10/10/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Ρύθμιση τρόπου γνωστοποίησης και καθορισμός αρμόδιων αρχών για την τήρηση της ενιαίας τιμής βιβλίου

Στη δημοσιότητα δόθηκε Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΓ/ΤΓΒ/488777/11436/958/453/4-10-2018 απόφαση με θέμα «Ρύθμιση τρόπου γνωστοποίησης και καθορισμός αρμόδιων αρχών για την τήρηση της ενιαίας τιμής βιβλίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4549/2018 (Α’105)».

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ε’ τμήματος του ν. 4549/2018 νοείται ως πρόσθετη παροχή, κάθε παροχή που καθορίζει ο εκδότης και συνοδεύει το βιβλίο και αποτελεί ενιαίο προωθητικό σύνολο το οποίο δεν δύναται να διασπαστεί και να πωληθεί μεμονωμένα.

2. Σε περίπτωση διάθεσης βιβλίου ως πρόσθετη παροχή με άλλο προϊόν εκτός από βιβλίο, όπως ενδεικτικά με έντυπη ή ηλεκτρονική εφημερίδα ή περιοδικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ε’ τμήματος του ν. 4549/2018 σχετικά με την ενιαία τιμή βιβλίου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καθορίζεται η τιμή διάθεσης του βιβλίου και να διακρίνεται από την τιμή διάθεσης της εφημερίδας ή του περιοδικού, καθώς και από την τιμή διάθεσης των λοιπών προϊόντων που τυχόν διατίθενται μαζί ή σε συνδυασμό με την εφημερίδα ή το περιοδικό.

Γνωστοποίηση της τιμής διάθεσης βιβλίου

1. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4549/2018, οι εκδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο κοινό τα εξής στοιχεία:

α. Τη λιανική τιμή της πρώτης έκδοσης των βιβλίων που διαθέτουν στο κοινό,

β. κάθε αναπροσαρμογή αυτής,

γ. τυχόν πρόσθετες παροχές κατά τη διάθεση του βιβλίου,

δ. τον μήνα και το έτος της πρώτης έκδοσης,

ε. την ανατύπωση ή την επανέκδοση του βιβλίου, καθώς και τον μήνα και το έτος αυτής.

2. Η γνωστοποίηση από τον εκδότη της λιανικής τιμής πώλησης του βιβλίου και των τυχόν πρόσθετων παροχών, γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους και σε κάθε περίπτωση με παράλληλη κοινοποίηση στη βάση δεδομένων κυκλοφορούντων βιβλίων «ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ» (www.biblionet.gr), εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης διάθεσης στο κοινό της πρώτης έκδοσης του βιβλίου:

α) Τυπώνεται επί του βιβλίου.

β) Επικολλάται επί του βιβλίου (bar code).

γ) Αναφέρεται σε σχετικό τιμοκατάλογο που αποστέλλεται από τον εκδότη στον πωλητή και ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο η οποία αναγράφεται σ’αυτόν με ευκρίνεια.

δ) Αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του εκδότη.

3. Προκειμένου να καθορισθεί η χρονική περίοδος των 18 μηνών της παρ. 5 του άρθρου 34 και η περίοδος των 12 μηνών της παρ. 9 του άρθρου 35 του νόμου 4549/2018 λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έκδοσης ή επανέκδοσης ή ανατύπωσης που αναφέρεται στην ταυτότητα του βιβλίου (μήνας και έτος).

Δείτε αναλυτικά την ανωτέρω απόφαση εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Βιβλίο, Ενιαία Τιμή Βιβλίου