18/01/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Μετά από ένα ταραχώδες Σαββατοκύριακο, ξεκίνησε φυσικά μια ταραχώδης εβδομάδα. Ο πολιτικός κόσμος έκανε το μετέωρο βήμα του, άλλοι εγκατέλειψαν το Κυβερνητικό σχήμα και άλλοι παραμένουν, ένα προεκλογικό διάστημα με δυνητικό τέλος τον Οκτώβριο αρχίζει και η ερώτηση φυσικά είναι αν όλα αυτά μπορούν να αναθερμάνουν την οικονομία και να την οδηγήσουν σε ασφαλή μονοπάτια. Οι αλλοδαποί επενδυτές μάλλον δεν θα έρθουν ακόμα επειδή όπως προαναφέραμε το νέο Κυβερνητικό σχήμα, αφενός μεν έχει συγκεκριμένο διάστημα πολιτικής ζωής, αφετέρου δε, ετερόκλητα ιδεολογικά σχήματα, συνήθως εύκολα μπορούν να διαλυθούν.

Όλα τα πιο πάνω ίσως αποτελούσαν προσωπικές απόψεις, αν δεν ερχόταν η έρευνα οικονομικού κλίματος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον τελευταίο μήνα του 2018 και παρά την οριακή ενίσχυση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, οι Έλληνες καταναλωτές είναι, για άλλον ένα μήνα, οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (-35 μονάδες). Την πεντάδα των πεσιμιστών συμπληρώνουν οι Βούλγαροι (-29,5 μονάδες), οι Ρουμάνοι (-20,7 μονάδες), οι Γάλλοι (-22,0 μονάδες) και οι Ούγγροι (-10,4 μονάδες). Ο μέσος δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε τον τελευταίο μήνα του 2018 στις -6 μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις -6,2 στην Ευρωζώνη.

Σε συγκεκριμένες καταστάσεις παρατεταμένων προεκλογικών περιόδων, θεωρούμε ότι το πιο επικίνδυνο του θέματος εδράζεται στην «αναγκαία» παροχολογία, η οποία πολλές φορές εκτός από εξαντλητική των δημοσίων εσόδων είναι και ανερμάτιστη, πολλές φορές μετατιθέμενη σε περιόδους με απώτερο και φυσικά άγνωστο πολιτικό σκηνικό και κάποιες φορές εμφανώς για την δημιουργία θετικών εντυπώσεων. Κάπου εδώ μπαίνει και η απορία μας σχετικά με την αναγκαιότητα της θρυλούμενης παράτασης των τελών κυκλοφορίας για ακόμα μία φορά και έως το τέλος του Ιανουαρίου. Φυσικά το μέτρο θα ήταν θετικό για τους «πλητώμενους», αν τα τέλη δεν είχαν καταβληθεί από τους εννέα στους δέκα υπόχρεους. Επειδή πιστεύουμε ότι το εναπομείναν 10% μάλλον δεν το ενδιαφέρει το μέτρο, επειδή πιθανολογούμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να καταβάλει τέλη, τελικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αναγκαιότητα της παράτασης, δεδομένου ότι αν κάποιος δεν έχει προσωπικό όφελος, οτιδήποτε εφαρμόζεται εκλαμβάνεται ως ουδέτερο (αν δεν θεωρεί ότι υποτιμούν την νοημοσύνη του). Φυσικά, πάντα υπάρχει το απαραίτητο υπόβαθρο της παράτασης και αυτό δεν είναι άλλο από την κακοκαιρία που έπληξε την χώρα (άσχετα αν οι περισσότεροι πληρώνουν μέσω διαδικτύου).

Για να μην ξεχνιόμαστε, την Δευτέρα που πέρασε ξεκίνησαν και οι χειμερινές εκπτώσεις που θα λήξουν την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου. Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης. Σε κάθε περίπτωση, καλές πωλήσεις για τους εμπόρους και επωφελείς αγορές για τους καταναλωτές.

