09/01/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Οδηγίες για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών Μέτρου 13, Υπομέτρα 13.1 και 13.2, έτους 2018 - του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Εγκύκλιο εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με οδηγίες για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών Μέτρου 13, Υπομέτρα 13.1 και 13.2, έτους 2018 - του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η εγκύκλιος αναφέρει:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) ΥΑ όπως ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 13 για το έτος 2018. Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή όπως στο συνημμένο υπόδειγμα.

1. Οι προσφυγές υποβάλλονται αρχής γενομένης από την 10.01.2019 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 23. 01.2019, είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων (ΚΥΔ), με την υποχρέωση των τελευταίων να τις αποστέλλουν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών στην οικία Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία υποβολής λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής από τον παραγωγό (βάσει αριθμού και ημερομηνίας πρωτοκόλλου), είτε σε υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε σε ΚΥΔ.

2. Η υποβολή των προσφυγών υποβάλλεται:

  • Στο πλαίσιο του ευρήματος «97201: Δεσμεύσεις από ΔΑΑΑ-ΑΦΜ για περαιτέρω έλεγχο άμεσης σύνταξης/οικ. Στοιχείων», σύμφωνα με το οποίο δεν κρίνονται δικαιούχοι πληρωμής όσοι «έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα» (άμεσα συνταξιούχοι) και συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αξιολογούνται από τους ελεγκτές της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, και
  • Στο πλαίσιο μηχανογραφικής επαναξιολόγησης της αίτησης πληρωμής (μέσω διασταύρωσης με άλλες βάσεις δεδομένων, του ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλων υπηρεσιών), όποτε και ακολουθεί επανυπολογισμός της πληρωμής

3. Οι ενδικοφανείς προσφυγές, για τις περιπτώσεις που απαιτείται αξιολόγηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, εξετάζονται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε Περιφερειακής Διεύθυνσης

4. Η εξέταση των προσφυγών διεξάγεται παράλληλα με την υποβολή τους.

5. Μετά την ολοκλήρωση εξέτασης και καταχώρισης των ενδικοφανών προσφυγών αποστέλλεται, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, στην Κεντρική Υπηρεσία αρχείο με το σύνολο των παραγωγών που πρέπει να αποδεσμευτούν από τον κωδικό δέσμευσης πληρωμής 97201.

Δείτε την εγκύκλιο και το σχετικό υπόδειγμα εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ενδικοφανής προσφυγή, ΟΠΕΚΕΠΕ