08/08/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΠΟΛ.1154/2018 με τίτλο «Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων»

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

Άρθρο 1

1. Το πλαίσιο και η πολιτική ασφάλειας και ειδικότερα οι πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ορθής χρήσης συστημάτων και πληροφοριών και της πολιτικής διαχείρισης πρόσβασης, όπως έχουν καθοριστεί από το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και το εξειδικευμένο πλαίσιο ασφάλειας, όπως συνδιαμορφώνεται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 από το προαναφερόμενο Τμήμα Ασφάλειας και το Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και εξειδικεύεται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους από:

(i) τα πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης και του Υπουργείου Οικονομικών,

(ii) τα πρόσωπα που συνδέονται ή συνδέονταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου με τη Φορολογική Διοίκηση και του Υπουργείου Οικονομικών,

(iii) τα πρόσωπα στα οποία έχουν ή είχαν ανατεθεί αρμοδιότητες ή καθήκοντα της Φορολογικής Διοίκησης.

2. Κάθε πρόσωπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που έχει πρόσβαση, λόγω της άσκησης των καθηκόντων του, σε στοιχεία και πληροφορίες των φορολογουμένων που αποκτώνται κατά την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα του άρθρου 29 του ΚΦΔ, υποχρεούται να εφαρμόζει τις ειδικές διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διοικητική συνεργασία σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό τα εισερχόμενα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων από αλλοδαπές αρμόδιες αρχές σηματοδοτούνται ανάλογα με τη δικαιοδοσία προέλευσης καθώς και το εφαρμοστέο πλαίσιο, μέχρι το πέρας της διάρκειας ζωής τους που καθορίζεται από τη μεταγενέστερη ημερομηνία από τις ακόλουθες:

(α) την ημερομηνία που λήγει η υποχρέωση τήρησης αρχείου για αυτά ή

(β) την ημερομηνία που ολοκληρώνεται τοv σύνολο των προβλεπόμενων φορολογικών διαδικασιών για τον προσδιορισμό και την είσπραξη των οφειλόμενων φόρων.

Δείτε αναλυτικότερα την ΠΟΛ.1154/2018 στην Online Τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΑΑΔΕ, φορολογικό απόρρητο