01/02/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Αυτά παλιά και άλλα καινούργια. Μετά από σαράντα κύματα και μερικές δεκαετίες, το θέμα των Σκοπίων ή της FYROM ή πλέον της Βόρειας Μακεδονίας, φαίνεται να έληξε. Φυσικά η αποτίμηση θα γίνει μετά από αρκετό καιρό και πιθανώς μετά από πολλά χρόνια, σίγουρα όμως, όλοι ευχόμαστε, να αποτελεί πλέον ένα μη υφιστάμενο θέμα.

Επειδή φυσικά το θέμα των «Πρεσπών» δεν βρήκε σύμφωνους και όλους του Έλληνες, η Κυβέρνηση στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές θα πρέπει να παρουσιάσει θέματα απτά που πέραν της εθνικής μας υπερηφάνειας, θα καλυτερέψουν και την καθημερινότητά μας.

Έτσι λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ανακοινώθηκαν οι θέσεις της Κυβέρνησης για την αύξηση στον κατώτατο μισθό που εικαζόταν αρχικά ότι θα ανερχόταν περίπου στο 8%, με τη σύμφωνη γνώμη και των Θεσμών. Κάτι τέτοιο θα φέρει παράλληλη αύξηση στις καθαρές αμοιβές, αλλά και στις καταβλητέες εισφορές ανά αμειβόμενο με τον κατώτατο μισθό, ενώ έως 1 δισ. ευρώ ή 2,6% εκτιμάται η αύξηση της δαπάνης του ιδιωτικού τομέα για μισθούς και ασφαλιστικές κρατήσεις σε ετήσια βάση. Φυσικά, αυτό είναι πολύ καλό για τους μισθωτούς, μόνο που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ασφαλιστική υποχρέωση των επιχειρήσεων, με διάφορους φορείς, προεξέχοντος του Δ.Ν.Τ., να θεωρούν πως η φορολογική και η ασφαλιστική επιβάρυνση στην Ελλάδα, αποτελούν τον κύριο ανασχετικό παράγοντα της οικονομίας. Σημειώνουμε πως η αύξηση θα αφορά 880.000 εργαζομένους ή το 46% του συνόλου των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Τελικά, την Δευτέρα που πέρασε, ο Πρωθυπουργός εξέπληξε ευχάριστα. Από την 1η Φεβρουαρίου, ο νέος μικτός κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 650 ευρώ έναντι των 586 ευρώ που είναι έως τώρα. Παράλληλα, θα καταργηθεί ο "υποκατώτατος μισθός" των νέων έως 25 ετών (ο οποίος ήταν 13% χαμηλότερος από τον κατώτατο μισθό των άνω των 25 ετών εργαζομένων). Έτσι και οι νέοι έως 25 ετών θα λάβουν από την 1η/2/2019 κατώτατο μισθό ύψους 650 ευρώ και, άρα, οι μικτές αποδοχές τους θα αυξηθούν κατά 27%, σύμφωνα με δηλώσεις της Υπ. Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου.

Σύμφωνα λοιπόν με τη με Αριθμ.οικ. 4241/127/30-1-2019 υπουργική απόφαση, από την 1η Φεβρουαρίου 2019 για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση ισχύουν τα εξής:

- Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 650€/μήνα.

- Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται στα 29,04€/ημέρα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο υποκατώτατος μισθός και το υποκατώτατο ημερομίσθιο, για τους νέους έως 25 ετών, καταργούνται.

Φυσικά, πάντα υπάρχει και ο αντίλογος. Δεδομένου ότι οι αυξήσεις των μισθών θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τον ιδιωτικό τομέα, θα υπάρχει επιβάρυνση του εργατικού κόστους κατά την συμμετοχή στις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη. Όσο για τις αυξήσεις που παρασέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού κα ειδικά των επιδομάτων, αυτές μάλλον θα καλυφθούν από την αυξημένη φορολογία των ωφελούμενων μισθωτών. Το μέλλον θα δείξει τις πραγματικές αντοχές της οικονομίας, ελπίζοντας ότι υπάρχει πράγματι ένα «κομμάτι πίτας» για τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό, οι δε εργοδότες δεν θα αντιδράσουν με απολύσεις και αλλαγή της πλήρους απασχόλησης σε κάποιες περιπτώσεις, σε μερική.

Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφης Αχτσιόγλου, παρατείνεται από τις 16/02/2019 στις 28/02/2019 η προθεσμία για τη δήλωση από τους εργοδότες στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» των μεταβολών στις αποδοχές των εργαζομένων, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου 2019

Συγκεκριμένα, έως τις 28/02/2019 οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν υποβάλει το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Η προθεσμία παρατείνεται για να διευκολυνθούν και να ολοκληρώσουν ομαλά τη διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε4 όλες οι υπόχρεες επιχειρήσεις.

Από τα φορολογικά δρώμενα της εβδομάδας που πέρασε και λόγω των συχνών ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με την φορολογία των μερισμάτων αλλοδαπής, η τελευταία έκδωσε την Ε.2018/28.1.2019 εγκύκλιο με θέμα «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο – φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία και πίστωση του φόρου αλλοδαπής».

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των πενήντα επτά (57) Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) που έχει υπογράψει η χώρα μας και αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων προκύπτει ότι το Κράτος κατοικίας του μετόχου επιτρέπεται να φορολογεί μερίσματα που προκύπτουν στο άλλο Κράτος, αλλά οφείλει να πιστώνει έναντι του δικού του φόρου επί των μερισμάτων αυτών τον φόρο που καταβλήθηκε στο Κράτος στο οποίο προκύπτουν τα μερίσματα βάσει του συντελεστή που καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις της οικείας Σύμβασης αναφορικά με τη φορολογία μερισμάτων.

Ορισμένες όμως Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας περιλαμβάνουν στο άρθρο περί εξάλειψης της διπλής φορολογίας διατάξεις σχετικά με την πίστωση και για τον εταιρικό φόρο που αναλογεί στο διανεμόμενο μέρισμα (υποκείμενο φόρο – underlying tax credit). Οι συγκεκριμένες Σ.Α.Δ.Φ. είναι οι εξής:

1. Αλβανία (Ν.2755/1999, ΦΕΚ Α’ 252)– άρθρο 23

2. Αρμενία (Ν.3014/2002, ΦΕΚ Α’ 103)– άρθρο 24

3. Γεωργία (Ν.3045/2002, ΦΕΚ Α’ 198)– άρθρο 24

4. Εσθονία (Ν.3682/2008, ΦΕΚ Α’ 145)– άρθρο 23

5. Ηνωμένο Βασίλειο (Ν.Δ.2732/1953, ΦΕΚ Α’ 329)– άρθρο XIV

6. Κίνα (Ν.3331/2005, ΦΕΚ Α’ 83)– άρθρο 23

7. Κύπρος (ΑΝ. 573/1968, ΦΕΚ Α’ 223)– άρθρο 21

8. Λετονία (Ν.3318/2005, ΦΕΚ Α’ 46) – άρθρο 24 (1)

9. Λιθουανία (Ν.3356/2005, ΦΕΚ Α’ 152)– άρθρο 24 (1)

10. Ουζμπεκιστάν (Ν.2659/1998, ΦΕΚ Α’ 268)– άρθρο 23

11. Σλοβενία (Ν.3084/2002, ΦΕΚ Α’ 318)– άρθρο 23

Να σημειώσουμε ότι η εγκύκλιος δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα και αποτελεί πράγματι μια ιδιαίτερα αξιόλογη δουλειά της Ανεξάρτητης Αρχής.

Με την εγκύκλιο Ε.2016/2019 εξέδωσε η ΑΑΔΕ με την οποία δίνει διευκρινίσεις για τον υπολογισμό ή μη τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα από ορισμένες κατηγορίες μισθωμάτων.

1. Μίσθωση κατοικιών από Μ.Κ.Ο., στα πλαίσια του σκοπού τους, για τις ανάγκες στέγασης προσφύγων. Οι μισθώσεις αυτές δεν έχουν χαρτόσημο.

2. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω πλατφόρμας, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Για τις ανάγκες της φορολογίας των τελών χαρτοσήμου, διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

ι) Μισθώματα που καταβάλλονται σε «Διαχειριστές Ακινήτων» λόγω διάθεσης αυτών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης: Οι εν λόγω Διαχειριστές δεν έχουν υποχρέωση υπολογισμού και απόδοσης τελών χαρτοσήμου.

ιι) Μισθώματα που καταβάλλονται από «Διαχειριστές Ακινήτων» όταν τα πρόσωπα αυτά έχουν και την ιδιότητα υπεκμισθωτή του ακινήτου: Η αρχική συμφωνία μίσθωσης που συνάπτεται με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου υπάγεται σε τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η με Αριθμ.Πρωτ.Δ.15/Γ΄/67695/1825 απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α. Πετρόπουλου με θέμα "Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)".

Οι ρυθμίσεις της παραπάνω απόφασης εφαρμόζονται για παραστατικά που εκδίδονται και αφορούν σε συμβάσεις που καταρτίζονται μετά την ισχύ της απόφασης, η οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την δικαστική νομολογία, σε περίπτωση αλλαγής επαγγέλματος ισχύει νέα πενταετής απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπενθυμίζεται, ότι ο νόμος 3986/2011 προβλέπει πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες την πρώτη πενταετία της δραστηριότητάς τους απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος. Τέλος, το ΣτΕ έκρινε ότι σε περίπτωση που γίνει διακοπή τής άσκησης επαγγέλματος πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας και στη συνέχεια γίνει νέα έναρξη εργασιών στο ίδιο, όμως, επάγγελμα, ο χρόνος διακοπής δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.

Με την εγκύκλιο Α.1033/2019 παρατείνεται έως 28 Φεβρουαρίου η δήλωση για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς, καθώς τροποποιείται η 45231/2017 (Β’ 1445) υπουργική απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 (Α’ 240)», ως εξής:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793/2018 (Β΄ 5619) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2019».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793/2018 (Β΄ 5619) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2019»

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Αριθμ.Α.1034/2019 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3". Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Ορίζεται για το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα ο τύπος και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» (έντυπο Ε3) καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει ως το συνημμένο παράρτημα της απόφασης.

2. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.

3. Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/ μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.

4. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία (1) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.

5. Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση).

6. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.

7. Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν.

8. Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

9. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.

10. Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται χωρίς να αναγράφονται ποσά. Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.

11. Για τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται μόνο όταν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα. Οι ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/1979 στην περίπτωση που έχουν απαλλασσόμενο της φορολογίας εισόδημα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.

12. Οι κωδικοί 151, 251, 351, 451, 551 και 157, 257, 357, 457 και 557 μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.

13. Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Φ.Δ.

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό Ε.2020/29.1.2019 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα την «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από κατασκευή πλατφόρμας λογισμικού ERP και παροχή σχετικών υπηρεσιών πηγής Βουλγαρίας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας –Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (Ν. 2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994/τ.Α’)». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

«Προκειμένου για τον χαρακτηρισμό του εισοδήματος του αντιτίμου που καταβάλλεται από Ελληνική προς Βουλγάρικη εταιρία για την κατασκευή πλατφόρμας λογισμικού ERP, θα πρέπει να εξετάζεται: αν η πληρωμή αποτελεί αμοιβή για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων που αποτελούν ξεχωριστή και συγκεκριμένη περιουσία και συνεπώς η κυριότητα των δικαιωμάτων αποξενώνεται, ή αν το αντίτιμο καταβάλλεται για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού βάσει αδείας. Στην πρώτη περίπτωση η πληρωμή αποτελεί αμοιβή η οποία εμπίπτει στο άρθρο 7 περί επιχειρηματικών κερδών, ενώ στη δεύτερη η καταβολή του αντίτιμου αφορά το άρθρο 12 περί δικαιωμάτων. Τέλος, σε περίπτωση μικτού συμβολαίου το ολικό ποσό θα πρέπει να αναλυθεί με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη σύμβαση ή μέσω εύλογου καταμερισμού με κατάλληλη φορολογική μεταχείριση που θα εφαρμόζεται σε κάθε καταμερισμένο σκέλος. Αν όμως ένα μέρος αποτελεί με διαφορά τον κυριότερο λόγο της σύναψης της σύμβασης ενώ τα υπόλοιπα μέρη ορίζονται μόνο ως βοηθητικού και κυρίως ασήμαντου χαρακτήρα, η εφαρμοζόμενη φορολογική μεταχείριση στο κύριο μέρος θα πρέπει να εφαρμοστεί στο ολικό ποσό του αντιτίμου του συμβολαίου. Η διαπίστωση των ανωτέρω, ως ζήτημα πραγματικό εναπόκειται στην κρίση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής».

