23/11/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Με τα αποκαΐδια ακόμα μιας επαναστατικής ανάμνησης του Πολυτεχνείου, ξεκίνησε η εβδομάδα που πέρασε. Εθιμικά, για αυτούς που φύγανε άδικα και τους χιλιάδες που βασανίστηκαν και υποφέρανε, πρέπει να καίγονται τα Πανεπιστήμια και γενικά η χώρα να βρίσκεται σε έναν μικρό εσωτερικό «πόλεμο», χωρίς κάποιο σημαντικό λόγο, εκτός του επετειακού.

Η εβδομάδα που πέρασε ξεκίνησε με «δημοσιογραφικές» πληροφορίες, σχετικά με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για το 2019 και 2020, που σε κάποιες περιπτώσεις θα φθάσει και το 50%. Φυσικά, ακόμα πληρώνουμε τις δόσεις από τον ΕΝΦΙΑ του 2018, το 2019 και 2020 θα κληθεί να υλοποιήσει τις μειώσεις κάποια διαφορετική Κυβέρνηση (συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της σημερινής ίσως με διαφορετική σύνθεση, ίσως όχι), αλλά σε κάθε περίπτωση, ο ΕΝΦΙΑ του 2020, αργεί πολύ ακόμα και στην χώρα μας ελάχιστα πράγματα είναι σίγουρα.

Η καταστροφή του τραπεζικού προϊόντος φαίνεται πως είναι ειλημμένη απόφαση και έτσι, για μια ακόμα φορά, επανέρχεται το θέμα των τραπεζικών θυρίδων. Υπολογίζεται ότι συνολικά στο τραπεζικό σύστημα υπάρχουν περίπου 320.000 τραπεζικές θυρίδες από τις οποίες είναι μισθωμένες οι περίπου 220.000 ή το 70%. Φυσικά, η τραπεζική θυρίδα δεν είναι τίποτε άλλο από ένας «προσωπικός» χώρος όπου φυλάγονται αντικείμενα αξίας (διαφορετικά για τον καθένα μας) και πιθανώς χρήματα τα οποία δεν μπορούν να εμφανιστούν στο τραπεζικό σύστημα, είτε επειδή δεν δικαιολογείται η προέλευσή τους, είτε επειδή, λόγω capital controls, υπήρχε περιορισμένη δυνατότητα ανάληψης. Η θυρίδα θα μπορούσε να είναι κάποιος κρυφός χώρος μέσα στο σπίτι του καθένα, η μόνη δε διαφορά είναι πως η τραπεζική θυρίδα, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Φυσικά όλα είναι σχετικά, δεδομένου πως η δυνατότητα άμεσης «διάρρηξης» της θυρίδας από την ΑΑΔΕ για την κατάσχεση τυχών οφειλών, καταρρίπτει όλα τα ανωτέρω. Φυσικά, επειδή το θέμα έρχεται και επανέρχεται από την αρχή της θητείας αυτής της Κυβέρνησης, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι για το περιεχόμενο των θυρίδων και κατά πόσο η ΑΑΔΕ θα εισπράξει ληξιπρόθεσμα, ή οι «ενοικιαστές» θα ξενοικιάζουν τις θυρίδες οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση έχουν συμβόλαια σπιτιών, ιδιωτικά συμφωνητικά και γενικά, έγγραφα τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με μετρητά. Για κάποιο λόγο, θεωρούμε ότι η όλη κατάσταση του τραπεζικού συστήματος, έχει άμεση σχέση με την απαξίωση των τραπεζικών μετοχών που βρέθηκαν να χάνουν πάνω από 20% της αξίας τους σε μία εβδομάδα και επειδή υπάρχει πάντα το φαινόμενο του ντόμινο, ο χρηματιστηριακός δείκτης παραπαίει κάτω από τις 620 μονάδες, κατά την Τρίτη 20 του Νοέμβρη. (Η εξέλιξη ήταν ακόμα χειρότερη, με τον γενικό δείκτη να χάνει άλλες 24.13 μονάδες ή σε ποσοστό 3,91% και να κλείνει τελικά κάτω από τις 600 μονάδες και ειδικά στις 593,05).

