09/11/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Και το όνομα αυτής… ΕΔΟΕΑΠ!!!

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά – Τζίκα

Την εβδομάδα που πέρασε αρκετά θέματα μας απασχόλησαν, όπως τα αναδρομικά των συνταξιούχων, για τα οποία γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων. Το τοπίο, ωστόσο, παραμένει λίγο θολό θα λέγαμε, αφού αρκετά ερωτήματα θεωρούμε ότι παραμένουν αναπάντητα ή μερικώς απαντημένα. Σε κάθε περίπτωση, στην πράξη και με αφορμή το γεγονός ότι οι αιτήσεις από τη Δευτέρα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, αξίζει να τονίσουμε ότι οι κωδικοί taxis δεν είναι περιουσιακό στοιχείο του λογιστή, διότι πολλές φορές υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι όπου εμπλέκονται οι συγκεκριμένοι κωδικοί, πρόκειται για εργασία που πρέπει να την αναλάβει ο λογιστής. Φυσικά θεωρούμε ότι το εάν θα αναλάβει να κάνει οποιαδήποτε εργασία ο συνάδελφος λογιστής, όπως και ο κάθε επαγγελματίας, είναι θέμα δικής του επιλογής, χωρίς να τίθεται θέμα υποχρέωσης λόγω των κωδικών.

Παράλληλα, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε το νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί μέσα στον Νοέμβριο αναφορικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες στον κλάδο της κύριας σύνταξης από 20% σε 13,33%, αλλά και την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών, για όσους κλάδους επαγγελμάτων έχουν επικουρικό ταμείο και εφάπαξ.

Καλό θα είναι βέβαια μαζί με το νομοσχέδιο να γίνει και η εκκαθάριση της χρήσης του 2018, γιατί ακόμη πληρώνουμε εισφορές βάσει των αποτελεσμάτων του 2016, ενώ παράλληλα η έκπτωση του 15% από 1/1/2019 θα αποτελέσει παρελθόν. Βέβαια, από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και μετά, δυνατότητα ρύθμισης του ποσού σε 12 δόσεις δεν υπάρχει κι έτσι πάρα πολλοί επαγγελματίες παραμένουν μπλοκαρισμένοι, χωρίς δυνατότητα λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας, με ότι μπορεί να επιφέρει αυτό, εκτός εάν επιλέξουν να δώσουν «άτοκο δάνειο» στο ταμείο.

Βέβαια, αφού μιλάμε για ασφαλιστικές εισφορές στο σημερινό μας άρθρο, δε θα μπορούσε να μην γίνει μνεία σε έναν ακόμη έμμεσο φόρο που αναβίωσε κατά κάποιο τρόπο. Ο λόγος είναι για την ειδική εισφορά ύψους 2% που επιβάλλεται υπέρ ΕΔΟΕΑΠ με την Εγκύκλιο 11/2018, η οποία δημοσιεύτηκε στις 27/07/2018 και μάλιστα έχει αναδρομική ισχύ από τις 16/11/2017!!!

Ποιοι όμως είναι υπόχρεοι απόδοσης της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου;

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το όποιο είναι λήπτης υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και έχει έδρα την Ελλάδα ανεξάρτητα από το εάν ο τόπος κατοικίας ή έδρα του παρόχου είναι στο εξωτερικό. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία που περιγράφουμε παρακάτω αφορά κυρίως τους λήπτες διαφήμισης από εταιρείες του εξωτερικού, αφού για τους λήπτες εσωτερικού οι εισφορές περνούν μέσα από τις ΑΠΔ των εταιρειών που απασχολούν δημοσιογράφους και παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες.

Ποιοι δεν είναι υπόχρεοι απόδοσης της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου;

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το όποιο είναι λήπτης υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών μέσω διαδικτύου από πάροχο ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας με έδρα την Ελλάδα (π.χ. Booking, Χρυσό Οδηγό, Vrisko, κ.λπ.).

