11/01/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Κρύο, πολύ κρύο. Οι διάφορες κυρίες και κύριοι που επιτίθενται με ψυχρά μέτωπα στην χώρα μας (Σοφία, Τηλέμαχος κ.λπ.), μάλλον δοκιμάζουν τις αντοχές μας. Μόνο που δεν είναι και η καλύτερη εποχή, όχι φυσικά χρονολογικά επειδή χειμώνας είναι, αλλά η συνεχής συσσώρευση προσωπικών, εθνικών και όποιων άλλων προβλημάτων, μας έχει φέρει στα όριά μας. Ίσως είναι και το που υπάρχει μια γενική σύγχυση για το τι ακριβώς γίνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή, ποιος είναι δηλαδή με ποιους, μέχρι ποιο σημείο υποστηρίζει κάποιος, κάποιους και τελικά ποιοι είναι αυτοί και ποιοι οι άλλοι;

Αρχίζουμε λοιπόν αισιόδοξα με μισθολογικές αυξήσεις και την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξή της μεταξύ άλλων να τονίζει ότι «Η κυβέρνηση κάνει πράξη τη δέσμευσή της, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου και θα συνοδευτεί με ταυτόχρονη κατάργηση του ντροπιαστικού υποκατώτατου μισθού των νέων έως 25 ετών. Ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός θα ισχύει για όλους χωρίς ηλικιακές διακρίσεις».

Επίσης, αναφερόμενη στις συντάξεις, σημείωσε: «το γεγονός ότι 620.000 συνταξιούχοι παίρνουν αύξηση το 2019 επειδή υπολογίζεται με νέο τρόπο η σύνταξή τους, μαρτυρά ακριβώς ότι και προστατέψαμε τις καταβαλλόμενες συντάξεις -ακυρώσαμε το μέτρο της περικοπής της προσωπικής διαφοράς- και ότι το νέο ασφαλιστικό οδηγεί σε υψηλότερες συντάξεις για τα χαμηλά εισοδήματα, σημειωτέων ότι αυτές οι αυξήσεις θα συνεχίζονται κάθε χρονιά για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Περαιτέρω, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα, 07-01-2019 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 73860/24-10-2018 ανακοίνωση-ΣΟΧ2/2018 για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των Βρεφ/κών παιδικών σταθμών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

Σχεδόν μειωμένο κατά 50% είναι το συνολικό υπόλοιπο από την επιστροφή φόρων για τη φορολογική διοίκηση σε σχέση με το 2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πιο συγκεκριμένα έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2018, το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό επιστροφής φόρων ανήλθε στα 755 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 1,4 δις. ευρώ που ήταν το 2017.

Από το συνολικό υπόλοιπο επιστροφής φόρων, το ποσό που αντιστοιχεί σε επιστροφή για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών για το οποίο δεν έχουν σταλεί ειδοποιήσεις στους δικαιούχους, ανέρχεται σε 182 εκατ. ευρώ.

Η διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα θα ανοίξει πάλι από την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:

  • Για αυτούς που δεν επιβεβαιώθηκε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που συμπληρώθηκε στην αίτηση ανήκει στο δικαιούχο του μερίσματος. Πιστώσεις σε δηλωθέντες στην εφαρμογή λογαριασμούς ΙΒΑΝ για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει από την τράπεζα ταυτοποίηση του ΑΦΜ του δικαιούχου του κοινωνικού μερίσματος δεν θα πραγματοποιηθούν.

Προς το σκοπό καταβολής του κοινωνικού μερίσματος, καλούνται οι δικαιούχοι, οι οποίοι είχαν εγκεκριμένη αίτηση μερίσματος αλλά δεν πληρώθηκαν:

(α) να ακυρώσουν την αίτησή τους και να προβούν σε «Επαναξιολόγηση». Στη νέα αίτηση πρέπει να δηλώσουν στην εφαρμογή λογαριασμό ΙΒΑΝ στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι

ή / και

(β) να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του ΑΦΜ τους στην τράπεζα συνεργασίας τους προσκομίζοντας το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.

  • Για αυτούς που δεν επιβεβαιώθηκε μέσω της υποβολής φορολογικών δηλώσεων η μόνιμη διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, αλλά εκείνος ήταν εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 12 μήνες κατά το έτος μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Η εκ νέου λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.koinonikomerisma.gr για την υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά για τις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων.