Όλα τα παραπάνω είναι φυσικά στα πλαίσια ενός νέου σχεδίου νόμου που ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή η Κυβέρνηση, θεωρώντας ότι θα βελτιώσει την εισπραξιμότητα των φόρων και θα ελαχιστοποιήσει τη φοροδιαφυγή. Πέραν λοιπόν των θυρίδων, θα πρέπει να περιμένουμε. την αύξηση της χρήσης του πλαστικού χρήματος με την αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού δαπάνης με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για την λήψη της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο. Τα ποσοστά είναι σήμερα 10% για εισόδημα έως 10.000, 15% για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 και 20% για εισόδημα από 20.000 ευρώ και άνω. Συζητείται τα ποσοστά να αυξηθούν σε 15%, 20% και 25% αντίστοιχα. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, η μείωση του ορίου συναλλαγής πάνω από το οποίο είναι υποχρεωτική η πληρωμή με τραπεζικό μέσο, όπως είναι η πιστωτική- χρεωστική κάρτα ή η πίστωση τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης, μελετάται να μειωθεί σε 300 ευρώ ή και χαμηλότερα.

Από το μέτωπο της Α.Α.Δ.Ε. και την «βιομηχανία εγκυκλίων» που αν μη τι άλλο έχουμε να αναγνωρίσουμε στον Διοικητή της, κ. Πιτσιλή, πως τις μείωσε σε μεγάλο βαθμό, ας ξεκινήσουμε με τις επερχόμενες παραγραφές κυρίως των φορολογικών ετών 2012 και 2007. Στη δημοσιότητα λοιπόν δόθηκε η με Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1168212 ΕΞ 2018 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 (Β’/4791) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018», όπως ισχύει».

Σύμφωνα με την παρούσα, αντικαθίσταται η παράγραφος 5 της με αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, ως εξής:

«5. Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2018, διενεργούνται έλεγχοι πέραν των στόχων αυτών σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) δύνανται να προβαίνουν σε ανακατάταξη των ελεγχόμενων πέραν των στόχων υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους, καθώς και τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται. Κάθε μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων αιτιολογείται επαρκώς και γνωστοποιείται εντός είκοσι (20) ημερών στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)».

Τροποποιούνται, επίσης, τα Παραρτήματα Ι και II της με αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018, όπως ισχύει, ως προς τα κριτήρια ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου και τις σχετικές οδηγίες προς τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. αντίστοιχα, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1045538ΕΞ 2018/20-3-2018 (Β’/1171) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Έρευνες-έλεγχοι για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου ή αίτημα παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. κατά τη δημοσίευση της παρούσας, ολοκληρώνονται άμεσα, ανεξαρτήτως προτεραιοποίησής τους.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1171568 ΕΞ 2018 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Σύμφωνα με την απόφαση και δεδομένου ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες αποτελούν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, το ποσό των χρηματικών βραβείων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, όπως για παράδειγμα για τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους, αποτελεί έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του ίδιου ως άνω νόμου στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το δικαίωμα είσπραξής του.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1213/2018 εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, σε συνέχεια α) της ΠΟΛ. 1190/12-10-2018, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) περί εκπροσώπησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως πιστωτή, στις δίκες του ν. 3869/2010 και β) του υπ’ αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1155760 ΕΞ/22- 10-2018 εγγράφου, με το οποίο κοινοποιήθηκε το υπ’ αριθ. 159697/16-10-2018 έγγραφο του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιστροφή στις Δ.Ο.Υ. των δικαστικών φακέλων υποθέσεων του ν. 3869/2010 κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου, με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις ερμηνευτικές διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται:

α) σε υποθέσεις αιτήσεων που κατατίθενται στο δικαστήριο μετά την 11η/10/2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4569/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), ήτοι από 12/10/2018 και μετά καθώς και

β) σε υποθέσεις αιτήσεων που είχαν ήδη κατατεθεί στο δικαστήριο κατά την 11η/10/2018 και η εκδίκαση των οποίων (κύριας αίτησης) έχει προσδιοριστεί μετά δίμηνο τουλάχιστον από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή από 12/12/2018 και μετά.

Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω εκκρεμείς υποθέσεις του ν. 3869/2010 οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται ανεξαρτήτως ημερομηνίας συζήτησης του αιτήματος προδικαστικού συμβιβασμού / προσωρινής διαταγής, είτε δηλαδή η συζήτηση αυτή έχει ήδη λάβει χώρα είτε έχει οριστεί εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί έως τις 12/12/2018, είτε έχει οριστεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ «Εξαίρεση από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια» στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση».

