21/12/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Κλασικά Χριστουγεννιάτικα… και μερικά ακόμη

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά - Τζίκα

Σιγά σιγά το 2018 οδεύει προς το τέλος του… Μια χρονιά δύσκολη, γεμάτη φόρους, όπως και οι προηγούμενες, κλείνει κι έρχεται μια καινούρια για την οποία διατηρούμε επιφυλάξεις για τις αλλαγές που θα φέρει, τις οποίες όμως θα δούμε αναλυτικά εν καιρώ.

Όσον αφορά το πόθεν έσχες, πριν καν ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.pothen.gr) για την υποβολή των εντύπων από τους υπόχρεους, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, ήδη μεταφέρθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για το διάστημα 18/02/2019 έως 31/03/2019.

Επιπλέον, από 01/01/2019 καταργείται η τελευταία ομάδα νησιών (Κως, Λέρος, Λέσβος, Χίος και Σάμος) στην οποία ίσχυε μέχρι και 31/12/2018 ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ. Πλέον και για αυτά τα πέντε νησιά θα ισχύουν οι κανονικοί συντελεστές ΦΠΑ που υπάρχουν για την υπόλοιπη χώρα.

Επίσης, με το νέο έτος αυξάνεται το περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας, το οποίο διαμορφώνεται στα 0,09€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από 0,04€ που είναι μέχρι 31/12/2018. Το τέλος αυτό αφορά τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στο κοινό πλαστικές σακούλες που δεν απαλλάσσονται του ειδικού τέλους. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν στις ανάλογες ρυθμίσεις των φορολογικών μηχανισμών και των ταμειακών μηχανών, ώστε να εκδίδουν το νέο περιβαλλοντικό τέλος.

Με το κλείσιμο του έτους, ωστόσο, λήγουν αρκετές προθεσμίες, ταυτόχρονα με μια σειρά υποχρεώσεων, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν από τους φορολογούμενους για να μη βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Αναλυτικά αυτές είναι:

- Χτίσιμο Αφορολόγητου: Έως 31/12/2018 όσες συναλλαγές γίνουν μέσω τραπεζικού μέσου, θα συμβάλλουν στο χτίσιμο του αφορολόγητου των φυσικών προσώπων που έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Ως γνωστόν, το ύψος των συναλλαγών που θα πρέπει να γίνουν ώστε να χτιστεί το αφορολόγητο είναι το 10% έως το 20% του ετήσιου εισοδήματος που απέκτησαν προκειμένου να έχουν την προβλεπόμενη έκπτωση φόρου. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις που θα επιλεγεί να γίνει χωριστή δήλωση από τα έγγαμα ζευγάρια, διότι σε αυτήν την περίπτωση οι δαπάνες δεν θα μεταφέρονται από τον έναν στον άλλον.

- Επίδομα τέκνων (Α21): Έως τις 31/12/2018 μπορούν όσες οικογένειες είναι δυνητικά δικαιούχοι και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση έως τώρα, να την υποβάλλουν στην ιστοσελίδα του ΗΔΙΚΑ (https://www.idika.gr/epidomapaidiou/) για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος για το έτος 2018. Επίσης, όσες οικογένειες πήραν το επίδομα μέσα στο έτος, αλλά προστέθηκαν νέα μέλη στο νοικοκυριό τους, μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση ώστε να υπολογιστεί εκ νέου το επίδομα για το 2018, λαμβάνοντας υπόψιν τον νέο αριθμό τέκνων.

- Φορολογικές Δηλώσεις Κατοίκων Εξωτερικού: Έως τις 31/12/2018 θα πρέπει να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι οι οποίοι μέσα στο 2018 έκαναν αίτηση για να αλλάξουν τη φορολογική τους κατοικία, τηρώντας τα όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1201/2017. Για το εάν πρέπει να την υποβάλλουν ή όχι, έχουμε μιλήσει σε παλαιότερό μας άρθρο.

- Φορολογικές Δηλώσεις αποβιωσάντων: Έως τις 31/12/2018 θα πρέπει να κατατεθεί χειρόγραφα από τους κληρονόμους η φορολογική δήλωση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά αυτών που απεβίωσαν μέσα στο 2017.