Δημοσιεύτηκε η Ε.2019/29.1.2019 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα την «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από παροχές ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας –Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου (Ν.1502/1984, ΦΕΚ192/1984, Ν.4034/2011 ΦΕΚ 269/2011, Ν.4105/2013 ΦΕΚ 5/2013)». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

«Το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, ορίζεται ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και ότι το άρθρο 18 για τη φορολόγηση των συντάξεων της Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας εφαρμόζεται μόνο σε πληρωμές που γίνονται για προηγούμενη εργασία. Συνεπώς, εφόσον το ασφάλισμα πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας αποτελεί πληρωμή που προέρχεται από σύναψη ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου για προηγούμενη εργασία, τότε οι πληρωμές που γίνονται στα πλαίσια του ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 της Σύμβασης μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας και άρα το ασφάλισμα πηγής Ελλάδας που καταβάλλεται σε κάτοικο Ελβετίας για προηγούμενη απασχόληση φορολογείται μόνο στην Ελβετία».

Εν όψει της καταληκτικής ημερομηνίας 28/2/2019 για την γνωστοποίηση της επιλογής των συζύγων να κάνουν χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολογικό έτος 2018, η ΑΑΔΕ παραθέτει σειρά ερωτήσεων –απαντήσεων προς διευκόλυνση των φορολογούμενων.

Παρασκευή σήμερα και νέος μήνας. Ο Γενάρης του νέου χρόνου πέρασε επεισοδιακά και τα γεγονότα δείχνουν πως έτσι θα πορευτούμε ως τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν μέσα στο 2019.

Φυσικά, για την εβδομάδα που πέρασε, το μεγαλύτερο γεγονός ήταν η έξοδος της χώρας στις αγορές. Κίνηση επιβεβλημένη καθώς η Ελλάδα είχε αποκοπεί για καιρό από τις αγορές, έστω και αν το κόστος ήταν υψηλό. Ο λόγος για την έκδοση πενταετούς από την οποία επέλεξε το Ελληνικό Δημόσιο να αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,6%. Η πρώτη αντίδραση της αγοράς ομολόγων ήταν πάντως θετική με την απόδοση του δεκαετούς να υποχωρεί για πρώτη φορά το τελευταίο εξάμηνο κάτω από το 4% και το πενταετές να μειώνεται και πάλι κάτω από το 3%. Η προηγούμενη έκδοση πενταετούς ομολόγου έλαβε χώρα το 2014 με επιτόκιο 4,95% και τον Ιούλιο του 2017 (4,625%). Αν και το επιτευχθέν επιτόκιο απέχει πολύ από τα αντίστοιχα πενταετών ομολόγων της Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ιταλίας, όλοι θεωρούν ότι ήταν μία επιβεβλημένη κίνηση.

Την Πέμπτη έληξε και η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2019. Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μετά την παράταση που είχε δώσει το Υπουργείο Οικονομικών, γινόταν μόνο στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.. Σημειώνουμε ότι το υπουργείο Οικονομιών είχε δώσει παράταση ως και το τέλος Ιανουαρίου για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων λόγω των προβλημάτων που είχαν αντιμετωπίσει από την πρόσφατη κακοκαιρία. Όσοι δεν κατέβαλαν τα τέλη κυκλοφορίας, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο που ισοδυναμεί με το διπλάσιο των τελών που αναλογούν στο όχημά τους.

Η εβδομάδα που έρχεται θα σηματοδοτηθεί από την επικύρωση της εισδοχής στο ΝΑΤΟ της Βόρειας Μακεδονίας, για την οποία η ψηφοφορία αναμένεται την επόμενη Παρασκευή. Με τις αλλαγές που επήλθαν από τις μετακινήσεις στα Κοινοβουλευτικά κόμματα, η εβδομάδα αναμένεται ιδιαίτερα θερμή.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Φλεβάρη αναμένεται ιδιαίτερα καλό μετεωρολογικά μιας και οι Αλκυονίδες ημέρες, αν και άργησαν, μάλλον έφθασαν. Τις μικρές αλλά όμορφες «δόσεις» της Άνοιξης που σε λίγο έρχεται, χαρείτε τις αυτό το Σαββατοκύριακο, φορτίζοντας τις δικές σας μπαταρίες. Όπου και αν είστε, ότι και αν κάνετε, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.