16/11/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Άλλη μια εβδομάδα διαδοχικών υποσχέσεων η εβδομάδα που πέρασε, επειδή ο καιρός περνάει γρήγορα και οι δημοσκοπήσεις πρέπει να ανατραπούν ή να επαληθευθούν, οι δυσαρεστημένοι κάπως να απαλύνουν την δυσαρέσκειά τους, οι αναμένοντες θέαμα και δη δικαστικό να το «απολαύσουν» και γενικά όλα τα θέματα να τακτοποιηθούν ώστε να οδηγηθούμε στις «απαράμιλλες» εθνικές εκλογές. Φυσικά, η όποια τακτική ακολουθούν τα πολιτικά κόμματα είναι ανάλογα της χώρας και σε καμία περίπτωση, δεν θεωρούμε, τους ψηφοφόρους των άλλων χωρών περισσότερο ή λιγότερο ώριμους από τους Έλληνες. Όλα τα πιο πάνω είναι σχετικά με το τι μπορεί κάποιος να κάνει με μια κολοκύθα. Οι Αμερικάνοι για παράδειγμα κάνουν Halloween και οι Έλληνες κολοκυθόπιτα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, οι φορολογούμενοι με νέες φορολογικές οφειλές, δηλαδή οφειλές που έχουν δημιουργηθεί εντός του τρέχοντος έτους και οι οποίοι χρωστούν έως 3.000 ευρώ ανέρχονταν στο τέλος Σεπτεμβρίου στους 1.322.900. Οι φορολογούμενοι με παλιές οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, δηλαδή οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, και οι οποίοι χρωστούν έως 3.000 ευρώ ανέρχονταν στο τέλος Σεπτεμβρίου στους 993.743. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 2,3 εκατ. φορολογούμενοι εμφανίζονται να έχουν οφειλές προς την εφορία έως 3.000 ευρώ.

Ειδικά, σημειώθηκε αύξηση στον συνολικό αριθμό των οφειλετών του Δημοσίου κατά 248.538 άτομα ή κατά 5,99% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2017, με αποτέλεσμα ο αριθμός αυτός να έχει ανέλθει στα 4.312.395 άτομα. Η αύξηση είναι μεγαλύτερη στους οφειλέτες με χρέος κάτω των 500 ευρώ και μικρότερη σε όσους οφείλουν πάνω από 100.000 ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν, ειδικότερα, ότι το σύνολο των φορολογουμένων που οφείλουν λιγότερα από 500 ευρώ έχει αυξηθεί κατά 312.812 άτομα ή κατά 14,21%, από 2.201.910 άτομα στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 σε 2.514.722 άτομα στο τρίτο τρίμηνο του 2018, ενώ ο αριθμός αυτών που χρωστούν πάνω από 100.000 ευρώ έχει αυξηθεί κατά 1.228 άτομα ή κατά 2,94%, από 41.742 σε 40.514 άτομα. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών του Δημοσίου αυξήθηκε κατά 584.979 άτομα σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» που κάνει πράξη την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.

Το νομοσχέδιο, διατηρώντας την ελάχιστη εισφορά στα επίπεδα που προβλέπει ο ν.4387/16, μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές για επιπλέον 250.000 μη μισθωτούς ως εξής:

 • Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, μειώνεται, από την 1/1/2019, κατά 33,3% από 20% που είναι σήμερα, στο 13,33%.
 • Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται, επίσης, κατά 33,3%: σε 12% από 18% που θα ήταν την 1/1/2019. Η διαμόρφωση της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 12,67% το 2020, σε ποσοστό 13% το 2021 και σε ποσοστό 13,33% από το 2022 και μετά.
 • Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των νέων επιστημόνων για το διάστημα έως το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση, μειώνεται από το 2019 σε 13,33%, βελτιώνοντας το ισχύον καθεστώς εκπτώσεων.
 • Για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται, αναδρομικά από την 1/1/2017, στην ελάχιστη βάση υπολογισμού, ανεξαρτήτως ύψους του εισοδήματος.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που άπτονται ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων. Μπορείτε να δείτε το Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση.

Περαιτέρω, στη δημοσιότητα δόθηκε το με Αριθ. Πρωτ. 1358076/2018 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών ΥΠΕΚΑΑ».

