21/09/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Τα σημαντικότερα σημεία του νέου σχεδίου νόμου του Υπ. Οικονομικών

Στη δημοσιότητα δόθηκε το σχέδιο νόμου του Υπ. Οικονομικών με τίτλο «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών».

Με το νέο σχέδιο νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

  • Διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων, η επιστροφή του σχετικού φόρου σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο.
  • Η δυνατότητα χορήγησης του προβλεπόμενου, πιστοποιητικού της Φορολογικής Διοίκησης, για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου, με παρακράτηση και απόδοση του συνολικά οφειλόμενου ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα του υπόχρεου. Επιπλέον, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α, για το έτος 2018, τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
  • Η θέσπιση της πρόσβασης της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει των φορολογικών αρχών στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 13, 14 παρ.4, 20, 21 και 30 του ν.4557/2018.
  • Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις σε ρυθμίσεις του ν.4428/2016,αναφορικά με την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών.
  • Η καταβολή των αναδρομικών σε ένστολους, δικαστές, πανεπιστημιακούς γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας που είχαν προσφύγει το 2012 στη Δικαιοσύνη για τις περικοπές των αμοιβών τους.
  • Η χορήγηση προσωπικής διαφοράς σε όλους τους νεοδιόριστους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων φορέων και οργανισμών (αναδρομικά από 1/9/2019), όπως είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κα. Πρόκειται για υπαλλήλους που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών μετά την 1η Νοεμβρίου 2011 και δεν λάμβαναν προσωπική αμοιβή όπως οι παλαιότεροι συνάδελφοί τους που επί έτη εκτός του μισθού του λαμβάνανε ειδικά επιδόματα (ΔΙΒΕΤ – ΔΕΤΕ – ΔΕΧΕ).
  • Απαλλάσσεται από το φόρο ποσοστό 65% της πτητικής αποζημίωσης που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
  • Ορίζονται οι υπηρεσίες καταχώρισης για μη εισηγμένες κινητές αξίες, και επανακαθορίζεται το πλαίσιο καταχώρισης των εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών αξιών.
  • Προβλέπεται εφάπαξ απώλεια εσόδων, λόγω απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α, για το έτος 2018, των δικαιωμάτων επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Δείτε την Αιτιολογική Έκθεση και το Σχέδιο Νόμου.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Υπουργείο Οικονομικών, ΕΝΦΙΑ, Αναδρομικά, Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, Επιστροφή φόρου εισοδήματος, πυρόπληκτοι