12/09/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Απόδοση σε συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων έτους 2017

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. 41777/1303/12-9-2018 απόφαση του Υπ. Εργασίας με θέμα «Απόδοση σε συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 έτους 2017».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση, για την οικονομική ενίσχυση των κάτωθι αναφερομένων συνταξιουχικών οργανώσεων αποδίδεται ποσό από την προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) μηνιαία εισφορά 0,20 €, η οποία παρακρατήθηκε από συνταξιούχους το έτος 2017 από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, ανάλογο του αριθμού συνταξιούχων του κλάδου ή εργασιακού χώρου που εκπροσωπούν, ως ακολούθως:

ΠΟΣΟ (σε €)

Π.Ο. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

450.000

Π.Ο.Σ.Υ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

49.000

Π.Ο. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

100.000

Π.Ο. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

90.000

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΜ

1.350.000

Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

32.500

Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

2.300

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤ/ΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

9.000

ΣΥΝΟΛΟ

2.082.800

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην άμεση απόδοση των ποσών στις αναφερόμενες οργανώσεις από το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

Η αριθμ. οικ. 26806/699/11-5-2018 (Β’ 1841) υπουργική απόφαση, ανακαλείται.

Δείτε την με αριθμ. 41777/1303/12-9-2018 απόφαση εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Συνταξιούχοι, Εισφορά