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1230/2018 εγκύκλιος με την οποία ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» - Έντυπο 015 - Φ.Π.Α., όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην απόφαση, με τη συνημμένη επεξηγηματική σημείωση, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Σχετική με την ΠΟΛ.1230/2018 είναι και η ΠΟΛ.1390/2001 εγκύκλιος. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσωπα που δικαιούνται επιστροφής φόρου είναι οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της Ε.Ε., μπορούν μετά από αίτηση να εξασφαλίσουν επιστροφή του Φ.Π.Α που καταβλήθηκε στη Ελλάδα για αγαθά που αγόρασαν και υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν καθώς και για εισαγωγές στην Ελλάδα οι οποίες έγιναν από τους ίδιους.

Mε νέα ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.pothen.gr: την 4η Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τις νέες προθεσμίες καταχώρισης υπόχρεων και υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018, αναφέρεται ότι:

«Σε συνέχεια του από 15-11-2018 ενημερωτικού για καταχώριση καταστάσεων υπόχρεων έτους 2018, σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 75 του N.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του N.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων».

Πιο συγκεκριμένα, με την παρ.3 του άρθρου 75 του N.4587/2018, τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 του N. 4571/2018 και οι ηλεκτρονικές καταστάσεις των υπόχρεων σε ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) καταχωρίζονται στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους χρήστες των φορέων υπόχρεων, από την 3η Ιανουαρίου 2019 έως την 25η Ιανουαρίου 2019. Στην αρχική σελίδα του pothen.gr έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία καταχώρισης των καταστάσεων.

Συνεπακόλουθα, μεταβολές επήλθαν και στην προθεσμία υποβολής των ΔΠΚ, όπου με την παρ. 1, του άρθρου 75 του N.4587/2018, τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1 του N.3213/2003 και κατ’ εξαίρεση, οι αρχικές ΔΠΚ με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου στα έτη 2016, 2017 και 2018 και οι ετήσιες ΔΠΚ 2016 (φορολογικό 2015) και 2017 (φορολογικό 2016) υποβάλλονται (εκ νέου για όσους έχουν ήδη υποβάλει) μαζί με τις ΔΠΚ έτους 2018 (φορολογικό 2017), από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019.

Παρακαλείστε να επισκέπτεστε τακτικά τόσο την αρχική σελίδα pothen.gr όσο και τις ηλεκτρονικές σελίδες των Οργάνων Ελέγχου καθώς θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις - ενημερώσεις για κάθε τι νεότερο.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι για την ενημέρωση των υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ και των φορέων αυτών, λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) όπου μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες».

Χρήσιμα και επίκαιρα λόγω ολικού ψύχους της χώρας, που αν και ευχόμαστε να έκλεισε τον κύκλο του τουλάχιστον για εφέτος, καλά είναι να τα γνωρίζουμε. Τι ισχύει λοιπόν σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της επιχείρησης ή/και προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους; Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι:

  • Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης λόγω των έντονων χιονοπτώσεων, τα μέρη - επιχείρηση και εργαζόμενοι - απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την παροχή εργασίας κατά την ημέρα που παρέμεινε κλειστή και ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλλει τις αποδοχές στους εργαζόμενους.
  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά αλλά οι εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στην εργασία τους εξαιτίας σπουδαίου λόγου, που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους.

Δόθηκε στη δημοσιότητα η Ε.2002/9.1.2019 εγκύκλιος με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο και ύστερα από τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.4587/2018, αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ και πλέον ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) εφαρμόζεται, εκτός από τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων, και για τα εισιτήρια των συναυλιών. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του N.4587/2018 ορίζεται ότι η διάταξη της παρ. 1 (δηλαδή η επέκταση της εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια συναυλιών) τίθεται σε ισχύ από 1.1.2019.

