06/11/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Το e-magazine (ηλεκτρονικό περιοδικό του Εpsilon7) αυτής της εβδομάδας

Δείτε στο Τ.40 - 6/11/2018 του e-magazine το άρθρο του κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου με τίτλο «Συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων» στο οποίο αναλύονται οι φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις συναλλαγές μεταξύ οντοτήτων για λογαριασμό τρίτων.

Δείτε ακόμα:

- Το άρθρο του κ. Στέφανου Κοτζαμάνης στη στήλη «Ο κόσμος των επενδύσεων» με τίτλο «Οικονομία: Πού μπορεί να ελπίζει το Χρηματιστήριο της Αθήνας»

- Την ΠΟΛ.1204/30-10-2018 με τίτλο «Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές»

- Την ΠΟΛ.1205/30-10-2018 με τίτλο «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα»
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
e-magazine, Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα