07/12/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Κοινωνικό Μέρισμα 2018: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την αίτησή του…

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά - Τζίκα

Εκδόθηκε και για φέτος η πολυπόθητη Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 2/89338/ΔΛΓΚ με την οποία βάσει της επίτευξης του δημοσιονομικού στόχου θα διατεθεί το ποσό των 710 εκατομμυρίων ευρώ για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος. Ωστόσο, το συνολικό ποσό είναι ελαφρώς μικρότερο σε σχέση με πέρυσι που διατέθηκαν 720 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό αιτιολογείται η μείωση που υπάρχει στο ποσό που θα μοιραστεί, η οποία είναι 50 ευρώ για το πρώτο κλιμάκιο και φτάνει τα 150 για το τελευταίο. Παρ’ όλα αυτά, εξαιτίας της αύξησης των ανώτατων ορίων της αξίας της ακίνητης περιουσίας, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να είναι ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρυσι.

Ύστερα και από την τοποθέτηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου της ΗΔΙΚΑ, αναμένεται σήμερα να γίνει η πρεμιέρα υποβολής των αιτήσεων στην ιστοσελίδα https://www.koinonikomerisma.gr/, στην οποία περιγράφεται βήμα-βήμα η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια με πέρυσι κι έχει ως εξής:

· Με τους κωδικούς taxis του δικαιούχου γίνεται η είσοδος στην πλατφόρμα.

· Συμπληρώνονται τα στοιχειά του ΑΜΚΑ του υπόχρεου, τηλέφωνο επικοινωνίας και email.

· Ελέγχονται τα αυτόματα στοιχεία εάν είναι σωστά.

· Γίνεται συμπλήρωση του ΙΒΑΝ της τράπεζας ενεργού λογαριασμού, στον οποίο πρέπει απαραίτητα να είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

· Από τον υπόχρεο ελέγχεται εάν συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέλη του νοικοκυριού στην αίτηση. Εάν κάποιο ανήλικο μέλος δεν συμπεριλαμβάνεται, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του ώστε να συμπεριληφθεί στην αίτηση.

· Στη συνέχεια, θα πρέπει όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη του νοικοκυριού, να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την υπαγωγή τους στην αίτηση, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών taxis, ώστε να μπουν στην ιστοσελίδα του μερίσματος. Εάν δεν γίνει το βήμα αυτό, η αίτηση δεν προχωρά συνολικά.

· Μετά την ολοκλήρωση των συναινέσεων, ή μη, εμφανίζεται αυτόματα η ένδειξη που αναφέρει εάν πληρούνται τα κριτήρια. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια θα πρέπει ο δικαιούχος να πατήσει την επιλογή έγκριση – συναίνεση, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

· Λίγες μέρες μετά γίνεται η πίστωση του ποσού στον λογαριασμό τράπεζας που έχει δηλωθεί.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, το Υπουργείο Οικονομικών ανάρτησε χθες μια σειρά ερωτήσεων-απαντήσεων με την οποία διευκρινίζονται αρκετές ασάφειες.

Ας δούμε όμως, αναλυτικά κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες είναι καθοριστικές για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος:

Φέτος, όπως και πέρυσι, η διανομή του συγκεκριμένου επιδόματος θα γίνει ανά νοικοκυριό κι όχι ξεχωριστά στον καθένα. Δικαιούχοι θα θεωρούνται οι ενήλικοι οι οποίοι θα υποβάλλουν την αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού.

Το εισόδημα βάσει του οποίου θα υπολογιστεί το ύψος του επιδόματος του κοινωνικού μερίσματος θεωρείται το συνολικό φορολογητέο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό δηλαδή, που αποκτήθηκε από το νοικοκυριό το 2017, όπως εμφανίζεται στις εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις, αρχικές ή τροποποιητικές, που είχαν υποβληθεί και εκκαθαριστεί έως τις 31/10/2018.

Για την έγκριση του επιδόματος του κοινωνικού μερίσματος θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής. Πιο αναλυτικά, στα κριτήρια της διαμονής οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην ελληνική επικράτεια τουλάχιστον για τα τελευταία πέντε έτη, γεγονός που θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τις αντίστοιχες υποβολές φορολογικών δηλώσεων.

Επίσης, θα πρέπει οι δικαιούχοι να φαίνονται ασφαλισμένοι τουλάχιστον μια φόρα στο σύνολο του ασφαλιστικού τους βίου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, έως τις 31/10/2018. Τα ασφαλιστικά κριτήρια ωστόσο δεν ισχύουν σε περιπτώσεις δικαιούχων άνω των 67 ετών ή όταν ο δικαιούχος ή συνυπόχρεος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς επίσης και σε μονογονεϊκή οικογένεια, εάν κάποιο μέλος της έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Αναφορικά με τα περιουσιακά κριτήρια, η αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή αναγράφεται ύστερα και από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 125.000€ για μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 20.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος του και έως το όριο των 185.000€.