- Τροποποιητικές Δηλώσεις αναδρομικών: Έως τις 31/12/2018, βάσει και της ΠΟΛ. 1083/2018, υποβάλλονται χωρίς πρόστιμο όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις, ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες, που αφορούν μισθούς και συντάξεις, λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προς τον εργοδότη, έκδοση διορθωτικής βεβαίωσης αποδοχών στον εργαζόμενο από τον φορέα ή την επιχείρηση που εργάζεται, αλλά και της καταβολής μισθών και συντάξεων προηγούμενων ετών.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα οι υποχρεώσεις που θα πρέπει να διεκπεραιωθούν έως το τέλος του χρόνου, σαφώς και είναι περισσότερες, αλλά και πιο σύνθετες, αφού θα πρέπει να γίνει μια σειρά εργασιών από τους επιχειρηματίες, σε συνεργασία με τους λογιστές – φοροτεχνικούς τους, μέχρι την ημέρα υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Μερικές από αυτές θα αναλύσουμε ευθύς αμέσως:

- Ενοίκια: Επιβεβαίωση καταχώρησης όλων των ενοικίων που έχουν καταβληθεί μέσα στο έτος ανεξαρτήτως του τρόπου καταβολής τους. Εάν υπάρχει ιδιόχρηση, θα πρέπει να γίνει ο υπολογισμός της βάσει του 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και να καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, ώστε να συμπεριληφθεί στα έξοδά της.

- Εισφορές ΕΦΚΑ: Όλες οι εισφορές που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος από τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και από τα μέλη των προσωπικών εταιρειών υπολογίζονται κανονικά σαν έξοδο της επιχείρησης, εφόσον έχει γίνει η καταβολή τους μέσα στο έτος. Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1219/2018, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης οι ρυθμισμένες εισφορές που έχουν καταβληθεί στο τρέχον έτος μέχρι το ύψος του κεφαλαίου, χωρίς τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.

- Μισθοδοσία: Υπολογίζονται και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης όλες οι μισθοδοσίες που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος στους εργαζόμενους, οι οποίες έχουν εξοφληθεί με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Η Κ.Υ.Α. 22528/430/2017 ορίζει ξεκάθαρα την υποχρέωση των εργοδοτών να καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Επομένως, όσες μισθοδοσίες πληρωθούν με μετρητά θα πρέπει να αναμορφωθούν.

- Αποσβέσεις Παγίων: Με το κλείσιμο του έτους θα πρέπει να γίνεται υπολογισμός των αποσβέσεων των παγίων που έχει η επιχείρηση στην κατοχή της. Οι αποσβέσεις είναι ένα σημαντικό έξοδο, αφού ο εξοπλισμός πολλές φορές είναι ιδιαίτερα ακριβός. Βέβαια, θα ήταν χρήσιμο συχνά να γίνεται αντιπαραβολή των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν στην επιχείρηση με το μητρώο παγίων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί με χρηματοοικονομική μίσθωση, αφού βάσει της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ των μερών κατά την απόκτησή τους, ορίζεται και η κατοχή του περιουσιακού στοιχείου. Από αυτή εξαρτάται και ο τρόπος απεικόνισής του στα βιβλία της επιχείρησης.

- Αναμορφώσεις: Με το τέλος του έτους θα πρέπει να γίνεται υπολογισμός των συναλλαγών που έγιναν και θα πρέπει να αναμορφωθούν σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το άρθρο 23 του Ν.4172/2013.

- Απογραφή εμπορευμάτων: Θα πρέπει να κάνουν απογραφή βάσει του άρθρου 4 του Ν.4308/2014 όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία με τζίρο που ξεπερνάει τις 150.000€ και δεν είναι στα επαγγέλματα που αναφέρει η ΠΟΛ. 1019/2015, θα κάνουν απογραφή για όλα τα εμπορεύματα που είχαν στις αποθήκες τους στις 31/12/2018. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διενεργηθεί έως την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης, ωστόσο, ο υπολογισμός της εώς το τέλος του έτους βοηθάει στον υπολογισμό του φόρου που θα πληρώσουν οι επιτηδευματίες με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης.

Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν έως το τέλος και αυτής της χρονιάς είναι αρκετές. Θα πρέπει στην κάθε μια να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα με σκοπό να αποφευχθούν λάθη τα οποία θα γεννήσουν μεγαλύτερο φόρο στον επιχειρηματία. Να σημειωθεί ότι ο επιχειρηματίας προκειμένου να ανταποκριθεί στην πληθώρα των φορολογικών του υποχρεώσεων, κάθε χρόνο βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καταφέρει να κρατήσει ανοιχτή την επιχείρηση του.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.