07/09/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

ΕΛΣΤΑΤ: Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος για τον Ιούλιο του 2018

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Ιούλιο 2018 ανήλθε στο ποσό των 5.033,3 εκατ. ευρώ (5.864,3 εκατ. δολάρια) έναντι 3.986,8 εκατ. ευρώ (4.575,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 26,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούλιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 739,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 24,0%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούλιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 369,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,0%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2018 ανήλθε στο ποσό των 2.938,3 εκατ. ευρώ (3.443,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.429,7 εκατ. ευρώ (2.805,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 20,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούλιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 195,1 εκατ. ευρώ δηλαδή 11,4% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούλιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 191,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,2%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Ιούλιο 2018 ανήλθε σε 2.095,0 εκατ. ευρώ (2.420,4 εκατ. δολάρια) έναντι 1.557,1 εκατ. ευρώ (1.770,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 34,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2018 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 544,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 39,8%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούλιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 177,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,1%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 32.019,0 εκατ. ευρώ (38.411,7 εκατ. δολάρια) έναντι 29.784,0 εκατ. ευρώ (32.396,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 7,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 433,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.792,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 19.393,3 εκατ. ευρώ (23.402,2 εκατ. δολάρια) έναντι 16.641,1 εκατ. ευρώ (18.248,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.499,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,0% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.437,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,5%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 ανήλθε σε 12.625,7 εκατ. ευρώ (15.009,5 εκατ. δολάρια) έναντι 13.142,9 εκατ. ευρώ (14.148,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.066,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,3% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 355,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι (1) , βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

(1) Σε εφαρμογή των Κανονισμών της Ε.Ε. για την κατάρτιση των στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου, τα Κ-Μ ορίζουν ένα "κατώφλι εξαίρεσης" από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Intrastat) από τις επιχειρήσεις, εάν οι συναλλαγές τους είναι χαμηλότερες του εν λόγω κατωφλίου. Στόχος είναι η μείωση του φόρτου των επιχειρήσεων. Το στατιστικό κατώφλι εξαίρεσης προσδιορίζεται και ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε έτος.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΛΣΤΑΤ, Εμπορευματικές συναλλαγές