Το ύψος των καταθέσεων, της αξίας των μετοχών, ομολόγων, κ.λπ. δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος των 9.000€ σε μονομελές νοικοκυριό, πολλαπλασιαζόμενο με την αντίστοιχη κλίμακα ισοδυναμίας βάσει σύνθεσης νοικοκυριού, εάν είναι πάνω από ένα μέλος. Επίσης, το ύψος των συνολικών τόκων από καταθέσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το νούμερο που θα προκύπτει από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος : 9.000 * κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταφατικό επιτόκιο 2017 / 100

Για τα εισοδηματικά κριτήρια του νοικοκυριού, ο παρακάτω πίνακας θα μας βοηθήσει να δούμε ακριβώς σε ποια κλίμακα εντάσσεται το κάθε νοικοκυριό:

Κοινωνικό Μέρισμα

Σύνθεση νοικοκυριού

Κλίμακα ισοδυναμίας

Εισοδηματικά κριτήρια

Ύψος παροχής (Ευρώ)

Ένας ενήλικας

1

[0-5000]

(5000-7000]

(7000-9000]

400

300

200

Δύο ενήλικες ή μονογονεϊκή με ένα ανήλικο τέκνο

1.5

[0-7500]

(7500-10500]

(10500-13500]

600

450

300

Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο ή μονογονεϊκή με δύο ανήλικα τέκνα

1.75

[0-8750]

(8750-12250]

(12250-15750]

700

525

350

Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή με τρία ανήλικα

2

[0-10000]

(10000-14000]

(14000-18000]

800

600

400

Τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή με τέσσερα ανήλικα

2.25

[0-11250]

(11250-15750]

(15750-20250]

900

675

450

Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή με πέντε ανήλικα

2.5

[0-12500]

(12500-17500]

(17500-22500]

1000

750

500

Τέσσερα ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικα και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή με έξι ανήλικα

2.75

[0-13750]

(13750-19250]

(19250-24750]

1100

825

550

Πέντε ενήλικα μέλη (και άνω) ή δύο ενήλικα και έξι ανήλικα μέλη (και άνω) ή μονογονεϊκή με επτά ανήλικα (και άνω)

3

[0-15000]

(15000-21000]

(21000-27000]

1200

900

600

Εκτός όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να τονιστεί ότι εκτός κοινωνικού μερίσματος μένουν νοικοκυριά τα οποία:

1. Εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

2. Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβή πληρώματος σκαφών αναψυχής.

3. Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία που ξεπερνούν τα 1.500€.

4. Δηλώνουν δαπάνες για οδηγούς αυτοκινήτων, οικιακούς βοηθούς, διδακτικό και λοιπό προσωπικό, κ.λπ.

5. Κάποιο μέλος του νοικοκυριού είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες στις οποίες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, για να αποφευχθούν τυχόν λάθη και η πιθανότητα κάποιος δικαιούχος να βρεθεί εκτός του συγκεκριμένου επιδόματος, όπως έγινε πέρυσι σε αρκετές περιπτώσεις.

Στην περίπτωση των ενηλίκων οι οποίοι έκαναν ξεχωριστή φορολογική δήλωση λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους και δηλώσαν πέρυσι έστω και 0,01€ τόκους καταθέσεων, ενεργοποιείται το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000€. Το ποσό αυτό προστίθεται στο συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα βάσει του οποίου γίνεται και ο υπολογισμός του επιδόματος.

Στην περίπτωση των συνταξιούχων των 70 ετών και άνω δεν χρειάζεται θεωρητικά να γίνει αίτηση. Γίνεται αυτόματα από την ΗΔΙΚΑ υπό την προϋπόθεση όμως ότι ένας τουλάχιστον λαμβάνει σύνταξη ή κάποιο επίδομα, ότι ο αιτών είναι μονομελές νοικοκυριό ή ζευγάρι και δεν φιλοξενεί κάποιο άτομο ή δεν φιλοξενείται σε συνδυασμό με το σωστά ενημερωμένο πεδίο του ΑΦΜ στη βάση του ΑΜΚΑ.

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το κοινωνικό μέρισμα είναι ακατάσχετο. Για την αποφυγή όμως τυχόν δυσαρεστών εκπλήξεων, κάλο θα ήταν να καταβληθεί στον λογαριασμό του δικαιούχου που είναι δηλωμένος ως ακατάσχετος λογαριασμός στην φορολογική του εικόνα.

Τέλος, το κοινωνικό μέρισμα δεν θεωρείται εισόδημα, αλλά επίδομα ενίσχυσης, ωστόσο οι δικαιούχοι του επιδόματος θα μπορούν του χρόνου στις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν για το 2018 να το συμπεριλάβουν στους κωδικούς 781-2 του εντύπου Ε1 για την κάλυψη τυχόν προστιθεμένης διαφοράς φορολογητέου εισοδήματος λόγω τεκμηρίων.

Καλό μήνα και καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.