Η διάταξη αφορά αποκλειστικά τα εισιτήρια των συναυλιών στη διάρκεια των οποίων δεν προσφέρεται οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τους θεατές πλην του μουσικού θεάματος. Συνεπώς, τα εισιτήρια που αφορούν μουσικά σχήματα σε κέντρα εστίασης συνεχίζουν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

Με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015/25-6-2015 έγγραφο έχει διευκρινιστεί ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με βάση τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013, ήτοι μέχρι και την 31.12.2018, οι συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014, θα ακολουθούν τον φορολογικό χειρισμό που προβλεπόταν από τις προϊσχύσασες διατάξεις του Ν.2238/1994, με τις προϋποθέσεις όμως που τίθενται από τον Ν.4172/2013 σχετικά με την έκπτωση των δαπανών. Δηλαδή, ο εκμισθωτής, ως κύριος του παγίου, θα εξακολουθεί να διενεργεί αποσβέσεις επί της αξίας αυτού, ενώ ο μισθωτής θα εκπίπτει τα μισθώματα που καταβάλλει στον εκμισθωτή (εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1665/1986). Ειδικά, σε ότι αφορά τα μισθώματα που καταβάλλονται για ακίνητα και δεδομένου ότι με τον Ν.4172/2013 πλέον δεν προβλέπεται ρητά η μη έκπτωση των μισθωμάτων κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου (βλ. περ. ιστ΄ άρθρου 31 Ν.2238/1994, προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε.), διευκρινιζόταν ότι αυτά εξακολουθούν και με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 να εκπίπτουν με τον ως άνω περιορισμό, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Ν.4172/2013.

Ήδη, με την Ε.2003/9.1.2019 εγκύκλιο με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του Ν.4587/2018 (ΦΔΚ Α΄218)», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι με το άρθρο 57 του Ν.4587/2018 , τροποποιήθηκε η παράγραφος 18 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013. Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ορίζεται ότι για συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης, οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014, εφαρμόζονται οι διατάξεις του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) μέχρι τη λήξη τους.

Από τα ευχάριστα νέα, αυτά της μείωσης της ανεργίας. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο 2018.

  • Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2018 ανήλθε σε 18,6% έναντι 21,0% τον Οκτώβριο του 2017 και 18,6% τον Σεπτέμβριο του 2018. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Οκτώβριο του 2018, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.843.979 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 875.997 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.243.079 άτομα.
  • Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 78.040 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 (αύξηση 2,1%) και μειώθηκαν κατά 30.283 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 (μείωση 0,8%).
  • Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 122.090 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 (μείωση 12,2%) και κατά 11.374 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 (μείωση 1,3%).
  • Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 5.074 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 (αύξηση 0,2%) και κατά 38.414 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 (αύξηση 1,2%).

Η εργασιακή εβδομάδα, δεύτερη του χρόνου, τελειώνει κάπου εδώ. Τα πολιτικά θέματα βρίσκονται σταθερά στο προσκήνιο, ενόψει και του εκλογικού έτους. Αποχαιρετώντας σήμερα την Καγκελάριο της Δημοκρατίας της Γερμανίας και περιμένοντας την ετυμηγορία της Βουλής των Σκοπίων σχετικά με το νέο όνομα της χώρας τους και ό,τι αυτό θα σημαίνει, αναμένουμε τη συνάντηση των δύο Κυβερνητικών εταίρων. Οι καιροί είναι απρόβλεπτοι, οι άνθρωποι γίνονται απρόβλεπτοι κυρίως επειδή δεν έχουν μεγάλο πολιτικό χρονικό ορίζοντα μπροστά τους και συνεπώς, η σημερινή Παρασκευή μπορεί να αποδειχθεί μια από τις ιδιαίτερα σημαντικές ημέρες του χρόνου, ή απλώς μια ακόμα ημέρα. Πιθανώς αύριο τα μέσα ενημέρωσης να ασχολούνται με τις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις, πιθανώς και όχι, αν τελικά, για μία ακόμα φορά, ξεπεραστούν τα εμπόδια της σύγκλησης διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων.

Μετά από την βαρυχειμωνιά που ενέσκηψε και τα σχολεία που παραμένουν σε μεγάλο μέρος τους κλειστά, την εβδομάδα που έρχεται επιστρέφουμε κατά πάσα πιθανότητα στην «ομαλότητα». Για τη δύσκολη χρονιά που μόλις ξεκινήσαμε, να ευχηθούμε τα προβλήματα να βρίσκουνε εύκολες και εφαρμοστέες λύσεις και το τέλος του να μας βρει πολύ καλύτερα από ότι τώρα. Σε κάθε περίπτωση, μπροστά μας έχουμε ένα ακόμα όμορφο Σαββατοκύριακο, που σας ευχόμαστε να το περάσετε ευχάριστα, μαζί με αυτούς που αγαπάτε.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πόθεν έσχες, Κατώτατος μισθός, Κοινωνικό μέρισμα, ΦΠΑ, ΟΑΕΔ