Το έγγραφο αναφέρεται στην προσαύξηση των κυρίων και των επικουρικών συντάξεων.

Δέκατο Tax Forum και με ενδιαφέρον παρακολούθησαν όλοι την ομιλία του Διοικητού της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλή. Θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Διοικητής, αφορούσαν:

 • Τα ηλεκτρονικά βιβλία
 • Την κατάργηση των τελών χαρτοσήμου και την αντικατάστασή τους με ένα φόρο στις συναλλαγές ο οποίος θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά
 • Την ενσωμάτωση της αντικαταχρηστικής οδηγίας του 2016 και αντικατάσταση του άρθρου 38 του Κ.Φ.Δ. περί τεχνικών φορολογικών διευθετήσεων
 • Διατάξεις για την αποφυγή της υποκεφαλαιοδότησης
 • Προτάσεις για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες
 • Μετασχηματισμοί
 • Ειδικός Φόρος Ακινήτων
 • Κάτοικοι αλλοδαπής με οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1211/8.11.2018 εγκύκλιος. Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ «Με αφορμή προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/90 κατάστασης συμφωνητικών του Γ΄ τριμήνου 2018, λόγω βλάβης της υποδομής του Ο.Π.Σ. Taxis Net στις 20, 21 και 22.10.2018, με συνέπεια την αδυναμία υποβολής των ως άνω καταστάσεων, σας γνωρίζουμε ότι δεν επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα, εφόσον οι καταστάσεις αυτές υποβληθούν έως 30/11/2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας περί ανωτέρας βίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α΄45) και στο πλαίσιο τήρησης των αρχών της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.».

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΠΟΛ. 1209/2018 με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του N.4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού».

Μεταξύ των άλλων με την παρούσα εγκύκλιο ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης και μερικής λειτουργίας του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), εφεξής «e-Μητρώο Πλοίων», η 15.11.2018. Ως ημερομηνία ολικής λειτουργίας αυτού ορίζεται η 15η/5/2022.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, διαθέσιμη είναι από τις 15/11/2018 η εφαρμογή του Μητρώου Πλοίων.

Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω των προσωπικών κωδικών TAXISΝET που διαθέτουν.

Η δημιουργία του «e-Μητρώου Πλοίων» έχει ως στόχο την καταχώριση όλων των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών σε μία ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι συναλλασσόμενοι αλλά και οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου οι διαδικασίες που αφορούν την εγγραφή ή/και εκμετάλλευση των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών να πραγματοποιούνται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Στο «e-Μητρώο Πλοίων» καταχωρούνται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια. Η καταχώριση στο Μητρώο γίνεται ανά πλοίο με ευθύνη του πλοιοκτήτη, εφοπλιστή ή ιδιοκτήτη.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την Παροχή της Αναγκαίας Εκπαίδευσης των Λογιστών – Φοροτεχνικών Έτους 2019. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού προβλέπεται ότι:

«Ο λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ΠΔ 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών – φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχεται από το ΟΕΕ».

Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει στους λογιστές – φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υιοθετώντας τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων. Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών – φοροτεχνικών έτους 2019, είναι συνολικής διάρκειας 85 ωρών. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω εκπαίδευση, για το έτος 2019, ορίστηκε στα 50€ (από 30€ που ήταν το 2018), λόγω πρόσθεσης νέων θεματικών ενοτήτων και αύξησης των ωρών των σεμιναρίων.

Νέες οδηγίες δόθηκαν ενόψει της υποβολής των δηλώσεων «πόθεν έσχες». Η ενημέρωση αφορά την καταχώρηση καταστάσεων υπόχρεων έτους 2018 στην ιστοσελίδα του Πόθεν Έσχες. Με τον ν. 4571/30-10-2018 (ΦΕΚ Α΄186) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». Βάσει της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018, προβλέπεται ότι η ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης των υπόχρεων σε ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους χρήστες των αρμοδίων για το σκοπό αυτό υπηρεσιών, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 17η Δεκεμβρίου 2018. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει την 3 η Δεκεμβρίου 2018 και θα υπάρξει εγκαίρως νεότερη ειδοποίηση για την έναρξη αυτής. Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100.

Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη», οι έγγραφες προσκλήσεις - ειδοποιήσεις διαπίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και οφειλών διοικητικών κυρώσεων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) οι οφειλές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά.

2. Οφειλές από διοικητικές κυρώσεις (πολυετείς κυρώσεις).

3. Οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης.

Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τους αγρότες έως την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση μη καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και μη υποβολής έγγραφης ένστασης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ή οι έγγραφες παρατηρήσεις κριθούν αβάσιμες, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προχωρήσει την διαδικασία ανάκτησης κατά περίπτωση βάσει του Ν.2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με το Α.Π.: Δ.ΑΣΦ. 1078/1360380/2018 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα «Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους», ενόψει της καταβολής Δωροσήμου Χριστουγέννων 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ανακοινωθεί με το υπ΄αριθμ. Δ.ΑΣΦ.787/958407/2-2-2018 Γενικό Έγγραφο, η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω Τραπεζών με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου (16/11/2018) του Υπουργείου Εργασίας, η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και την ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού.

Έπειτα από συμφωνία με τον εργοδότη, η ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο για 30 ή 18 μήνες) μπορεί να αντικατασταθεί από συνεχόμενη ισόχρονη άδεια μετ’ αποδοχών, διάρκειας 3,5 μηνών. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια προστασίας της μητρότητας διάρκειας 6 μηνών χορηγείται αμέσως μετά και δεν συμψηφίζεται.

Επιπλέον, με σημερινό Δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι, ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψε τις πρώτες τρεις αποφάσεις, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.4554/2018 (130 Α’), με τις οποίες ενεργοποιείται η διαδικασία διαγραφής οφειλών και η απαλλαγή ασφαλισμένων από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους κ.λπ. λόγω εύλογης αμφιβολίας για την υπαγωγή τους στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων εξαιτίας της πολυνοµίας, της πολυπλοκότητας και των συνεχών τροποποιήσεων του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, κατά το παρελθόν.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η διαβούλευση των εθνικών κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Στη διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων δεν παρέστη η ΓΣΕΕ. Ως εκ τούτου, η εργατική πλευρά δεν εκπροσωπήθηκε στον διάλογο για τον κατώτατο μισθό.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2019, με ταυτόχρονη κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός θα ισχύσει χωρίς δυσμενείς ηλικιακές διακρίσεις.

Η εργασιακή εβδομάδα κλείνει κάπου εδώ με μια μεγάλη Κυβερνητική επιτυχία σχετικά με την μη περικοπή των συντάξεων. Επίπλέον, για τρίτη χρονιά η Κυβέρνηση ετοιμάζεται να μοιράσει κοινωνικό μέρισμα από 300 ως 1.400 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα και τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου. Το κυβερνητικό επιτελείο υπολογίζει ότι φέτος θα ωφεληθούν 1.300.000 νοικοκυριά.

Ο κ. Πρωθυπουργός βρίσκεται σε διαρκή κίνηση μεταξύ εξωτερικού, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με πολλούς ξένους ηγέτες νυν και τέως να επισκέπτονται τη χώρα είτε για διάφορα forum είτε ιδιωτικά, επειδή η Ελλάδα πάντα πιστεύουμε ότι αποτελεί το ενδόμυχο όνειρο για επίσκεψη του καθένα.

Στην εβδομάδα που έρχεται, εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ Κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, αναμένονται σημαντικές αποφάσεις και κατακλυσμός νέων νόμων, που αν μη τι άλλο, περιμένουμε να καλυτερέψουν την καθημερινότητα και να αυξήσουν την πολλαπλώς πληγείσα αγοραστική δύναμη των πολιτών αυτής της χώρας. Όχι τίποτε άλλο, αλλά στην εβδομάδα που μας έρχεται, η Παρασκευή είναι ως προς τους εμπόρους «Black Friday» και ως προς τους καταναλωτές η Παρασκευή των ευκαιριών.

Περιμένοντας ακόμα τον χειμώνα που αργεί να έρθει και καθόλου δεν μας στεναχωρεί, σας ευχόμαστε να περάσετε ακόμα ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, με τον χρόνο να φεύγει, τις γιορτές να έρχονται και τις πόλεις να αρχίζουν να στολίζονται στο κλίμα των Χριστουγέννων.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.