Σε συνέχεια της προϋφιστάμενης ΠΟΛ.1076/2015 εγκυκλίου διαταγής αναφορικά με το θέμα της εφαρμογής τεκμηρίων επί αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από Έλληνες φορολογικούς κατοίκους, δημοσιεύτηκε η Ε.2008/11.1.2019 εγκύκλιος διαταγή με θέμα «Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας».

Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο και σε συνέχεια και συμφωνία με την αρχική, σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος, που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, η μεν δαπάνη απόκτησης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4172/2013, η κάλυψη δε της εν λόγω δαπάνης στο σύνολο ή μέρος αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί και με εισοδήματα ή άλλα ποσά αλλοδαπής προέλευσης (π.χ. μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του άρθρου 44 του ν.4141/2013, μερίσματα μετόχων ναυλομεσιτικών και λοιπών ναυτιλιακών εταιρειών του άρθρου 25 του ν. 27/1975, τίμημα πώλησης ακινήτου στην αλλοδαπή) σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ΚΦΕ, τα οποία έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, χωρίς την προϋπόθεση εισαγωγής αυτών στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την εγκύκλιο, η κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη και τα ανωτέρω, ως θέματα πραγματικά, ανήκουν στην ελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμόδιας για τη φορολογία του φυσικού προσώπου Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού κέντρου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω εγκυκλίων και δεδομένου ότι άμεσα προκύπτει πως δαπάνες στην αλλοδαπή από Έλληνα φορολογικό κάτοικο μπορούν να καλυφθούν και από εισοδήματα ημεδαπής, γεννάται θέμα κατά πόσο θα πρέπει να αποδεικνύεται η διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων στην αλλοδαπή για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων. Δεδομένου δε ότι από τον Ιούνιο του 2015 έχουν επιβληθεί κεφαλαιακοί περιορισμοί τα δε ποσά που ένας ιδιώτης μπορεί να αποστείλει στην αλλοδαπή για προσωπικές δαπάνες είναι ελάχιστα μέχρι και σήμερα, θεωρούμε ότι τελικά η κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα τυγχάνει του ελέγχου των αρμοδίων φορολογικών οργάνων.

Δημοσιεύτηκε με Ε.2009/11.1.2019 εγκύκλιος με θέμα «Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ -συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018».

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, ανακαλείται η εγκύκλιος ΠΟΛ.1099/23.5.2018 με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. 13/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία είχε γίνει δεκτό ότι η εισφορά αλληλεγγύης δεν εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, που έχει συνάψει η χώρα μας.

Συνεπώς, για τα έτη 2015 και επόμενα, στο εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και για το οποίο η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης, βάσει ισχύουσας ΣΑΔΦ, δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επίσης, στο εισόδημα ημεδαπής προέλευσης που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής και για το οποίο η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης, βάσει της ισχύουσας ΣΑΔΦ, δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1009/2019 με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018".

Σύμφωνα με την απόφαση υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων είναι όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του Ν.4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 6 της απόφασης. Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6 της Α.1009/2019, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση. Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για το φορολογικό έτος 2018 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2019. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Από το σχετικό άρθρο της Μάγδας Κρυστάλλη όσον αφορά τις κυριότερες αλλαγές στις βεβαιώσεις αποδοχών, σημειώνουμε συγκεκριμένα:

«Όσον αφορά αμοιβές της περ. δ΄ παρ. 2 άρθ. 12 Ν.4172/2013 που καταβάλλονται σε μέλη ΔΣ εταιρίας ή κάθε άλλου Ν.Π. ή νομικής οντότητας, αυτές αποστέλλονται με το αρχείο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συγκεκριμένα με τον κωδικό 5 Δεν υφίσταται πλέον η περίπτωση του κωδικού 55 που αφορούσε τις αμοιβές μελών ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μικρότερο του 3% και ορίζονταν στην κωδικοποίηση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και λοιπά εισοδήματα πλην επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΠΟΛ.1045/2018, καθόσον στις αμοιβές των εν λόγω προσώπων διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών από τον καταβάλλοντα την αμοιβή και ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής των εν λόγω προσώπων στο Ν.Π. ή στη νομική οντότητα που συμμετέχουν. Στις περιπτώσεις αυτές που διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, ο υπόχρεος υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλει τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές».

