29/11/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Η ΕΕ απαλλάσσει τις εθνικές ενισχύσεις που συνδέονται με τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα από τους ελέγχους για τις κρατικές ενισχύσεις

Σύμφωνα με ΔΤ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Το Συμβούλιο εξέδωσε την Δευτέρα, 26/11/2018, έναν κανονισμό που επιτρέπει στην Επιτροπή να εξαιρεί δύο επιπλέον κατηγορίες εθνικών επιδοτήσεων από τους τυποποιημένους ελέγχους που απαιτούνται βάσει των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι δύο νέες κατηγορίες είναι οι εξής:

α) εθνικά κονδύλια σε συνδυασμό με ενωσιακά κονδύλια υπό κεντρική διαχείριση, όπως το Ταμείο InvestEU ή έργα «σφραγίδα αριστείας» που προβλέπονται στο επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία?

β) εθνικά κονδύλια για έργα που στηρίζονται από ενωσιακά προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Οι νέοι κανόνες θα απλοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό την εθνική χρηματοδότηση έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα νέα ενωσιακά κονδύλια που προβλέπονται στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ο κανονισμός που εκδόθηκε θα βελτιώσει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα ενωσιακά χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΕ και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Θα επιτρέψει στην Επιτροπή να προχωρήσει σε στοχοθετημένες τροποποιήσεις του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορίες, ώστε τα κονδύλια υπό εθνική διαχείριση και τα ενωσιακά κονδύλια υπό κεντρική διαχείριση να μπορούν να συνδυάζονται όσον το δυνατόν πιο ομαλά, χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί ότι δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Ο κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Οι νέοι κανόνες θα αποτελέσουν μέρος του αποκαλούμενου «εξουσιοδοτικού κανονισμού», ο οποίος συνιστά τη νομική βάση που επιτρέπει στην Επιτροπή να χαρακτηρίζει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων συμβατές με την εσωτερική αγορά και δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρηματοδοτούν άμεσα ορισμένα έργα χωρίς προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κρατικες ενισχυσεις