Ποια είναι η διαδικασία απόδοσης της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου;

Ακολουθούνται τα εξής βήματα:

  • Ο λήπτης των υπηρεσιών διαφήμισης θα πρέπει να εισέλθει στη διαδικτυακή σελίδα του ΕΔΟΕΑΠ (https://www.edoeap.gr/),
  • Επιλέγει την εφαρμογή που αναφέρεται στην ηλεκτρονική υποβολή ΑΚΕΕΔ,
  • Συμπληρώνει τον ΑΦΜ της επιχείρησης και επιλέγει την είσοδο με τους κωδικούς taxis, κάνει πιστοποίηση στην καρτέλα συμπλήρωσης των βασικών στοιχείων για την έκδοση ταυτότητας πληρωμής,
  • Κάνει κλικ αριστερά στην επιλογή «δηλώσεις» και αυτόματα ανοίγει η καρτέλα συμπλήρωσης της Δήλωσης εισφορών διαφήμισης,
  • Στην καρτέλα συμπληρώνονται το έτος που έγινε η υπηρεσία, ο μήνας, το κόστος της διαφήμισης και το ποσό που πρέπει να αποδοθεί, το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του κόστους της υπηρεσίας x 2%,
  • Με την οριστικοποίηση εκδίδεται και η ταυτότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της εισφοράς.

Ποια είναι η προθεσμία Υποβολής της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου;

Το αναλογούν ποσό της ειδικής εισφοράς θα πρέπει να υποβάλλεται και να καταβάλλεται από τους υπόχρεους μέχρι την τελευταία ημερολογιακή ήμερα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται.

Ποιες είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς και μη επιβολής της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου;

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υποβάλλει εκπρόθεσμα τη δήλωση Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου, το πρόστιμο της επιβάρυνσης είναι 3% επί του ποσού της ειδικής εισφοράς προσαυξημένο κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας καταβολής.

Επιπλέον, σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης της ειδικής εισφοράς, η επιβάρυνση ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της ειδικής εισφοράς που έπρεπε να αποδοθεί στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εκτός αυτού, το Δημόσιο από την ημερομηνία βεβαίωσης της συγκεκριμένης οφειλής διατηρεί το δικαίωμα στην περίπτωση που δεν εξοφλείται, να μην εκδίδει φορολογική ενημερότητα στον οφειλέτη ή στο νομικό πρόσωπο στο οποίο μετέχει. Επίσης δύναται να εκδίδει φορολογική ενημερότητα με παρακράτηση μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του ΚΦΔ, έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην επιβολή κατασχέσεων και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

Από πότε ξεκινάει η διαδικασία έναρξης υποβολής και καταβολής της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου;

Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε από τον ΕΔΟΕΑΠ με το από 17/10/18 υπόμνημα, η προθεσμία υποβολής της πρώτης Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου παρατάθηκε έως τις 30/11/2018. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να υπολογίσουν την ειδική εισφορά για την περίοδο 16/11/2017 έως 31/10/2018. Για τους μήνες του Νοεμβρίου και στο εξής, ισχύει ο γενικός κανόνας που προαναφέραμε.

Σε κάθε περίπτωση, άλλος ένας έμμεσος «φόρος» έρχεται να πλήξει τους φορολογούμενους, αλλά και συνάμα να αυξήσει τις ήδη βεβαρημένες μηνιαίες υποχρεώσεις των συναδέλφων λογιστών, ύστερα από την επιβολή κι αυτής της ειδικής εισφοράς. Η λίστα των έμμεσων «φόρων» έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη με ραγδαίους ρυθμούς. Μερικοί από αυτούς, είτε βαφτίζονται φόρος, είτε έχουν οποιοδήποτε άλλο όνομα είναι:

1. Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας

2. Δημοτικός Φόρος

3. Φόρος διαμονής

4. Φόρος καπνικών ειδών και καπνικών υγρών

5. Φόρος καφέ

6. Φόρος κινητής τηλεφωνίας

7. Φόρος σταθερής τηλεφωνίας

Επίσης, σε σύντομο (;;;) χρονικό διάστημα θα υπάρξει και ο φόρος απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, κάτι στο οποίο είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο μας. Ακόμη φυσικά δεν γνωρίζουμε που και πως αποδίδεται, αλλά μόλις τα μετρημένα κουκιά του προϋπολογισμού του κράτους αρχίσουν να μην βγαίνουν, θα εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση που θα ξεδιαλύνει τις όποιες ασάφειες υπάρχουν κι όπως πάντα η επιβολή θα γίνει με αναδρομική ισχύ!!!

Καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΔΟΕΑΠ, ΑΚΕΕΔ, Ειδική Εισφορά Διαδικτύου, Διαφήμιση