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 20/14.1.2019 η με αριθμό Α.1002/14.1.2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170)». Σύμφωνα με την απόφαση, ορίζεται ότι:

Σε περίπτωση προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή, κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212/18.12.2018), απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας κατά την μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος στο πλαίσιο της εργολαβικής σύμβασης, ως εν τοις πράγμασι μεταβιβάζων, καθώς ο οικοπεδούχος στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης και του οικείου προσυμφώνου, μολονότι διατηρεί το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, στερείται επί της ουσίας της εξουσίας διάθεσης αυτού. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β’ 30, 15/1/2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 141871/15-1-2019 για την υποχρεωτική χρήση POS, η οποία συμπληρώνει τον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της 45231/2017 απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ240 Α΄)».

Οι Υπόχρεοι που προστίθενται με την νέα απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της, δηλαδή μέχρι τις 15 Απριλίου 2019.

Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος από αυτούς που προστίθενται με προβαίνει σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν την παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή μέχρι 15 Μαΐου 2019.

Οι Υπόχρεοι που προστίθενται με τη νέα απόφαση και προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά τις 15 Απριλίου, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν καταβληθεί εντός 30 ημερών.

«Φορολογικό ηλεκτρονικό διαζύγιο». Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημέρωσε τους φορολογούμενους ότι από το τρέχον έτος είναι δυνατή η υποβολή χωριστών δηλώσεων συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επομένων, κατά τα οριζόμενα στην περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν.4172/2013.

Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί στην Α.Α.Δ.Ε. την επιλογή του αυτή, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στο σύνδεσμο:


είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, είτε μέσω ειδικώς για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου λογιστή – φοροτεχνικού με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του τελευταίου. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για τη γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet.

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης και η υποβολή κοινής δήλωσης. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάμο μετά τις 28/2/2019.

Την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1244/31.12.2018 με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’167)» για την εφαρμογή ειδικού φορολογικού κινήτρου αύξησης της απασχόλησης των νέων ανέργων εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Για κάθε νέα θέση εργασίας που θα δημιουργείται σε μία επιχείρηση και θα αφορά νέο εργαζόμενο ή μακροχρόνια άνεργο, οι εργοδοτικές εισφορές που εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη θα υπολογίζονται κατά 50% αυξημένες. Ως προϋπόθεση ορίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων και η συνολική μισθολογική δαπάνη σε μια επιχείρηση να μην έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρασκευή σήμερα και η εργασιακή εβδομάδα για τους εργαζόμενους με πενθήμερο τελειώνει. Μια δύσκολη εβδομάδα με πολιτικές αντιπαραθέσεις στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να ανανεώσει την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου και με γεγονότα και καταστάσεις που σε κάποιες φορές της διενεργηθείσας συζήτησης, δεν μας τιμούν ως κράτος. Για την εβδομάδα που έρχεται, θα δούμε το δεύτερο μέρος αυτής της σύγκρουσης με φόντο την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών από την Βουλή των Ελλήνων. Ο μαγικός αριθμός των 151 Βουλευτών φαίνεται να είναι δυνατός, η ιστορία των Βαλκανίων θα γράψει μια καινούργια σελίδα και οι σχέσεις μας με τους γείτονες θα είναι διαφορετικές. Ο χρόνος θα δείξει αν τελικά θα είναι προς το κοινό συμφέρον και την ευδαιμονία και των δύο λαών.

Σαββατοκύριακο των χειμερινών εκπτώσεων με έναν καιρό που επανέρχεται στα της εποχής χωρίς ακρότητες και σας ευχόμαστε να το περάσετε όμορφα, αφήνοντας το μυαλό σας να ξεγελαστεί από τα χιλιάδες όμορφα καταναλωτικά προϊόντα και τα όμορφα συναισθήματα που μας προκαλούν.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.