμό νέου κατώτατου μισθού με την με Αριθμ.οικ. 4241/127/30-01-2019 απόφαση του υπουργείου Εργασίας στα 650 ευρώ, δημιουργήθηκε το ζήτημα της αναπροσαρμογής του πλαφόν στις ασφαλιστικές εισφορές από 5.860,80 ευρώ, σε 6.500,00 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν αποδοχές μισθοδοσίας μεγαλύτερες των 5.860,80 € μέχρι τις 18 Μαρτίου υποβλήθηκαν επιτυχώς όλες οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του Φεβρουαρίου 2019 με πλαφόν αποδοχών υπολογισμού εισφορών το ποσό αυτό (5.860,80€). Στις 19/3 το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΚΑ μπήκε σε συντήρηση, ώστε να αναδιαμορφωθεί το πλαφόν αυτό στα 6.500€, με αποτέλεσμα πλέον να βγαίνει σφάλμα στις ΑΠΔ με το προηγούμενο πλαφόν εισφορών (5.860,80€).

Ζήτημα δημιουργείται με τις ΑΠΔ που ήδη υποβλήθηκαν. Αναμένοντας και σχετικές οδηγίες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι προκύπτει ανάγκη επανυπολογισμού της μισθοδοσίας στις περιπτώσεις των αποδοχών που υπερβαίνουν το νέο πλαφόν για τον σωστό υπολογισμό των εισφορών.

Δημοσιεύτηκε η Ε.2045/19.3.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου». Σύμφωνα με την εγκύκλιο διαταγή, επισημαίνεται ότι:

  • Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/2.12.1997 παρασχέθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2523/1997 (179 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες, σε καμία περίπτωση τα τέλη χαρτοσήμου δεν θεωρούνται φόροι παρακρατούμενοι ή επιρριπτόμενοι
  • Με τις διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων
  • Τα τέλη χαρτοσήμου δεν περιλαμβάνονται στα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ εγκλήματα φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια δεν συντρέχει υποχρέωση για υποβολή μηνυτήριας αναφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 55Α και στην παρ.1 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Δ.

Παρασκευή σήμερα και ένα ολόκληρο ανοιξιάτικο τριήμερο μας περιμένει, πρόδρομος του καλοκαιριού που έρχεται. Καλοκαίρι ίσον διακοπές και για τα παιδιά παιδικές κατασκηνώσεις. Έτσι λοιπόν, ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 8 π.μ., η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019, το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2019 έως την: α) 3η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παιδιά με αναπηρία.

Να υπενθυμίσουμε πως η εορτή της 25ης Μαρτίου, η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Δευτέρα, από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία. Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες. Επισημαίνουμε ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Για την εβδομάδα που έρχεται, η Κυβέρνηση θα κάνει ακόμα μία προσπάθεια στο να «κλείσει» το θέμα του νέου νόμου «Κατσέλη» και να δώσει ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Στις ημέρες που έρχονται, περιμένουμε να ανοίξει και η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την Ανεξάρτητη Αρχή να φιλοδοξεί για εφέτος, να ολοκληρωθεί η διαδικασία νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Για το όμορφο ανοιξιάτικο τριήμερο που μας περιμένει και για την μεγάλη εθνική γιορτή της χώρας, να περάσετε όμορφα και να νοιώσετε εθνικά υπερήφανοι, επειδή το αξίζουμε και κανείς δεν μπορεί να μας το πάρει. Καμαρώστε τα παιδιά μας σε κάποια παρέλαση και πιστέψτε ότι αυτή η χώρα έχει μέλλον. Να περάσετε ένα εξαιρετικό τριήμερο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ηλεκτρονική υποβολή, Τέλη χαρτοσήμου, Ανώτατο όριο, Ασφαλιστέες αποδοχές, Πλαφόν, 25η Μαρτίου, Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, αμοιβές