07/03/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Περαιτέρω μέτρα από την Ευρωπαϊκή επιτροπή για να διασφαλίσει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε άλλα κράτη μέλη

Σήμερα, η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει κατά 26 κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Μόνο μια εύρυθμη ενιαία αγορά μπορεί να αποδώσει το πλήρες δυναμικό της προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων ολόκληρης της Ευρώπης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την ενιαία αγορά της 22ας Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή λαμβάνει σήμερα περαιτέρω μέτρα επιβολής για να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη τηρούν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Οι επαγγελματίες στην ενιαία αγορά της ΕΕ μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα και να ασκούν το επάγγελμά τους ή να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη. Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για να διευκολύνει τους επαγγελματίες, όπως οι ιατροί και οι αρχιτέκτονες, να επιτύχουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους σε άλλα κράτη μέλη. Η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα (οδηγία 2013/55/ΕΕ) εκσυγχρονίστηκε το 2013 και έπρεπε να έχει μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών έως τις 18 Ιανουαρίου 2016.

Σήμερα, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένες γνώμες σε 24 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία), καθώς και συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές σε 2 κράτη μέλη (Εσθονία και Λετονία), διότι η εθνική νομοθεσία και η νομική πρακτική τους δεν συνάδουν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ).

Οι αιτιολογημένες γνώμες και οι συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές αφορούν ζητήματα κρίσιμα για τη λειτουργία της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα, και ειδικότερα:

  • την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία·
  • τον μηχανισμό προειδοποίησης: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία·
  • τη δυνατότητα μερικής πρόσβασης σε επαγγελματική δραστηριότητα: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία·
  • την αναλογικότητα των γλωσσικών απαιτήσεων: Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Κροατία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία·
  • τη δημιουργία κέντρων υποστήριξης: Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία και Πορτογαλία·
  • τη διαφάνεια και αναλογικότητα ρυθμιστικών εμποδίων: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία.

Τα ζητήματα αυτά αναφέρονταν και στην ανακοίνωση του Ιανουαρίου του 2017 σχετικά με τις συστάσεις μεταρρύθμισης όσον αφορά τη ρύθμιση των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Όλα τα ανωτέρω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στην Εσθονία και τη Λετονία, και να παραπέμψει τα υπόλοιπα 24 κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Προσόντα