Με την υπόψη τροπολογία, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, οι αγρότες -μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων ανεξαρτήτως εάν έχει παρέλθει ή όχι πενταετία από την πρώτη έναρξη εργασιών τους, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε αδράνεια.

Κατατέθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μηνιαία εισφορά ΕΤΑΑ, πόρος υπέρ πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ασφαλιστικές ρυθμίσεις για πληγέντες, ασφαλισμένοι ΤΠΔΥ, ιατροί εργασίας κ.α)» στο σ/ν με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».

Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ορίζεται από 1/1/2019 ως νέα βάση υπολογισμού του ποσού της μηνιαίας εισφοράς των πριν και μετά την 1η/1/1993 ασφαλισμένων έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και γιατρών, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ, ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, αντί του μηνιαίου εισοδήματος τους που ισχύει σήμερα.

Η παραπάνω βάση υπολογισμού υπολογίζεται εφεξής και για το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των έμμισθων δικηγόρων πριν και μετά την 1η/1/1993 στον οικείο τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ (Σήμερα υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος τους).

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της ιστοσελίδας government.gov.gr, στο πλαίσιο της ψήφισης και υλοποίησης των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών, παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα παραδείγματα της ουσιαστικής στήριξης, ενίσχυσης και προοπτικής που τα προβλεπόμενα μέτρα σημαίνουν για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε εδώ.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η με Αρ. Πρωτ.: 1688/Γ/2018 εγκύκλιος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με θέμα «Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003 - Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής».

Με την ανωτέρω εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017).

Κάπου εδώ τελειώνει ακόμα μια εργασιακή εβδομάδα και μάλιστα καταναλωτικά – εορταστικά, επειδή η συγκεκριμένη Παρασκευή δεν είναι μια Παρασκευή όπως κάθε άλλη, αλλά είναι «Black Friday». Συνεπώς, οι τηρούντες χειρόγραφο (ακόμα;) σύστημα βιβλίων και αναγράφοντες το μεν αρνητικό ταμείο ημερησίως με κόκκινη μελάνη το δε θετικό, σπανίως και όταν υφίσταται, με μαύρη, σήμερα σίγουρα θα έχουν τη δεύτερη επιλογή, επειδή, αργά το βράδυ, όταν θα κλείσουν το κατάστημα, ο διερχόμενος που θα κοιτάξει στην προθήκη, θα νομίσει ότι το κατάστημα δεν πουλάει ρούχα, παπούτσια ή ότι άλλο, αλλά ράφια, επειδή μόνο αυτά θα μείνουν απούλητα. Φυσικά το ταμείο δεν σημαίνει και πάντα κέρδη επειδή η «Μαύρη Παρασκευή» μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις στο ξεπούλημα έστω και κάτω του κόστους για να πληρωθούν οι προμηθευτές και να μη σταματήσουν οι προμήθειες, οπότε σε βάθος χρόνου για την επιχείρηση θα πέσουν μαύρες εβδομάδες… Σε κάθε περίπτωση, κοιτώντας την φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, ευχόμαστε στους καταναλωτές άκρως επωφελείς αγορές και στους εμπόρους γεμάτα ταμεία και μεγάλα κέρδη.

Για την εβδομάδα που έρχεται, φυσικά θα έχουμε να ασχοληθούμε με τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Ήδη, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, προς συζήτηση στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2019. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στηρίζεται στην παραδοχή βάσει της οποίας ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, σε σταθερές τιμές, προβλέπεται να είναι 2,1% και 2,5% για τα έτη 2018 και 2019 αντιστοίχως. Για το έτος 2018, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,98% του ΑΕΠ έναντι στόχου 3,5%. Η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου κατά 0,48% του ΑΕΠ δίνει στην Κυβέρνηση σημαντικό περιθώριο απόδοσης μέρους του υπερπλεονάσματος με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος.

Για το όμορφο Σαββατοκύριακο που έρχεται και για τη σημερινή ημέρα του υπέρτατου καταναλωτισμού, ή έστω του εφικτού λόγω της οικονομικής δυσχέρειας, να έχετε ένα όμορφο τριήμερο που θα καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα καταναλωτικά σας «θέλω» και θα δράσει ψυχαναλυτικά στα όποια καταπιεσμένα συναισθήματά μας, έστω και με υποκατάστατα μέσω αγορών, επειδή καταναλώνω, σημαίνει πως υπάρχω.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.