15/03/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Καλή Σαρακοστή. Ο καιρός περνάει δίχως να κοιτάει τη δικιά μας μελαγχολία, δεδομένου ότι με την κρίση να κλείνει δεκαετία είναι λίγο απίθανο να την αποφύγεις και έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία για το Θείο Πάσχα. Και επειδή ο νόμος του Μέρφυ φαίνεται τελικά να ισχύει, η εκταμίευση του ενός εκατομμυρίου περίπου ευρώ από τους εταίρους μας στη συνεδρίαση του Eurogroup του Σαββατοκύριακου που πέρασε, αναβλήθηκε. Συνεπώς, αν κάτι είναι να πάει στραβά, θα πάει σίγουρα. Οι Υπουργοί Οικονομικών κατά την συνεδρίαση του Eurogroup αποφάνθηκαν ότι πέρα από το διάδοχο καθεστώς του νόμου Κατσέλη (που αποτελεί το μεγάλο θέμα), υπάρχουν επιπλέον τέσσερα ανοικτά μέτωπα ανάμεσα στα 16 συνολικά προαπαιτούμενα που έπρεπε να ολοκληρωθούν έως το τέλος του προηγούμενου έτους. Έτσι, όχι μόνο δεν ελήφθη τελική απόφαση για τη "δόση", αλλά δεν έγινε καν εφικτή η συμφωνία για μία πρώτη έγκριση από τους ΥΠΟΙΚ ώστε το Ελληνικό ζήτημα να μπορεί παραπεμφθεί σε επίπεδο Euroworking Group. Ασκήθηκε πίεση από την Γερμανία και την Ισπανία και αυτό που ζητήθηκε από την Ελληνική πλευρά είναι να προχωρήσει άμεσα και εντατικά σε διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να συγκλίνει στα πέντε εκκρεμή μέτωπα μέσα στο επόμενο 14ήμερο, με ημερομηνία ορόσημο την 25η Μαρτίου.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Σαββατοκύριακο που πέρασε με (ΦΕΚ Α 44/9-3-2019) ο Ν.4601/2019 με τίτλο «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις». Με το νόμο αυτό επιδιώκεται η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Ο νόμος συμπεριλαμβάνει τα εξής μέρη: Μέρος Α: Πεδίο Εφαρμογής - Κοινές Διατάξεις (άρθρα 1 - 5), Μέρος Β: Συγχώνευση (άρθρα 6 - 53), Μέρος Γ: Διάσπαση (άρθρα 54 - 103), Μέρος Δ: Μετατροπή (άρθρα 104 - 139) και Μέρος Ε: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 140 - 157).

Επιδοτήσεων συνέχεια… Από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου, ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης ενοικίου. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα αιτήσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.epidomastegasis.gr που δημιούργησε η ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr).

Η είσοδος γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet. Όσοι πολίτες επιθυμούν βοήθεια μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Κοινότητας της περιοχής τους. Η πλατφόρμα θα βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία ώστε να υποδέχεται αιτήσεις ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου θα εισπράξουν αναδρομικά το επίδομα από 1/1/2019 εφόσον έχουν μισθωτήριο από την αντίστοιχη ημερομηνία.

Μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, συνολικά 123.066 αιτήσεις για στεγαστικό επίδομα, είχαν υποβληθεί μέχρι τις 08:30 π.μ. της Παρασκευής. Από αυτές εγκρίθηκαν οι 41.899 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε μηνιαίο κόστος 5.001.624,09€€ και σε σύνολο δικαιούχων 105.770. Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν απορριφθείσες ήταν οι 8.131, ακυρωμένες 12.056, ενώ νέες ή σε αναμονή ήταν 60.535.

Ώρα του πόθεν έσχες και όσον αφορά στους υπαγόμενους της δικαιοδοσίας της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, αυτή με δελτίο τύπου υπενθυμίζει σε όσους έχουν υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) του Ν.3213/2003 ότι οι ετήσιες ΔΠΚ 2016 & 2017 (φορολογικό 2015 & 2016), καθώς και οι αρχικές ΔΠΚ για απόκτηση ιδιότητας εντός των ετών 2016, 2017 και 2018, υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ή επιβεβαιώνονται από όσους είχαν υποβάλει μέχρι την 30-10-2018), στην αποκλειστική προθεσμία από 18 Φεβρουαρίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2019. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι ετήσιες ΔΠΚ 2018 (έσοδα έτους 2017 και περιουσιακή κατάσταση κατά την 31-12-2017).

Μετά την 31η Μαρτίου 2019 η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα επιτρέπεται μόνο μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου (100€-800€), ενώ η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, θα επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.

Αναλυτικές οδηγίες και χρήσιμα αρχεία βρίσκονται στην αρχική σελίδα υποβολής δηλώσεων (www.pothen.gr), ενώ για τυχόν πρόσθετα ερωτήματα και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100.

Στα καθ’ ημάς επαγγελματικά. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Η.5 του Ν.4093/2012, ο λογιστής φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του N.1599/1986), στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το ΟΕΕ. Αν ο λογιστής φοροτεχνικός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών φοροτεχνικών του ΟΕΕ του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το ΟΕΕ ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΟΕΕ, που εκδόθηκε την 1/3/2019 παρατείνεται η προβλεπόμενη προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου 2019 μέχρι και την 15η Μαρτίου 2019, για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του τρέχοντος έτους.

Στο ΦΕΚ Α’ 48 δημοσιεύθηκε ο Ν.4603/2019 «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις», με βασικά θέματα την μείωση του φόρου μερισμάτων, την κατάργηση αναστολής υποβολής ΑΠΔ και την του κατάργηση αυτόφωρου για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ

Στο ΦΕΚ Α’ 48 δημοσιεύθηκε ο Ν.4603/2019 «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο 65 του Ν.4603/2016 τροποποιούνται τα άρθρα 40 και 64 του Ν.4172/2013 και μειώνεται ο φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχα ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, από 15% σε 10% για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 65, αναφέρει:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).».

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),».

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.

Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2972/2001 , όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 3232/2004

Με το άρθρο 66 καταργείται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.3846/2010,με την οποία δε γίνονταν δεκτές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και ότι η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δε γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Η καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 17 του Ν.3846/2010, όριζε:

“1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

«Οι ΑΠΔ, οι οποίες υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής.

Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτόν, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα. Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοσή της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

Η ΑΠΔ που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ.

Όπως πάντα, το πλήρες κείμενο του νόμου θα το βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα, εισάγοντας συνεχώς διαδικασίες και υποβαλλόμενες δηλώσεις στο σύστημα του TAXISnet. Έτσι, στις μεταβιβάσεις ακινήτων εισάγεται η ηλεκτρονική δήλωση των μεταβιβάσεων ακινήτων, που η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από τον Μάιο, με στόχο να τεθεί σε καθολική εφαρμογή από τον Οκτώβριο και μετά. Με τον τρόπο αυτό. Η διαδικασία δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του τόπου του ακινήτου, αλλά από οποιοδήποτε γραφείο πιστοποιημένου Συμβολαιογράφου. Ταυτόχρονα, θα ενημερώνεται και το έντυπο Ε9 του πωλητή και του αγοραστή, ελαχιστοποιώντας τα μέγιστα την όλη διαδικασία.

Παρασκευή σήμερα και η εργασιακή εβδομάδα κλείνει με σημαντικά γεγονότα από το εξωτερικό. Η Βουλή των Κοινοτήτων της Μεγάλης Βρετανίας υπερψήφισε την τροπολογία της κυβέρνησης για παράταση της ημερομηνίας του Brexit. Η παράταση θα είναι τρίμηνη δηλαδή από την 29η Μαρτίου που είναι τώρα, στην 29η Ιουνίου. Από πλευράς Βρυξελλών υπάρχει σιγή ιχθύος όσον αφορά στην παράταση της ημερομηνίας αποχώρησης. Την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι θα πρέπει να δοθεί μια μεγάλη χρονική παράταση στη Βρετανία, ώστε με ηρεμία να επεξεργαστεί νέες προτάσεις συμπληρωματικές της συμφωνίας.

Φονταμενταλισμός, ακρότητες και ιστορίες τρόμου. Αυτά που έσπειρε ο ISIS τα θερίζει τώρα ο μουσουλμανικός κόσμος, που καμία σχέση δεν είχε. Ακραίοι δυστυχώς υπάρχουν σε κάθε θρησκεία και κάθε χρώμα δέρματος. Τουλάχιστον 49 νεκρούς άφησε πίσω της η επίθεση ενόπλων σε δύο τεμένη της πόλης Κράιστσερτς στη Νέα Ζηλανδία. Ένας από τους δράστες του μακελειού είχε ενσωματωμένη κάμερα και μετέδιδε "ζωντανά” σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τις δολοφονίες! Εντύπωση δημιουργεί ότι σε ένα όπλο αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες η λέξη "TURKOFAGOS”. Σίγουρα ο εξ΄ ανατολών γείτονας, μόνο ευχαριστημένος δεν θα νοιώθει για την παγκόσμια αποδοχή του.

Για την εβδομάδα που έρχεται και μέχρι τις επικείμενες εκλογές του Μαΐου, είναι σίγουρο ότι θα κατακλιστούμε από νέους νόμους, κάτι που εμείς το θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό. Έτσι περιμένουμε την συνέχεια της συζήτησης πάνω στον ποινικό κώδικα και στην απαλοιφή παλαιολιθικών διατάξεων.

Ο μήνας έχει μπει ήδη στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, ο καιρός παρά τις όποιες αναταράξεις, τελικά οδεύει σε θερμοκρασίες εποχής και ένα ακόμα όμορφο Σαββατοκύριακο μας περιμένει. Ξοδέψτε το όμορφα, ξοδέψτε το έστω και άσκοπα, επειδή οι μικρές ουτοπίες είναι τελικά αυτές που ομορφαίνουν τη ζωή μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επίδομα Στέγασης, ΟΕΕ, ΑΠΔ, Επαγγέλματα > Φοροτεχνικός, Φορολογία μερισμάτων